Обговорення протимікробної та протигрибкової активності похідних 4-аміно-5-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу

Автор(и)

  • T. V. Kravchenko Zaporizhzhia State Medical University,
  • O. I. Panasenko Zaporizhzhia State Medical University,
  • Ye. G. Knysh Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.1.93447

Ключові слова:

1, 2, 4-тріазол, протимікробна дія, протигрибкова дія, антибактеріальні засоби

Анотація

Вивчення нових біологічно активних речовин з кожним днем набуває все більшої актуальності. Наявний асортимент на фармацевтичному ринку вимагає постійного оновлення вітчизняних препаратів. Основними вимогами для нових лікарських препаратів є висока ефективність, мала токсичність.

Сучасна фармацевтична наука відокремлює похідні 1,2,4-тріазолу як перспективний клас для створення нових біологічно активних сполук.

Мета роботи – пошук нових сполук похідних 4-аміно-5-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу, дослідження їхніх протимікробних і протигрибкових властивостей.

Об'єктами дослідження є похідні 4-аміно-5-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу, що представляють собою кристалічні речовини.

Матеріали та методи. Чутливість мікроорганізмів до нових синтезованих сполук визначали методом серійних розведень відповідно до методичних вказівок на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології Запорізького державного медичного університету. Під час досліджень із вихідної концентрації препарату 1мг/мл готували ряд двократних серійних розведень препарату в бульйоні Мюллер–Хінтона в об’ємі 1 мл, після чого додавали у кожну пробірку по 0,1 мл мікробної суспензії (106 мікробних клітин/мл).

Результати. Для первинного скринінгового дослідження синтезованих речовин застосовували еталонні тест-культури грампозитивних, грамнегативних бактерій та грибів, що належать до різних за морфофізіологічними властивостями клінічно значущих груп збудників інфекційних захворювань. Як набір стандартних тест-штамів взято Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomоnas aeruginosa ATCC 27853, Candida albicans ATCC 885–653. Усі тест-штами отримані з бактеріологічної лабораторії ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України».  Як контроль протимікробної активності сполук щодо досліджуваних штамів мікроорганізмів застосовували 0,05 % розчин хлоргексидину «Фаргомед» (Україна). Додатково здійснювали контроль поживних середовищ і розчинника за допомогою загальноприйнятих методик.

Наведені підрахунки щодо протигрибкової та протимікробної активності. Результати показали, що сполукою-лідером виступив 4-((4-бромбензиліден)аміно)-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-3-тіол, який проявляв протигрибкову активність проти Candida albicans: МІК – 7,8–62,5 мкг/мл, МБцК – 15,6–250 мкг/мл. Водночас відновлення цієї сполуки, а саме перехід до 4-((4-бромбензил)aміно)-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолу не призводить до появи протигрибкової дії, але зберігає протимікробну активність відносно Staphylococcus aureus.

Висновки. Під час дослідження встановили деяку залежність «структура–дія», а також виявили сполуки, в яких протигрибкова активність перевищувала показники еталонного препарату хлоргексидину. 

Посилання

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia «Pro zatverdzhennia metodychnykh vkazivok “Vyznachennia chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybakterialnykh preparativ”» vid 5 kvitnia 2007 roku №167 [Order of Ministry of Health of Ukraine №167 dated 5.04.2007 “About approval of guidelines “Determination of the sensitivity of microorganisms to antimicrobial drugs” from April 5, 2007 №167]. Retrieved from: http://www.uazakon.com/documents/date_6q/pg_gecusk/index.htm.

Bao-Lei, Wang, Li-Yuan, Zhang, Yi-Zhou, Zhan, Yan, Zhang, Xiao, Zhang, Li-Zhong, Wang, & Zheng-Ming, Li. (2016) Synthesis and biological activities of novel 1,2,4-triazole thiones and bis(1,2,4-triazole thiones) containing phenylpyrazole and piperazine moieties. Journal of Fluorine Chemistry, 184, 36–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfluchem.2016.02.004.

Gupta, D., & Jain, D. K. (2015) Synthesis, antifungal and antibacterial activity of novel 1,2,4-triazole derivatives. Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research. 6(3), 141–146. doi: 10.4103/2231-4040.161515.

Fichtali, I., Laaboudi, W., Hadrami, E. M. El, Aroussi, F. El, Ben-Tama, A., Benlemlih, M., & Stiriba, S. E. (2016) Synthesis, characterization and antimicrobial activity of novel benzophenone derived 1,2,3-triazoles. J. Mater. Environ. Sci., 7(5), 1633–1641.

Jacob, H., Fawzi, I., & Yaseen, A. (2013) Antibacterial Activity of Some Selected 1,2,4-Triazole Derivatives Against Standard, Environmental, and Medical Bacterial Strains. Advanced Studies in Biology, 5(6), 291–301.

Kasturi, Vasu, Kerru, Nagaraju, Nallapaneni, Harikrishna, & Chunduri, Venkata Rao. (2015) Synthesis of some new 1,2,4-triazoles, their Schiff’s base derivatives and investigation of their antimicrobial activities. Indo American Journal of Pharmaceutical Research, 5(2), 882–892.

Rajkumar Agrawal, S. S. Pancholi. (2011) Synthesis, characterization and evaluation of antimicrobial activity of a series of 1,2,4-triazoles. Der Pharma Chemica, 3(6), 32–40.

Tang, H., Zhenga, C.-H., Rena, X.-H., Liua, J., Liua, Na, Lva, J.-G., et al. (2013) Synthesis and biological evaluation of novel triazole derivatives as antifungal agents. Chinese Chem. Lett, 24, 219–222. http://dx.doi.org/10.1016/j.cclet.2013.01.015.

Yatin, J. Mange, Arun, M. Isloor, Shridhar, Malladi, Shrikrishna, Isloor, & Hoong-Kun, Fun. (2013) Synthesis and antimicrobial activities of some novel 1,2,4-triazole derivatives. Arabian Journal of Chemistry, 6, 177–181. http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2011.01.033.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Експериментальна та клінічна фармакологія