Мазулін О. В.

Доктор фармацевтичних наук, професор кафедри клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Scopus Author ID: 6507365877

ORCID iD: 0000-0003-0628-4457

Google Scholar
ResearchGate