Порівняльний аналіз гідроксикоричних кислот артишоку, що вирощений в Україні та Франції

Автор(и)

  • A. I. Fedosov National University of Pharmacy,
  • O. O. Dobrovolnyi PJSC SIC «Borshchahivskiy CPP»,
  • A. S. Shalamay PJSC SIC «Borshchahivskiy CPP»,
  • O. M. Novosel National University of Pharmacy,
  • V. S. Kyslychenko National University of Pharmacy,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.1.93438

Ключові слова:

артишок, гідроксикоричні кислоти, кофейні кислоти, неохлорогенова кислота, ферулова кислота, хроматографія, спектрофотометрія

Анотація

Мета роботи – порівняльний аналіз гідроксикоричних кислот артишоку суцвіть (Cynarae flos), що заготовлені в Україні та Франції.

Матеріали та методи. Ідентифікацію гідроксикоричних кислот здійснювали методом тонкошарової хроматографії етанольного екстракту артишоку суцвіть. Дослідження здійснювали на ТШХ пластинці із шаром силікагелю 5–40 мкм. Як рухому фазу використовували 15 % кислоту оцтову. Для виявлення гідроксикоричних кислот хроматограму обробляли 10 % розчином калію гідроксиду та кислотою сульфаніловою діазотованою з наступним нагріванням хроматограми в сушильній шафі протягом 3–5 хв і візуальним аналізом у денному світлі. Кількісний вміст гідроксикоричних кислот визначали двома методиками. Визначення здійснювали за допомогою спектрофотометричного методу в перерахунку на хлорогенову кислоту та абсолютно суху сировину. За першою методикою вимірювання оптичної густини водної витяжки сировини, що досліджували, виконували при довжині хвилі 327 нм. За другою методикою оптичну густину спиртової витяжки артишоку суцвіть вимірювали при довжині хвилі 525 нм після реакції утворення комплексу гідроксикоричних кислот із розчинами натрію нітриту та натрію молібдату.

Результати. Методом тонкошарової хроматографії порівнянням величин Rf, флуоресценції в УФ-світлі до та після обробки парами аміаку та забарвлення плям після обробки хроматограм розчином феруму (ІІІ) хлориду, 10 % розчином калію гідроксиду та кислотою сульфаніловою діазотованою в обох зразках артишоку суцвіть ідентифіковані п-кумарова, хлорогенова, неохлорогенова кислоти. У артишоку суцвіттях, що заготовлені в Україні та Франції, спектрофотометричним методом визначили кількісний вміст гідроксикоричних кислот. Уміст гідроксикоричних кислот, що був визначений за методикою 1, становив 1,64 % і 1,93 %, за методикою 2 – 1,66 % та 1,95 % відповідно.

Висновки. У артишоку суцвіттях, що заготовлені в Україні та Франції, визначали якісний склад і кількісний вміст гідроксикоричних кислот. Результати досліджень дають змогу рекомендувати артишоку суцвіття вітчизняного та закордонного походження як рослинне джерело для одержання гідроксикоричних кислот.

Посилання

(2015) Derzhavna Farmakopeia Ukrainy [State Pharmacopoeia of Ukraine]. (Vol. 1). Kharkiv. [in Ukrainian].

(2014) Derzhavna Farmakopeia Ukrainy [State Pharmacopoeia of Ukraine]. (Vol. 3). Kharkiv. [in Ukrainian].

Katsuba, I. K., Kyslychenko, V. S., & Novosel, O. M. (2011) Doslidzhennia fenolnykh spoluk lystia maty-i-machukhy [The study of phenolic compounds from the coltsfoot leaf]. Ukrainskyi medychnyi almanakh, 14(6), 92–94. [in Ukrainian].

K´osev, P. A. (2011) Lekarstvennye rasteniya: samyj polnyj spravochnik [Medicinal plants: the most complete directory]. Мoscow: E´ksmo-Press. [in Russian].

Men´schikova, E. B., Lankin, V. Z., & Kandalinceva, N. V. (2012) Fenol´nye antioksidanty v biologii i medicine. Stroenie, svojstva, mekhanizmy dejstviya [Phenolic antioxidants in biology and medicine. Structure, properties, mechanisms of action]. LAP LAMBERT Academic Publishing. [in Russian].

Horteckaya, T. V., Samojlovskaya, G. P., Mazulin, A. V., & Mazulin, G. V. (2014) Opredeleniye soderzhaniya gidroksikorichnykh kislot v list'yakh podorozhnika bol'shogo (Plantago major L.) i srednego (Plantago media L.) [Determination of hydroxycinnamic acids in leaves of Common plantain (Plantago major L.) and Hoary plantain (Plantago media L.)]. Himiya rastitel´nogo syr´ya, 2, 177–180. [in Russian].

Tymofieieva, S. V., & Zhuravel, I. O. (2016) Vyznachennia kilkisnoho vmistu hidroksykorychnykh kyslot u syrovyni kanny sadovoi (Canna x hybrid Hort.) [Determination of quantitative content of hydroxycinnamic acids in raw cannas garden (Canna x hybrid Hort.)]. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P. L. Shupyka, 26, 413–417. [in Ukrainian].

Makhatova, B., Datkhaev, U., Burda, N., Kislichenko, V., & Makhatova, A. (2015) Determination of phenolcarbonic acids in Verbascum songaricum raw materials. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research., 7(3), 1787–1789.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фармакогнозія та хімія природних сполук