Синтез і будова нових алкілпохідних 4-аміно-5-(2-R1-феніл)-1,2,4-тріазол-3-тіолів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.2.103497

Ключові слова:

тріазол, органічний синтез, алкілпохідні, біологічні властивості, ліки

Анотація

Хімія гетероциклічних систем є окремою галуззю органічної хімії з довгою історією та великими перспективами.

Кільцева система 1,2,4-тріазолу безперервно привертає інтерес учених-хіміків, а також фармацевтів і фармакологів щодо пошуку лікарських сполук через її універсальний потенціал взаємодії з біологічними системами. Сьогодні відомо, що похідні 1,2,4-тріазолу володіють антибактеріальною, протигрибковою, протизапальною, протисудомною, противірусною, протитуберкульозною, антиоксидантною, протираковою та протипухлинною дією, також їм притаманна аналгетична, місцева анестетича, протималярійна, антипроліферативна, антигіпертензивна, антидепресивна, заспокійлива, антигістамінна активність, ще володіє гепатопротекторною, гіпоглікемічною, діуретичною, жарознижувальною та низкою незчисленних видів дії.

Отже, пошук біологічно активних засобів і створення на їхній основі нових високоефективних лікарських препаратів є актуальним питанням медичної та фармацевтичної діяльності.

Мета роботи – синтез, встановлення фізико-хімічних параметрів нових алкілпохідних 4-аміно-5-(2-R1-феніл)-1,2,4-тріазол-3-тіолів.

Матеріали та методи. Вивчення фізико-хімічних властивостей сполук здійснене згідно з методами, що наведені у Державній Фармакопеї України 2.0. Температуру плавлення визначили на автоматичному приладі MPA100. Елементний склад сполук встановлений на аналізаторі Elementar Vario ЕL cube. 1H ЯМР-спектри сполук записані за допомогою спектрометра Varian Mercury VX-200 (1Н, 200 MHz) і розшифровувались за допомогою комп’ютерної програми SpinWorks 3.1.8. Хромато-мас-спектральні дослідження здійснили на рідинному хроматографі Agilent 1260 Infinity HPLC, що обладнаний мас-спектрометром Agilent 6120 (іонізація в електроспреї (ESI)).

Результати. Як вихідні речовини використані 4-аміно-5-феніл-4H-1,2,4-тріазол-3-тіол (1e) та 4-аміно-5-(2-бромфеніл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіол. Ці сполуки отримані взаємодією гідразиду бензойної кислоти та гідразиду 2-бромбензойної кислоти з надлишком карбон дисульфіду в розчині калій гідроксиду в бутанолі-1.  Надалі до синтезованих продуктів додавали подвійний надлишок гідразин гідрату й кип’ятили протягом трьох годин, після чого охолоджували та нейтралізували хлоридною кислотою. У такий спосіб отримували вихідні тіоли, що підлягали алкілуванню.

Під час хромато-мас-спектрометричних досліджень встановлені індивідуальні піки одержаних сполук, котрі відповідають теоретичним розрахункам атомних мас. Так, на хроматограмі (5-(гексилтіо)-3-феніл-4H-1,2,4-тріазол-4-аміну, молекулярна маса 276,40), наявні сигнали з m/z 277.1 та ізотопного 279.1, що підтверджує структуру отриманої сполуки

Висновки. У результаті синтезовано 12 нових сполук, алкілпохідних 4-аміно-5-(2-R1-феніл)-1,2,4-тріазол-3-тіолів. Структура отриманих речовин підтверджена даними елементного аналізу, 1Н ЯМР-спектроскопією та хромато-мас-спектрометрією.

Посилання

Kazicina, L. A. (1979) Primeneniye UF-, IK-, YAMR- i MASS-spektroskopii v organicheskoj khimii [Application of UV, IR, NMR and MASS spectroscopy in organic chemistry]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta. [in Russian].

Sajdov, T. V., & Sverdlova, O. V. (1995) Prakticheskoe rukovodstvo po molekulyarnoj spektroskopii [A practical guide to molecular spectroscopy]. Saint Petersburg. [in Russian].

Alimamad Harunbhai, Malani, Atul H, Makwana, & Hetal R, Makwana. (2017) A brief review article: Various synthesis and therapeutic importance of 1, 2, 4-triazole and its derivatives. Mor. J. Chem., 5(1), 41–58.

Shneine, J. K., & Alaraji, Y. H. (2016) ‘Chemistry of 1, 2, 4-Triazole: A Review Article’. IJSR, 23, 19–7064.

Kamal, A., Syed, M. A., & Mohammed, S. M. (2015) Mohammed. “Theraputic Potential of Benzothaizole,” A Patent Review (2010–2104). Informa healthcare, 25(3), 335–349. doi: 10.1517/13543776.2014.999764.

Khan, I. A., Ahmad, M., Aslam, S., Jawwad, M., Zahoor, F., Naqvi, S. A. R., & Mansha, A. (2015). Recent advances in the synthesis of triazole derivatives, AFINIDAD, 72(569), 64–77.

Kharb, R., Sharma, P. C., & Yar, M. S. (2011) Pharmacological signifcance of triazole scaffold. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 26(1), 1–21. doi: 10.3109/14756360903524304.

Al-Omair, M. A., Sayed, A. R., & Youssef, M. M. (2015) Synthesis of Novel Triazoles, Tetrazine, Thiadiazoles and Their Biological Activities. Molecules, 20, 2591–2610. doi:10.3390/molecules20022591.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук