№ 1 (2017)

Зміст

Синтез біологічно активних сполук

Синтез та фізико-хімічні властивості в ряду солей 2-((4-R-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)ацетатних кислот PDF
R. О. Shcherbyna
Синтез, фізико-хімічні властивості естерів 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот PDF
V. M. Odyntsova
Синтез і фізико-хімічні властивості 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти та її похідних PDF (English)
E. K. Mikhalchenko, K. V. Аleksandrova, S. V. Levich, D. M. Sinchenko
Синтез, фізико-хімічні властивості похідних 2-((4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетогідразидів PDF
O. A. Suhak, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh
Озонолітичний синтез α-аміно-α/-гідроксиметил-4-нітроацетофенону в рідкій фазі PDF
G. A. Galstyan

Технологія виробництва ліків

Розробка технології одержання таблеток на основі адеметіонін 1,4-бутандисульфонату PDF
K. S. Burdak, T. G. Yarnyh, M. I. Borshchevska
Вплив концентрації ліпідів на ступінь інкапсуляції та розмір часток при розробці ліпосомальної форми іринотекану PDF
A. V. Stadnichenko, Y. M. Krasnopolsky, T. G. Yarnykh

Фармакогнозія та хімія природних сполук

Дослідження накопичення неорганічних елементів у рослинній сировині Carduus nutans L., Carduus acanthoides L. PDF
T. I. Balanchuk, A. V. Мazulin, Т. V. Оproshanska, G. V. Мazulin
Порівняльний аналіз гідроксикоричних кислот артишоку, що вирощений в Україні та Франції PDF
A. I. Fedosov, O. O. Dobrovolnyi, A. S. Shalamay, O. M. Novosel, V. S. Kyslychenko
Мікроскопічні дослідження подорожника великого та подорожника середнього при ідентифікації лікарської рослинної сировини PDF
T. V. Khortetska, G. P. Smoilovska

Експериментальна та клінічна фармакологія

Циркулюючі біомаркери при прогнозуванні несприятливих наслідків у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю PDF (Русский)
А. А. Kremzer
Дослідження фармакологічної активності густого екстракту з листя ліщини на моделі експериментального тромбофлебіту периферичних судин у кролів PDF
L. M. Maloshtan, A. S. Kalenichenko
Інформативність показників варіабельності серцевого ритму у скринінговій діагностиці синдрому обструктивного апное сну PDF
O. I. Tokarenko, Ya. O. Andreeva
Натрій 2-(4-аміно-(5-(фуран-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат, синтез, дослідження біохімічних показників сироватки крові корів при його використанні PDF
D. M. Danilchenko, T. V. Zvenigorodska, V. V. Parchenko
Обговорення протимікробної та протигрибкової активності похідних 4-аміно-5-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу PDF
T. V. Kravchenko, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh

Оригінальні дослідження

Стан надання допомоги хворим на рак ендометрію в Запорізькій області з 2008 по 2015 рік PDF (Русский)
O. P. Kolesnik, A. V. Kadzhoian, A.O. Kabakov
Моніторинг побічних реакцій лікарських засобів – важливе завдання фармаконагляду. Аналіз роботи Запорізького регіонального відділення ДЕЦ МОЗ України PDF
O. V. Kraydashenko, I. F. Belenichev, R. V. Stets, Yu. A. Kosogor, L. M. Kaptur
Мікробіологічний аналіз зубного нальоту в дітей із синдромом Дауна PDF
R. S. Nazarian, O. V. Iskorostenska, T. N. Zamazіy
Частота дефектів зубних рядів серед дорослих пацієнтів м. Запоріжжя, які звернулися за протетичним лікуванням PDF
B. N. Mirchuk, Y. V. Maksymov
Особливості порушення комплаєнса у хворих на цукровий діабет 2 типу PDF
V. V. Chugunov, O. V. Tkachenko, N. V. Danilevska
Компетентності: категоріальний апарат вищої фармацевтичної освіти PDF
I. M. Alyeksyeyeva

Корпоративна інформація

Дослідження гострої токсичності препарату Дермабін PDF
V. L. Karbovskyy, I. A. Shevchuk, O. V. Kurkina, T. Ye. Makovska