№ 2 (2017)

Зміст

Синтез біологічно активних сполук

Синтез і властивості естерів 2-[4-R-5-(теофілін-7ʹ-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти PDF (English)
A. S. Gotsulya
Синтез і будова нових алкілпохідних 4-аміно-5-(2-R1-феніл)-1,2,4-тріазол-3-тіолів PDF
Ye. S. Pruglo
Фізико-хімічні властивості S-похідних 5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолу PDF
O. A. Bihdan, V. V. Parchenko
Синтез і фізико-хімічні властивості функціональних похідних 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти PDF
E. K. Mikhal’chenko, K. V. Аleksandrova, S. V. Levich, A. S. Korzhova
Антигіпоксична активність бензиліденгідразидів 4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-1,2,4-тріазол-3-іл)тіооцтової кислоти PDF
O. A. Suhak, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh
Гостра токсичність і залежність «структура-дія» 4-(R-бензиліденаміно)-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-3-тіонів PDF
T. V. Kravchenko, Ye. S. Pruglo, O. I. Panasenko, E. G. Knysh

Технологія виробництва ліків

Обґрунтування вибору допоміжних речовин з метою створення таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетат методом вологої грануляції (частина 2) PDF
V. M. Odyntsova, O. S. Bidnenko

Аналіз та стандартизація біологічно активних сполук та лікарських форм

Розробка специфікації на таблетки під умовною назвою «Карбатрил» PDF
L. I. Kucherenko, A. R. Nimenko, O. O. Portna

Експериментальна та клінічна фармакологія

Результати лікування хворих на неефективно лікований уперше діагностований туберкульоз легень із синдромом системної запальної відповіді PDF
R. M. Yasinskyi
Асоціація між концентрацією сечової кислоти та вмістом циркулюючих прогеніторних клітин у хворих із хронічною серцевою недостатністю PDF (Русский)
A. A. Kremzer
Ефективність ендобронхіальної терапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз із локалізацією специфічного процесу у верхівкових сегментах легені PDF
V. M. Khlystun
Пошук нових біологічно активних речовин із протимікробною та протигрибковою активністю в ряду похідних 1,2,4-тріазол-3-тіолів із залишками тіофену PDF
V. O. Salionov, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh, O. M. Kamyshnyi
Дослідження гострої токсичності похідних 4-аміно-5-(4-(трет-бутил)феніл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу PDF
I. I. Аksyonova-Seliuk, Ye. S. Pruglo, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh

Оригінальні дослідження

Вплив лікування лімфоми Ходжкіна на якість життя пацієнтів: результати 3-річного проспективного дослідження PDF
B. B. Samura
Європейські рамки кваліфікацій – опорна конструкція інтеграції національних систем освіти PDF
I. M. Alyeksyeyeva
Вивчення цінової кон’юнктури вітчизняного ринку антиагрегантів PDF
Ye. А. Redkina, N. А. Tkachenko, V. V. Gladyshev, I. A. Pukhalskaya
Дослідження особливостей працевлаштування здобувачів вищої освіти фармацевтичних спеціальностей денної форми навчання PDF
A. A. Kotvitska, D. Yu. Tarasenko
Маркетингові дослідження ринку лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні кардіологічних захворювань PDF
O. S. Kukhtenko, L. S. Simonyan, Ye. V. Hladukh

Огляди

Наукове обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку медичної допомоги кардіологічним хворим в умовах міста PDF
L. I. Danilchenko
Антиспермальні антитіла як фактор чоловічого безпліддя. Актуальність, сучасні підходи до діагностики та лікування PDF (Русский)
O. A. Nikiforov, N. V. Avramenko, V. V. Mikhailov

Корпоративна інформація

Особливості фармацевтичної розробки нових генеричних лікарських препаратів у формі суспензій для ін’єкцій на прикладі препарату Бетаспан депо (Депос) PDF
O. I. Kachaput, S. M. Gureyeva, A. M. Goy