Озонолітичний синтез α-аміно-α/-гідроксиметил-4-нітроацетофенону в рідкій фазі

Автор(и)

  • G. A. Galstyan Volodymyr Dahl East Ukrainian National University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.1.93433

Ключові слова:

левоміцитин, l-( )-трео-1-(4-нітрофеніл)-2-аміно-1, 3-пропандіол, α-аміно-α/-гідроксиметил-4-нітроацетофенон, окиснення, озон, рідка фаза

Анотація

Дослідження останніх років показали, що чинні проблеми щодо синтезу левоміцитину можуть бути вирішені залученням озону, технологічно зручного безбаластного окисника. За умов промислового синтезу левоміцитину 50 % проміжного продукту d,l-трео-1-(4-нітрофеніл)-2-аміно-1,3-пропандіолу (І), тобто l-(+)-трео-1-(4-нітрофеніл)-2-аміно-1,3-пропандіолу (ІІ) є відходом, що не використовується. Тому актуальні  пропозиції щодо повернення проміжного продукту ІІ до синтезу левоміцитину, згідно з якими спочатку окиснюють вторинну спиртову групу до карбонільної групи, а потім кетон, що одержали окисненням, піддають рацемізації та відновленню з дальшим використанням у синтезі.

Мета роботи – дослідження процесу окиснення l-(+)-трео-1-(4-нітрофеніл)-2-аміно-1,3-пропандіолу озоно-повітряною сумішшю з метою одержання α-аміно-α/-гідроксиметил-4-нітроацетофенону.

Матеріали та методи. Як вихідну сполуку використовували l-(+)-трео-1-(4-нітрофеніл)-2-аміно-1,3-пропандіол (далі спирт), з якого окисненням озоно-повітряною сумішшю в ацетатній кислоті за присутності мінеральних кислот при 20 о С отримали α-аміно-α/-гідроксиметил-4-нітроацетофенон (далі кетон). Ідентифікацію синтезованої сполуки здійснили методом ІЧ-спектроскопії. Визначення вмісту кетону ІІІ та 4-нітробензойної кислоти відтворювали на фотоелектроколориметрі. Озон генерували в лабораторному озонаторі в тихому розряді високого напруження з очищеного сухого повітря. Визначення концентрації озону в озоно-повітряній суміші здійснювали спектрофотометричним методом.

Результати. Дослідили фізико-хімічні властивості синтезованої сполуки, її будову підтверджено ІЧ-спектрометрією. У роботі застосували кінетичні методи досліджень. Дослідження показали, що озон реагує зі спиртом ІІ по декількох напрямах: α- та α/-СН-зв’язках, аміногрупі та бензеновому кільцю. Вихідний спирт в оцтовій кислоті при температурі 20 оС окиснюється озоном невибірково. Основними продуктами є кетон (35 %) і 4-нітробензойна кислота (34,9 %). Селективність за кетоном підвищується вдвічі (71,5 %) при окисненні у присутності еквімолекулярної кількості мінеральної кислоти (краще хлоридної). Вміст 4-нітробензойної кислоти у продуктах реакції при цьому знижується до 2,5 %.

Висновки. Досліджена реакція окиснення спирту ІІ озоно-повітряною сумішшю в середовищі ацетатної кислоти при температурі 20 оС. Виявили, що селективність окиснення за α-СН-зв’язком підвищується у присутності мінеральних кислот.

Посилання

Razumovskyi, S. D., Halstian, H. A., & Tiupalo, M. F. (2000) Ozon ta yoho reaktsii z alifatychnymy spolukamy [Ozone and its reactions with aliphatic compounds]. Luhansk. [in Ukrainian].

Shemyakin, M. M. (1954) Issledovaniya po khimii khloramicetina. Ratsemizaciya l-treo-1-(p-nitrofenil)-2-dikhloracetilamino-1,3-propandiola [Studies in Chemistry hloramytsetyna. Ratsemyzatsyya l-threo-1-(p-nytrofenyl)-2-dyhloratsetylamyno-1,3-propandyola]. DAN SSSR, 94(2), 257–259. [in Russian].

Alberti, C. C. (1954) Racamissazione degli α-acetilamino-p-introssipropiofenoni scstituiti. Gazz. Chim. Ital., 84(5–6), 512–518.

Galstyan, G. A., Tyupalo, N. F., & Galstyan, A. G. (2009) Zhidkofaznoe kataliticheskoe okislenie aromaticheskikh soedinenij ozonom [Liquid-phase catalytic oxidation of aromatic compounds with ozone]. Lugansk. [in Ukrainian].

Galstyan, G. A., Tyupalo, N. F., & Razumovskij, S. D. (2004) Ozon i ego reakcii s aromaticheskimi soedineniyami v zhidkoj faze [Ozone & its reaction with aromatic compounds in liquid-phase]. Lugansk. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук