Синтез і фізико-хімічні властивості 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти та її похідних

Автор(и)

  • E. K. Mikhalchenko Zaporizhzhia State Medical University,
  • K. V. Аleksandrova Zaporizhzhia State Medical University,
  • S. V. Levich Zaporizhzhia State Medical University,
  • D. M. Sinchenko Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.1.93430

Ключові слова:

ксантини, органічний синтез, ЯМР-спектроскопія

Анотація

Гетероциклічні сполуки відіграють важливу роль у метаболічних процесах організму людини. В основі структур вітамінів, нуклеотидів, хромопротеїнів – нітрогеновмісні гетероцикли (пурин, піримідин, тіазол тощо). Виходячи з вище сказаного, очевидним є використання цих речовин як базових молекул для синтетичних досліджень із пошуку біологічно активних речовин, що можуть застосовуватися для лікування різноманітних патологічних станів. Багато науковців у своїх дослідженнях особливу увагу приділяють похідним ксантину, що є відомими природними сполуками з низькою токсичністю та широким спектром вираженої фармакологічної дії (антиоксидантної, діуретичної, протимікробної тощо). Введення до структури ксантинової молекули карбоксильної групи може значно підвищити її синтетичний потенціал.

Мета дослідження – розробити препаративний метод синтезу похідних 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти та вивчити їхні фізико-хімічних властивості.

Матеріали та методи. Температуру плавлення визначали за допомогою капілярного методу на ПТП (М). 1Н-ЯМР-спектри реєстрували за допомогою Varian Mercury VX-200 прилад (фірми «Varian», США) – розчинник (ДМСО-d6), внутрішній стандарт – ТМС. Елементний аналіз сполук, що одержали,  здійснили на пристрої Elementar Vario L Cube.

Результати. Як вихідну сполуку для дослідження обрали 3-бензил-8-пропілксантин. Далі одержали 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатна кислота, її естер та амід взаємодією 3-бензил-8-пропілксантину з хлорацетатною кислотою, пропіл хлорацетатом і хлороацетамідом у ДМФА у присутності розрахованої кількості NaHCO3. Встановлення, що ксантиніл-7-ацетатну кислоту з більшим виходом можна одержати гідролізом естеру. Наступною стадією нашої роботи було одержання ряду водорозчинних солей 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти взаємодією кислоти з різноманітними первинними та вторинними амінами. Структури всіх сполук, що одержали, доведені методами елементного аналізу та 1Н-ЯМР-спектроскопії.

Висновки. Результати, що одержали, можуть бути використані для пошуку біологічно активних сполук серед карбоксилвмісних ксантинів.

Посилання

Lieberman, M., Marks, A., & Smith, C. (2007) Marks' Essential Medical Biochemistry. Lippincott Williams & Wilkins.

Joule, J. A., & Mills, K. (2012) Heterocycles in Nature. Heterocyclic Chemistry at a Glance (2nd ed). (P. 158–166). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

Joule, J. A., & Mills K. (2012) Heterocycles in Medicine. Heterocyclic Chemistry at a Glance (2nd ed). (P. 167–179).Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

Müller, C. E., Sandoval-Ramírez, J., Schobert, U., Geis, U., Frobenius, W., & Klotz, K. N. (1998) 8-(Sulfostyryl)xanthines: water-soluble A2A-selective adenosine receptor antagonists. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 6, 707–719. doi: 10.1016/S0968-0896(98)00025-X.

Mohamed, T., Osman, W., Tin, G., & Rao, P. N. (2013) Selective inhibition of human acetylcholinesterase by xanthine derivatives: In vitro inhibition and molecular modeling investigations. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23, 4336–4341. doi: 10.1016/j.bmcl.2013.05.092.

Mak, G., & Hanania, N. A. (2012) New bronchodilators. Curr. Op. Pharmacol, 12, 238–245.

Song, B., Xiao, T., Qi, X., Li, L. N., Qin, K., Nian, S., et al. (2012) Design and synthesis of 8-substituted benzamido-phenylxanthine derivatives as MAO-B inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22, 1739–1742. doi: 10.1016/j.bmcl.2011.12.094.

Yadav, R., Bansal, R., Rojilla, S., Kachler, S., & Klotz, K. N. (2016) Synthesis and pharmacological characterization of novel xanthine carboxylate amides as A2A adenosine receptor ligands exhibiting bronchospasmolytic activity. Bioorganic Chemistry, 65, 26–37. doi: 10.1016/j.bioorg.2016.01.003.

Lupascu, F. G., Dash, M., Samal, S. K., Dubruel, P., Lupusoru, C. E., Lupusoru, R. V., et al. (2015) Development, optimization and biological evaluation of chitosan scaffold formulations of new xanthine derivatives for treatment of type-2 diabetes mellitus. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 77, 122–134. doi.org/10.1016/j.ejps.2015.06.008.

Mikhal’chenko, Ye. K., Aleksandrova, K. V., & Levich, S. V. (2016) Syntez i fizyko-khimichni vlastyvosti 3-benzyl-8-propilksantynu ta yoho vodorozchynnykh solei [Synthesis and physical-chemical properties of 3-benzyl-8-propylxanthine and its water-soluble salts]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 1, 26–30. doi: 10.14739/2409-2932.2016.1.62005. [in Ukrainian].

Aleksandrova, E. V., Levich, S. V., Romanenko, N. I., Shkoda, A. S., & Mikhalchenko, E. K. (2014) Synthesis, transformations, and physicochemical properties of 3-(4’-methylphenyl)-8-methylxanthine derivatives. Chem. Nat. Comp., 49(6), 1105–1109. doi: 10.1007/s10600-014-0830-2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук