Компетентності: категоріальний апарат вищої фармацевтичної освіти

Автор(и)

  • I. M. Alyeksyeyeva Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.1.93455

Ключові слова:

фармацевтична освіта, професійна компетентність

Анотація

Незважаючи на всю інституціональну значущість у законодавстві про вищу освіту правової категорії «кваліфікація» як результат офіційного оцінювання та визнання освіти, слід також відзначити, що її артикуляція в Законі України «Про вищу освіту» не є кінцевою/вичерпною, а відсильною.

Мета роботи – вивчення змісту цієї категорії, а також (для її повного, глибокого розуміння) з’ясування додаткових тлумачень поняття компетентності, яким у загальному вигляді позначено зміст кваліфікації (ст. 1, п. 1, п/п 12) [1].

Матеріали та методи. Для досягнення мети дослідження використовували такі основні методи як бібліографічний, лінгвістичний, змістовно-правовий і порівняльно-правовий. Зокрема, проаналізовано стан нормативно-правового визначення поняття «компетентності» сучасного фахівця та її роль у вищій освіті й обґрунтовано, що взагалі дефініція «компетентність» – це інтегрована готовність/здатність фахівця до цілісної діяльності з вирішення практичних завдань відповідного кваліфікаційного рівня (у роботі, освіті або особистісному розвитку).

Результати. Під час дослідження додатково доведено важливість з’ясування сутності та змісту компетентності як критерію якості освіти для підготовки майбутніх медичних і фармацевтичних працівників. Підкреслено, що загальні енциклопедичні джерела та національні нормативно-правові акти й міжнародні офіційні документи містять трактування дефініцій «компетенція/компетентність/компетентності/компетентний» у двох площинах, а саме: професійній, як коло повноважень (прав та обов’язків) юридичних і фізичних осіб, та академічній/освітній, як наявність знань, досвіду в будь-якій галузі, обізнаності з чим-небудь.

Це свідчить про інтегральний характер цього критерію якості освіти, котрий характеризує співвідношення між кваліфікаційним рівнем, що здобутий відповідно до стандартів вищої освіти, та конкурентоспроможністю.

Висновки. Під час дослідження доведено, що компетентність (компетентності) є центральним елементом дефініції «кваліфікація», що визначає її зміст: формальні критерії (знання, вміння, практичні навички, способи мислення, професійні, світоглядні та громадянські якості, морально-етичні цінності), котрі покладені в основу оцінювання рівня підготовленості, ступеня придатності випускника вищого навчального закладу (зокрема медичного або фармацевтичного) до певного виду роботи за спеціальністю або подальшого навчання чи особистісного розвитку.

Посилання

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 1 lypnia 2014 roku №1556-VII [Law of Ukraine On Higher Education. 2014, July, 1, №1556-VII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 37–38, 2004. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18#Find [in Ukrainian].

Shemshuchenko, Yu. S. (Ed.). (2007). Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk [Great Encyclopedic Dictionary of Law]. Kyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].

Prokhorov, A. M. (Ed.). (1989). Soveckij e´nciklopedicheskij slova´r, izdanie chetvertoe, ispravlennoe i dopolnennoe [Soviet Encyclopedic Dictionary, fourth edition, revised and enlarged]. Moscow: Soveckaya e´nciklopediya [in Russian].

Busel, V. T. (Ed.). (2001). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian]. Kyiv ; Irpin: Perun [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii» vid 23 lystopada 2011 roku №1341 [Cabinet of Ministers of Ukraine On Approval of the National Qualifications Framework. 2011, November, 23, №1341]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauku Ukrainy «Pro zatverdzhennia skladovykh haluzevykh standartiv vyshchoi osvity z napriamu 0504 “Turizm”» vid 14 chervnia 2004 roku №476 [Order of Ministry of Education and Science of Ukraine «On Approval of the components industry standards of higher education in the direction 0504 “Hiking”». 2004, Juneб 14, №476]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/z0863-04. [in Ukrainian].

Postanova Kabinetг Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu pochatkovoi zahalnoi osvity» vid 2 kvitnia 2011 roku №462 [Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the State standard of primary education. 2011, April, 2, №462]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-п [in Ukrainian].

Nakaz Minoboronu Ukrainy «Pro zatverdzhennia polozhennia pro osoblyvosti orhanizatsii osvitnoho protsesy u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh Ministerstva oborony Ukrainy ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy» від 20 lypnia 2015 roku №346 [Order of the Ministry of Defense of Ukraine On Approval of the features of the educational process in the higher military educational institutions of the Ministry of Defense of Ukraine and military training units of higher educational institutions of Ukraine. 2015, Juli, 20, №346]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z1126-15 [in Ukrainian].

Recommendation of the European parliament and of the council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2008/C 111/01) // 6.5.2008 EN Official Journal of the European Union C 111/1. Retrieved from: http://www.ecvet-team.eu/en/system/files/ documents/2874/eqf-recommendation.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження