Циркулюючі біомаркери при прогнозуванні несприятливих наслідків у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю

Автор(и)

  • А. А. Kremzer Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.1.93440

Ключові слова:

хронічна серцева недостатність, біологічні маркери, кардіоваскулярний ризик, прогноз

Анотація

Мета роботи – створення шкали оцінювання кардіоваскулярного ризику, що заснована на аналізі рівня циркулюючих біологічних маркерів ХСН.

Матеріали та методи. Проспективним методом вивчена частота фатальних і нефатальних кардіоваскулярних подій, а також частота настання смерті пацієнтів від будь-яких причин у когорті 194 пацієнтів із ХСН протягом 3 років спостереження. Виміряні циркулюючі рівні мозкового натрійуретичного пептиду (NT-pro-МНУП), галектину-3, високочутливого С-реактивного протеїну (hs-CРП), остеопротегерину, ендотеліальні апоптичні мікрочастини (ЕАМ) та ендотеліальні прогеніторні клітини (ЕПК).

Результати. Медіана періоду спостереження за пацієнтами, які включені в дослідження, становила 2,76 року (розмах = 1,8–3,4 року). Протягом цього періоду зареєстровано 285 кардіоваскулярних подій, у тому числі 43 смертельні випадки та 242 повторні госпіталізації. Незалежними предикторами виникнення несприятливих клінічних наслідків у хворих на ХСН є NT-pro-МНУП, галектин-3, hs-CРП, остеопротегерин, рівень циркулюючих ЕПК CD14+CD309+Tie-2+, ЕАМ і співвідношення ЕАМ/CD14+CD309+ ЕПК. Індекс величини кардіоваскулярного ризику розраховували шляхом математичного підсумовування рангів усіх незалежних предикторів, що виявлялись у пацієнтів, які включені в дослідження. Отримані дані показали, що середня величина індексу кардіоваскулярного ризику в пацієнтів із ХСН становить 3,17 од. (95 % ДІ = 1,65–5,10 од.). Аналіз Каплана–Мейєра показав, що пацієнти з ХСН і величиною ризику менше ніж 4 од. мають переваги у виживанні порівняно з хворими, для яких отримані вищі значення рангів шкали кардіоваскулярного ризику.

Висновки. Шкала оцінювання ризику виникнення фатальних і нефатальних кардіоваскулярних подій, що побудована на основі вимірювання циркулюючих біомаркерів (NT-pro-МНУП, галектин-3, hs-CРП, остеопротегерин, ЕАМ і співвідношення ЕАМ/CD14+CD309+ ЕПК), дає змогу доволі вірогідно прогнозувати ймовірність виживання пацієнтів із ХСН.

Посилання

Roger, V. L. (2010) The heart failure epidemic. Int. J. Environ. Res. Public Health., 7(4), 1807–1830. doi: 10.3390/ijerph7041807.

Luttik, M. L., Jaarsma, T., van Geel, P. P., Brons, M., Hillege, H. L., Hoes, A. W., et al. (2014) Long-term follow-up in optimally treated and stable heart failure patients: primary care vs. heart failure clinic. Results of the COACH-2 study. Eur J Heart Fail., 16(11), 1241–8. doi: 10.1002/ejhf.173.

Wu, A. H. (2013) Biological and analytical variation of clinical biomarker testing: implications for biomarker-guided therapy. Curr. Heart Fail. Rep., 10(4), 434–440. doi: 10.1007/s11897-013-0156-6.

Buonocore, D., & Wallace, E. (2014) Comprehensive guideline for care of patients with heart failure. AACN Adv Crit Care., 25(2), 151–62. doi: 10.1097/NCI.0000000000000018.

Berezin, A. (2016) Prognostication in different heart failure phenotypes: the role of circulating biomarkers. Journal of Circulating Biomarkers, 5, 01. doi: 10.5772/62797.

Lupón, J., de Antonio, M., Vila, J., Peñafiel, J., Galán, A., Zamora, E1., et al. (2014) Development of a Novel Heart Failure Risk Tool: The Barcelona Bio-Heart Failure Risk Calculator (BCN Bio-HF Calculator). PLoS ONE, 9(1), e85466. doi: 10.1371/journal.pone.0085466.

Chyu, J., Fonarow, G. C., Tseng, C. H., & Horwich, T. B. (2014) Four-variable risk model in men and women with heart failure. Circ. Heart Fail., 7(1), 88–95. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.113.000404.

Giallauria, F., Fattirolli, F., Tramarin, R., Ambrosetti, M., Griffo, R., Riccio, C., Vigorito, C. (2014) Cardiac rehabilitation in chronic heart failure: data from the Italian SurveY on carDiac rEhabilitation (ISYDE-2008). J. Cardiovasc. Med. (Hagerstown), 15(2), 155–163. doi: 10.2459/JCM.0b013e3283620533.

Carluccio, E., Dini, F. L., Biagioli, P., Lauciello, R., Simioniuc, A., Zuchi, C., et al. (2013) The 'Echo Heart Failure Score': an echocardiographic risk prediction score of mortality in systolic heart failure. Eur J Heart Fail., 15(8), 868–876. doi: 10.1093/eurjhf/hft038.

Scrutinio, D., Ammirati, E., Guida, P., Passantino, A., Raimondo, R., Guida, V., et al. (2014) The ADHF/NT-proBNP risk score to predict 1-year mortality in hospitalized patients with advanced decompensated heart failure. J. Heart Lung Transplant., 33(4), 404–411. doi: 10.1016/j.healun.2013.12.005.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Експериментальна та клінічна фармакологія