Натрій 2-(4-аміно-(5-(фуран-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат, синтез, дослідження біохімічних показників сироватки крові корів при його використанні

Автор(и)

  • D. M. Danilchenko Zaporizhzhia State Medical University,
  • T. V. Zvenigorodska Poltava State Agricultural University,
  • V. V. Parchenko Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.1.93446

Ключові слова:

похідні 1, 2, 4-тріазолу, синтез, біохімічні показники

Анотація

Не викликає жодних сумнівів і набуває з кожним роком популярності серед учених багатьох країн світу зацікавленість гетероциклічною системою 1,2,4-тріазолу. Найбільшу увагу на сьогодні привертають сполуки, що утворені внаслідок поєднання 1,2,4-тріазолу та різних структурних залишків аліфатичного, ароматичного, гетероциклічного характеру. Публікації останніх років щодо дослідження фізико-хімічних, біологічних властивостей заміщених 1,2,4-тріазолу доводять безперечну актуальність пошуку потенційних фармакологічно активних молекул саме серед водорозчинних похідних 1,2,4-тріазолу. Слід відзначити, що похідні 1,2,4-тріазолу з успіхом використовуються у ветеринарній практиці як оригінальні лікарські засоби.

Мета роботи – синтезувати натрій 2-(4-аміно-(5-(фуран-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат, для якого ми вважали доцільним на першому етапі скринінгових досліджень здійснити порівняльне визначення деяких біохімічних показників сироватки крові корів і з’ясування можливості його дальшого впровадження.

Матеріали та методи. Як вихідну сполуку для синтезу використовували 2-(4-аміно-(5-(фуран-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатну кислоту. Сполука, що отримана, являє собою індивідуальну кристалічну речовину білого кольору, яка розчинна у воді, але нерозчинна в органічних розчинниках.

Результати. На першу добу введення натрій 2-(4-аміно-(5-(фуран-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіо)ацетату у тварин реєстрували вірогідне підвищення вмісту загального білка сироватки крові, γ-глобулінів, зниження активності ферментів лактатдегідрогенази та лужної фосфатази.

На третю добу у тварин відзначали підвищення загального білка, γ-глобулінів і зниження активності ЛДГ і ЛФ. На сьому добу в дослідних тварин реєстрували підвищення загального білка та γ-глобулінів. Активність ЛДГ і ЛФ знизилась.

Висновки. Уперше нами синтезовано натрій 2-(4-аміно-(5-(фуран-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат, будова якого підтверджена комплексними фізико-хімічними методами аналізу. За результатами експерименту встановлено, що внутрішньом’язове введення 1 % водного розчину натрій 2-(4-аміно-(5-(фуран-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетату коровам сприяє підвищенню вмісту загального білка, γ-глобулінів, зниженню активності ЛДГ і ЛФ у сироватці крові корів. Отже, зазначену сіль у перспективі майбутнього впровадження можна рекомендувати як сполуку, котра володіє антиоксидантною, гепатопротекторною, імуномодулюючою активністю внаслідок підвищення основних біохімічних показників.

Посилання

Ermakova T. G., Shaulina L. P., Kuznetsova N. P., Ratovskii G. V., Soboleva I. N., Pozdnyakov A. S., Prozorova G. F. (2012) Sorption recovery of noble metal ions with a copolymer of 1-vinyl-1, 2, 4-triazole with acrylonitrile. Russian Journal of Applied Chemistry. 85(8), 1289-1295.

Qian Q., Zhu Y., Zhang M., Lu D., Cao W., Song L., Huang Q. (2013) Efficient synthesis and insecticidal activity of novel pyridin-3-yl-[1, 2, 4] triazolo [3, 4-b][1, 3, 4] thiadiazoles. Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly. 144(2), 231-236.

Safonov A. A. (2014) Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti pokhidnykh 5-heteryl-4-R-amino-1,2,4-triazol-3-tioliv : dys. … k-ta farm. Nauk [Synthesis, physico-chemical and biological properties of the 5-heteryl-4-R-amino-1,2,4-triazole-3-thiol derivatives. Dys cand. farm. Nauk. 195.

Parchenko V. V. (2014) Syntez, peretvorennya, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti v ryadi 5-furylzamishchenykh 1,2,4-triazol-3-tioniv: Dys….d-ra. farmats. nauk. [Synthesis, transformation, physico-chemical and biological properties in the number of 5-furylsubstituted 1,2,4-triazole-3-thiones: Dys. d-ra. farm. Nauk]. 2014; 361.

Parchenko V. V., Panasenko O. I., Knysh Ye. G., Dzublyk I. V., Trohymenko O. P., Panasenko T. V. (2008) Protyvirusna aktyvnistʹ soley 2-[5-(furan-2-il)-4-R-1,2,4-tryazol-3-iltio]atsetatnykh kyslot [Antiviral activity of the 2-[5-(furan-2-yl)-4-R-1,2,4-triazole-3-ylthio] acetic acid salts]. Farmatsevtychnyi zhurnal. 6, 79-85.

Kyrychko B. P. (2005) Vplyv preparativ antyoksydantnoyi diyi na kliniko-biokhimichnyy proyav hostroho aseptychnoho zapalennya [Influence of the antioxidant drugs on the clinical-biochemical manifestation of acute aseptic inflammation]. Visnyk Poltavskoyi derzh. agrar. acad. 2, 52–53.

Parchenko V. V., Parhomenko L. I., Izdepskyy V. Yi., Panasenko O. I., Knysh Ye. G. (2013) Farmakobiokhimichni kharakterystyky piperydyniy 2-(5-furan-2-il)-4-fenil-1,2,4-triazol-3-iltioatsetatu [Pharmacobiochemical features of the 2-(5-furan-2-il)-4-fenil-1,2,4-triazole-3-ilthio]acetate]. Zaporozh. Med. Zhurn. 1(76), 39-41.

Scherbyna R. O., Parchenko V. V., Pavlov S. V., Panasenko O. I., Knysh Ye. G., Belenichev I. F. (2011) Neyroprotektyvna aktyvnistʹ S-pokhidnykh 1,2,4-triazolu [Neuroprotective activity of 1,2,4-triazole S-derivatives]. Zaporozh. Med. Zhurn. 1(13), 94-97.

Panasenko O. I. (2005) Syntez, peretvorennya, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti amino- i tiopokhidnykh 1,2,4-triazolu : dys. … d-ra farm. Nauk. [Synthesis, transformation, physical-chemical and biological properties of the amino- and thioderivatives of 1,2,4-triazole: Dys. d-ra. farm. Nauk]. 396.

Salionov V. O. (2016) Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti pokhidnykh 5-tiyenil-4-(alkil-, aryl)-1,2,4-triazol-3-tioniv : dys. … kand.. farm. Nauk. [Synthesis, physical-chemical and biological properties of the 5-tienil-4-(alkil-, aryl)-1,2,4-triazole-3-thions: Dys. cand. farm. Nauk]. 312.

Knysh Ye. G. (1987) Syntez, fyzyko-khymycheskye y byolohycheskye svoystva N- y S-zameshchennykh 1,2,4-tryazola : dys. … d-ra farm. Nauk [Synthesis, physical-chemical and biological properties of the 1,2,4-triazole N- and S-derivatives: Dys. d-ra. farm. Nauk]. 350.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Експериментальна та клінічна фармакологія