Про журнал

Галузь та проблематика

Метою журналу є офіційне визнання наукових досліджень в області синтезу і аналізу органічних та елементорганічних сполук, аналогів природних речовин і лікарських субстанцій, що використовують у медицині, ветеринарії та сільському господарстві, сприяння професійному спілкуванню спеціалістів в галузі медичної хімії, опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань. На сторінках журналу висвітлюються результати діяльності вітчизняної та світової наукової спільноти в галузі новітніх технологій лікування, реабілітації та спортивної медицини.

 

Тематики журналу

Розділ «Медична хімія»
1. Розробка нових синтетичних методів, значне вдосконалення відомих синтетичних методів
2. Розробка, синтез та біологічна оцінка нових біологічно активних сполук, діагностичних агентів або мічених лігандів, що використовуються як фармакологічні засоби
3. Аналіз та стандартизація біологічно активних сполук та лікарських форм
4. Хімія природних сполук, фармакогнозія
5. Експериментальна та клінічна фармакологія. Вплив молекулярної структури на розподіл, фармакокінетику та метаболічну трансформацію біологічно активних сполук.
6. Технологія лікарських препаратів
7. Організація фармацевтичної справи, менеджменту та маркетингу, медичного та фармацевтичного правознавства


Розділ «Питання медицини та біології»
1. Сучасні концепції/технології діагностики та лікування
2. Фізіологія людини, спортивна медицина і фізична реабілітація

 

Процес рецензування

Надіслані до редакції статті проходять сліпе рецензування.

Рецензування рукописів виконується рецензентами на громадських засадах. Рецензування проводиться конфіденційно, авторам не повідомляються прізвища рецензентів; редколегія та рецензенти не розголошують інформацію про рецензований рукопис та автора(ів).

Остаточне рішення про можливість опублікування рукопису приймає редакційна колегія з урахуванням рецензій, а також мотивованої відповіді автора (авторів) рукопису. При наявності двох негативних рецензіях робота відхиляється, а автору надсилається рецензія. Якщо, одна негативна рецензія робота розглядається головним редактором та редколегією та приймається рішення про відхилення публікації або її доопрацювання.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Відкритий доступ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Міжнародна індексація журналу

Ulrichsweb

Worldcat

DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

Index Copernicus

Google Scholar

ROAD

EuroPub Database

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2306-8094

http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=tocs&journalID=37102

University of San Diego Libraries

Babord+

La Biblioteca Electronica de Ciencia y Tecnologia de la Republica Argentina

Vrije Universiteit Brusse

National Taiwan Normal University Library

 

Видавнича етика

Запорізький державний медичний університет, як видавець журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики», підтримує політику видавництва Elsevier, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики.

Запорізький державний медичний університет, як видавець, визнає, що відстеження дотримання принципів видавничої етики є однією з головних складових рецензування та видання, і знаходиться у сфері відповідальності головного редактора журналу. Запорізький державний медичний університет приймає методичні рекомендації, розроблені у видавництві Elsevier на допомогу редакторам, рецензентам і авторам при виконанні ними свого морального обов’язку. Видавець наукових журналів, Запорізький державний медичний університет тісно співпрацює з іншими видавцями над  впровадженням стандартів  видавничої етики в практику.

Дані методичні рекомендації засновані на діючій політиці Elsevier галузі  видавничої етики.

 

Обов'язки редактора журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики»

Рішення  про публікацію

Редактор журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики»  відповідає за прийняття рішення про те, які з поданих до редакції журналу рукописів  слід прийняти до публікації. Це рішення завжди має прийматися на підставі перевірки достовірності роботи та її важливості для дослідників і читачів. Редактор  керується методичними рекомендаціями, розробленими редакційною колегією журналу і юридичними вимогами:  недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату. Під час ухвалення рішення про публікацію  редактор може радитися з іншими редакторами або.

Cправедливість

Редактор журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики»оцінює подані рукописи за їх інтелектуальним змістом, незважаючи на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, етнічне походження, громадянство або політичні погляди автора.

Конфіденційність

Редактор журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» та члени редакційної ради не повинні розкривати інформацію про поданий рукопис будь-кому іншому, за винятком автора-кореспондента, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Неопубліковані відомості, розголошені у поданій статті, не повинні використовуватися в будь-яких власних роботах редактора без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди.

Редактору слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні при конфлікті  інтересів, що випливає з конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів , компаній чи установ, які мають стосунок  до статті.

Редактор повинен вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації.  За необхідності виконується інша дія, наприклад публікація спростування чи висловлення стурбованості.

Нерецензовані розділи журналу повинні бути чітко позначені.

Вивчення скарг етичного характеру

Редактор журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» якомога швидше вживає заходів  у випадку надходження скарг  етичного характеру відносно поданого рукопису або опублікованої статті.

 

Обов'язки рецензентів

Внесок у рішення редколегії

Рецензування допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і автору у вдосконаленні статті. Рецензування є важливим компонентом формального наукового спілкування, і лежить в основі наукового методу,

Запорізький державний медичний університет, як видавець,  поділяє думку Elsevier, що всі вчені, які хочуть подати статті для публікації, приймають зобов'язання рецензувати чужі статті за направленням редакції,

Оперативність

Будь-який обраний рецензент, який відчуває себе некваліфікованим для розгляду рукопису або знає, що не зможе швидко підготувати відгук, повинен оперативно повідомити редактора і виключити себе з процесу рецензування.

Конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Вони не повинні бути показані третім особам або обговорюватися з ними, окрім як з дозволу редактора.

Стандарти об'єктивності

Відгуки повинні бути об'єктивними. Особиста критика автора недопустима. Рецензенти повинні висловлювати свої погляди чітко і аргументовано.

Підтвердження джерел

Рецензенти мають визначити відповідні опубліковані роботи, які не були названі авторами. Будь-яка заява, що спостереження, висновок, або аргумент вже раніше публікувалися  повинні супроводжуватися відповідною цитатою. Рецензент повинен також звернути увагу редактора на істотну подібність або збіг  між аналізованим рукописом і будь-якою іншою опублікованою відомою йому роботою.

Розкриття і конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, описані у поданому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Пріоритетна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні бути конфіденційними і не використовуватися в особистих цілях. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, з якими вони мають конфлікт інтересів у результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній або організацій, пов'язаних із статтею.

 

Обов'язки авторів

Стандарти звітності

Автори повідомлень про оригінальні дослідженнях повинні подати точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значущості. Основні дані мають бути ясно подані у статті. Стаття повинна містити достатню кількість деталей і посилань, щоб дозволити іншим відтворити дослідження. Шахрайські або заздалегідь неточні заяви є неетичною поведінкою і є неприйнятними.

Огляди також повинні бути точними і об'єктивними.

Доступ і збереження даних

На вимогу редакції, якщо це можливо, автори повинні надати вихідні дані для рецензування, а також повинні бути готові надати громадськості доступ до цих даних (відповідно до ALPSP-STM Statement on Data and Databases) і в будь-якому випадку повинні бути готові зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації.

Оригінальність і плагіат

Автори повинні гарантувати, що вони написали оригінальний твір, і якщо автори використовували роботи та / або слова інших авторів, тоді це повинно бути відповідним чином процитовано або вказано в посиланнях.

Плагіат має багато форм: від привласнення чужої роботи до копіювання або перефразування істотної частини іншої роботи (без зазначення авторства), щоб привласнити результати чужого дослідження. Плагіат в усіх його формах є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Множинні, надлишкові або паралельні публікації

Автор не повинен публікувати рукописи, що описують за суттю одне і те ж дослідження у більш ніж в одному журналі. Подача ж рукопису до більш ніж одного журналу одночасно є неетичною поведінкою і неприйнятна.

Автор не повинен подавати на розгляд в інший журналі раніше опубліковані роботи. Публікація деяких видів статей (наприклад, перекладів) у більш ніж одному журналі іноді виправдана, якщо виконуються певні умови. Автори та редактори відповідних журналів повинні погодитися із вторинною публікацією, що повинна відображати ті ж дані і інтерпретацію, викладені у первинній статті. Посилання вихідної статті повинні цитуватися і у вторинній публікації.

Зазначення джерел

Роботи інших авторів завжди повинні бути вказані. Автори повинні зазначити публікації, які мали суттєвий вплив на зміст  роботи. Інформація, отримана в ході конфіденційних послуг, таких як рецензування рукописів або заявок на гранти, не повинна використовуватися без письмового дозволу автора роботи, пов'язаної з цими послугами.

Авторство статті

Авторство повинно бути обмежене тими, хто зробив значний внесок у концепцію, проектування, виконання або тлумачення опублікованого дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути перелічені як співавтори. Якщо є інші особи, які брали участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, вони повинні бути перераховані у подяках або зазначені як співавтори.

Автор, що подає статтю, повинен забезпечити, щоб усі відповідні співавтори були включені до статті і  схвалили остаточний варіант статті та домовилися про  подання  для публікації.

Небезпеки і живі об'єкти

Якщо робота пов'язана з хімічними речовинами, процедурами і обладнанням, які мають будь-які незвичайні для їх використання небезпеки,  автор повинен чітко вказати їх у рукописі. Якщо робота передбачає використання тварини чи людини як об'єкта, а автор повинен гарантувати, що рукопис містить твердження, що всі процедури були виконані згідно з відповідними законами та інституційними принципами і що відповідний інституційний комітет схвалив їх. Автори повинні включати до рукопису заяву про отримання інформованої  згоду для експериментів з людськими об'єктами. Права на особисте життя людини завжди повинні дотримуватися.

Виявлення і конфлікт інтересів

Всі автори повинні розкривати у своєму рукопису будь-який фінансовий або інший основний конфлікт інтересів, який може вплинути на результати чи інтерпретацію їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки для реалізації проекту повинні бути розкриті.

Приклади потенційних конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті: консультування, володіння акціями, гонорари, оплачена експертиза, патентні заявки, а також гранти або інше фінансування. Потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на найбільш ранній стадії.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє суттєву помилку або неточність в його власній опублікованій роботі, він має негайно проінформувати редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором, щоб прибрати або виправити статтю. Якщо редактор або видавець дізнаються від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, то автор зобов'язаний оперативно відмовитися від публікації або виправити статтю або подати редакції докази правильності вихідної статті.

Виявлення плагіату

Процес рецензування знаходиться в центрі успіху наукового видання. У межах прихильності захисту і посилення процесу рецензування Запорізький державний медичний університет приймає зобов'язання сприяти науковому співтовариству в усіх аспектах видавничої етики, особливо у випадках (підозрюваного) дублюючого подання чи плагіату.

 

Оплата

Публікація матеріалів платна. Оплата здійснюється після позитивного рецензування статей та схвалення їх до друку редакційною колегією, про що автора інформує редакція журналу.

Вартість публікації залежить від вартості поліграфічних послуг. Орієнтовна вартість 1 сторінки А-4 авторського рукопису – 120 гривень.

Журнал не стягує плату за подання і рецензування статей.

Історія журналу

Видається з квітня 1997 року. 

Періодичність – один раз на 4 місяці.