Редакційний штат

Відповідальний секретар

Карпенко Юрій Вікторович

Редакційна колегія

Розділ "Медична хімія"

Е. Л. Тарасявічюс, Lithuania

А. М. Дашевський, Germany

Дженнаро Пагано, Italy

Роланд Франкенбергер, USA

 

Колесник Михайло Юрійович

Колесник Михайло Юрійович, доктор медичних наук (14.01.11), професор, професор кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО, доктор медичних наук, офіційно сертифікований експерт з ехокардіографії Європейського товариства кардіологів Запорізького державного медичного університету.

Коло наукових інтересів: удосконалення ранньої діагностики ураження міокарда ЛШ та підвищення ефективності лікування чоловіків із ГХ та порушеннями метаболізму глюкози на підставі визначення деформаційних властивостей міокарда.

 

Наукові показники

Kolesnyk Mykhaylo

Orcid

Kolesnyk Mykhaylo

WebofScience

Kolesnyk Mykhaylo

Google Scholar

Kolesnyk Mykhaylo

 

Є. Л. Михалюк, Україна

Клара Шертаєва, Республіка Казахстан

З. Б. Сакіпова, Республіка Казахстан

О. С. Никоненко,  Україна

Бушуєва Інна Володимирівна

Бушуєва Інна Володимирівна, доктор фармацевтичних наук (15.00.01), професор, завідувачка кафедри управління і економіки фармації та фармацевтичної технології Запорізького державного медичного університету.

Коло наукових інтересів: проводить маркетингові та фармакоекономічні дослідження ветеринарних лікарських засобів для лікування гінекологічних захворювань великої і дрібної рогатої худоби та вірусних захворювань птиці; фармакотехнологічні і фармакоекономічні дослідження щодо створення ветеринарних лікарських засобів для профілактики і лікування захворювань тварин і птиці.

 

 

Наукові показники

Bushueva Inna

Orcid

Bushueva Inna

WebofScience

Bushueva Inna

Google Scholar

Bushueva Inna

 

Мазур Іван Антонович

Мазур Іван Антонович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фармацевтичних наук (15.00.02), професор, професор кафедри фармацевтичної хімії, керівник НВО «Фарматрон» Запорізького державного медичного університету.

Коло наукових інтересів: розробив і впровадив у медичну практику ЛП: Тіотріазолін (різні лікарські форми), Тіоцетам, Тіодарон, Індотрил, Кардіотрил, а також ветеринарні препарати: Вірутрицид, Імзауф, Трикаптол, Азокаптрин, Віразол, Диверцид, Вітурол, Тіопротектин. Автор близько 900 наукових праць, у т.ч. — 304 патентів, 7 монографій. Підготував 12 докторів та 32 кандидатів наук.

 
 

Наукові показники

Mazur Ivan

Orcid

Mazur Ivan

WebofScience

Mazur Ivan

Google Scholar

Mazur Ivan

 

Б. С. Зіменковський, Україна

Ігор Муха, Польща

Л. В. Деримедвідь, Україна

Александрова Катерина Вячеславівна

Александрова Катерина Вячеславівна, доктор хімічних наук (02.00.03), професор, завідувачка кафедри біологічної хімії Запорізького державного медичного університету.

Коло наукових інтересів: цілеспрямований синтез БАС у ряді похідних імідазолу, пурину, ксантину, дослідження їх реакційної здатності та механізмів хімічної взаємодії, встановлення зв’язку між хімічною структурою, фізико-хімічними властивостями та біологічною активністю, розроблення оптимальних препаративних методів синтезу похідних пурину (у тому числі лікарських речовин та реагентів з 3-метилксантином).

 

 

Наукові показники

Aleksandrova Kateryna

Orcid

Aleksandrova Kateryna

WebofScience

Aleksandrova Kateryna

Google Scholar

Aleksandrova Kateryna

І. Ф. Бєленічев, Україна

О. В. Мазулін, Україна

В. В. Гладишев, Україна

О. В. Ганчева, Україна

Васюк Світлана Олександрівна

Васюк Світлана Олександрівна, доктор фармацевтичних наук (15.00.02), професор, завідувачка кафедри аналітичної хімії Запорізького державного медичного університету.

Коло наукових інтересів: спектрофотометричний та хроматографічний аналіз фармацевтичних препаратів
 

 

Наукові показники

Vasiuk Svitlana

Orcid

Vasiuk Svitlana

WebofScience

Vasiuk Svitlana

Google Scholar

Vasiuk Svitlana

 

Розділ "Питання медицини та біології"

В. А. Візір, Україна

В. Д. Сиволап, Україна