Обґрунтування вибору допоміжних речовин з метою створення таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетат методом вологої грануляції (частина 2)

Автор(и)

  • V. M. Odyntsova Zaporizhzhia State Medical University,
  • O. S. Bidnenko Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.2.103758

Ключові слова:

адамантан, 1, 2, 4-триазол, таблетки, допоміжні речовини, волога грануляція, нейролептики

Анотація

Сполука адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетат уперше синтезована на кафедрі токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету, що отримала умовну назву «Адатрин». Згідно з фармакологічними дослідженнями вона проявляє нейролептичні властивості та планується для використання у вигляді таблеток, як і більшість нейролептиків. Отже, актуальною є розроблення технології таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетат. Під час фармакологічних досліджень підібрали оптимальну дозу препарату на одне приймання, що становила 70 мг.

Мета роботи – вивчення впливу різних груп допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетату.

Матеріали та методи. У процесі роботи дослідили чотири групи допоміжних речовин, котрим притаманні різні фізичні, технологічні властивості. Вивчаючи чотири якісні фактори, використовували один із планів дисперсійного аналізу – чотирифакторний експеримент на основі гіпер-греко-латинського квадрата. Досліджували 16 допоміжних речовин, більшість із них з’явились на ринку в останні роки, та немає відомостей про їхнє використання у фармацевтичній технології під час створення таблетованих лікарських форм. У дослідах використали сучасне обладнання для визначення однорідності маси таблеток, стиранності (прилад для визначення стиранності Pharmatest D-63512 Hainburg, ФРН), часу розпадання (ERWEKA D-63150, ФРН) і таблетопрес (Республіка Білорусь).

Результати. Враховуючи фармако-технологічні властивості та результати морфометричних дослідів, запропонований метод вологої грануляції для отримання таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетат.

Висновки. Досліджений вплив чотирьох груп допоміжних речовин на технологічні характеристики таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетату та підтверджено можливість їх отримання методом прямого пресування. Підібрані оптимальні допоміжні речовини та розроблений склад таблеток.

Посилання

(2008) Psyhіchne zdorovia naselennia Ukrainy : іnformacіino-analіtychnyi ogliad za 1990–2007 rr. [Mental health of the population of Ukraine: information-analytical review 1990-2007]. Kyiv: MOZ Ukrainy. [in Ukrainian].

Knysh, Ye. H., Panasenko, O. І., Odyntsova, V. M. & Safonov, A. A. (patentee) (2017) Patent Ukrainy 113484 Ukraina, MPK C07D 249/00, A61K 31/00 Adamantan-1-amonіiu 2-((5-(adamantan-1-іl)-4-fenіl-4N-1,2,4-triazol-3-іl)tіo)acetat, yakyi proiavliaie neiroleptychnu aktyvnіst' [Adamantan-1-ammonium 2-((5-(adamantan-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate that exhibits the neuroleptics activity]. Biuleten, 2. [in Ukrainian].

Knysh, Ye. H., Panasenko, O. І., Odyntsova, V. M. & Safonov, A. A. (patentee) (2017) Patent Ukrainy 113483 Ukraina, MPK C07D 249/00, A61K 31/00 Adamantan-1-amonіiu 2-((5-(adamantan-1-іl)-4-fenіl-4N-1,2,4-triazol-3-іl)tіo)acetat, yakyi proiavliaie zharoznyzhuiuchu aktivnіst' [Adamantan-1-ammonium 2-((5-(adamantan-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate that exhibits the antipyretic activity]. Biuleten, 2. [in Ukrainian].

Odyntsova, V. M. & Bidnenko, O. S. (2017). Pidbir dopomizhnykh rechovyn z metoiu stvorennia tabletok adamantan-1-amoniiu 2-((5-(аdamantan-1-іl)-4-fenil-4Н-1,2,4-triazol-3-іl)tіо)аtsetat metodom volohoi hranuliatsii [Selection of excipients to create tablets of adamantane-1-ammonium 2-((5-(adamantane-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate by the method of wet granulation. Part 1]. ScienceRise: Pharmaceutical Science, 1(5), 49–53. [in Ukrainian]. doi: 10.15587/2519-4852.2017.93722.

Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv» (2016) Derzhavna Farmakopeia Ukrainy [The state pharmacopeia of Ukraine]. (Vol. 1–3). Kharkiv [in Ukrainian].

Kovalenko, V. N. (Eds) (2017) Kompendium 2017 - lekarstvennye preparaty [Drugs]. Kyiv: MORION. [in Russian].

Hroshovy, T. A., Martseniuk, V. P., Kucherenko, L. І., et al. (2008) Matematychne planuvannia eksperymentu pry provedennі naukovyh doslіdzhen' v farmatsіi [Mathematical experiment planning at research in pharmacy]. Ternopіl: Ukrmedknyha. [in Ukrainian].

Hroshovy, T. A., Beley, N. M., Kucherenko, L. I., Vasenda, M. M., Markiv, N. V., Tryhubchak, O. V., & Paraschak, N. O. (2007) Optymіzatsіia tekhnolohіchnykh protsesіv stvorennia lіkarskhykh zasobіv za dopomohoiu matematychnoho planuvannia eksperymentu [Optimization of technological processes of drugs creation by means of mathematical planning of experiment]. Farmatsevtychnyi chasopys, 1(4), 21–29. [in Ukrainian]. doi: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2007.1.3107.

Kucherenko, L. I., Khromylyova, O. V., Moryak, Z. B., Tkachenko, G. I., & Vashchenko, E. V. 2014) Shсhodo postadіinoho kontroliu vyrobnytstva tabletok [Stage control of tablets manufacturing]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 2, 31–34. [in Ukrainian]. doi: http://dx.doi.org/10.14739/2409-2932.2014.2.26134.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Технологія виробництва ліків