Бурлака Б. С.

Доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри технології ліків, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Scopus Author ID: 57194006919

ORCID iD: 0000-0003-4539-7331

Google Scholar