Дослідження особливостей працевлаштування здобувачів вищої освіти фармацевтичних спеціальностей денної форми навчання

Автор(и)

  • A. A. Kotvitska National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine,
  • D. Yu. Tarasenko National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.2.103781

Ключові слова:

охорона здоров’я, фармацевтична освіта, фармацевтичні працівники, працевлаштування

Анотація

Працевлаштування здобувачів вищої освіти фармацевтичних спеціальностей має як позитивний, так і негативний вплив на якість надання освітніх послуг навчальним закладом, особливо в частині здобутих студентом знань, умінь і навичок.

Мета роботи – дослідження особливостей працевлаштування здобувачів вищої освіти, що навчаються за денною формою, та особливостей укладення з ними трудових договорів.

Матеріали та методи. Під час дослідження використали юридичний, порівняльно-правовий методи аналізу.

Результати. Дослідженням встановлені певні особливості працевлаштування здобувачів вищої освіти в закладах охорони здоров’я, фармацевтичних підприємствах та організаціях. Чинним законодавством передбачено право здобувачів вищої освіти, які навчаються у ВНЗ за денною формою навчання, на вільне обрання роду діяльності, професії, роду занять і роботи. Відносини, що складаються між здобувачем вищої освіти та вищою школою, не можуть розглядатись як трудові. Робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом або суміщенням, а вважається основним місцем праці, тому передбачає ведення трудової книжки працівника відповідно до загального порядку. Здобувач вищої освіти має право на власний розсуд обирати робочий час (повний або неповний робочий день, повний або неповний робочий тиждень) з урахуванням розкладу занять ВНЗ та тільки у вільний від навчання час. При роботі на умовах повного робочого дня колективним договором підприємства, закладу, організації з урахуванням особливостей роботи може бути встановлений ненормований робочий день для окремого переліку посад. Чинним законодавством передбачена можливість працевлаштування осіб, які не мають вищої фармацевтичної освіти, на працю в заклади ОЗ на чітко визначений перелік посад.

Висновки. Державою створено та забезпечуються сприятливі умови для роботи здобувачів вищої освіти, отримання практичного досвіду, шляхом надання можливості вільно обирати вид діяльності, професію, місце праці відповідно до своїх здібностей і потреб.

Посилання

(2016) Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy v redaktsii vid 30.09.2016. [The Law of Ukraine Constitution of Ukraine]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

(2017) Zakon Ukrainy «Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy» v redaktsii vid 16.04.2017 r. [The Law of Ukraine The Labour Code from April, 16, 2017]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08 [in Ukrainian].

(2016) Zakon Ukrainy «Pro zainiatist naselennia» v redaktsii vid 30.08.2016 r. [The Law of Ukraine Оn employment from August, 30, 2016]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 [in Ukrainian].

(2016) Zakon Ukrainy «Pro osvitu» v redaktsii vid 19.02.2016 r. [The Law of Ukraine Оn Еducation from February, 19, 2016]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 [in Ukrainian].

(2017) Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» v redaktsii vid 16.04.2017 r. [The Law of Ukraine Оn Higher Education from April, 16, 2017]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

(2017) Zakon Ukrainy «Pro zbir ta oblik yedynoho vnesku na zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia» v redaktsii vid 26.04.2017 r. [The Law of Ukraine On the collection and accounting of a single fee for obligatory state social insurance from April, 26, 2017]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 [in Ukrainian].

Kotvitska, A. A., Kubareva, I. V., & Tarasenko, D. Yu. (2016). Analiz suchasnoho stanu normatyvno-pravovoho rehuliuvannia trudovykh vidnosyn pratsivnykiv farmatsevtychnoho sektora haluzi okhorony zdorovia [Analysis of the current state of legal and regulatory adjustment of labour relationship in pharmaceutical sector of health care field]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 2, 25–31 [in Ukrainian].

(1993) Nakaz Ministerstva pratsi Ukrainy, Ministerstva yustytsii Ukrainy, Ministerstva finansiv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro umovy roboty za sumisnytstvom pratsivnykiv derzhavnykh pidpryiemstv, ustanov i orhanizatsii» vid 28.06.1993 r. №43. [Order of the Ministry of Labor of Ukraine, Ministry of Justice of Ukraine and the Ministry of Finance of Ukraine «On approval of the working conditions of part-time employees of state enterprises, institutions and organizations» from June, 28, 1993, №43]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93 [in Ukrainian].

Kotvitska, A. A., Kononenko, O. V., & Surikov, O. O. (2014) Navchannia ta trudova diialnist studentiv: mozhlyvosti sumishchennia [Training and employment of students: combining capabilities]. Sotsialna farmatsiya: stan, problemy ta perspektyvy. Abstracts of Papers of the International Scientific and Praktscal Internet Conference (pp. 82–87). Kharkiv: NFaU. Retrieved from http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5713 [in Ukrainian].

(1997) Nakaz Ministerstva pratsi ta sotsialnoi polityky Ukrainy «Pro zatverdzhennia Rekomendatsii shchodo poriadku nadannia pratsivnykam z nenormovanym robochym dnem shchorichnoi dodatkovoi vidpustky za osoblyvyi kharakter pratsi» vid 10.10.1997 r. №7 [Order of the Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine On approval of recommendations on the procedure for providing workers with irregular working day annual additional leave for special nature of work from October, 10, 1997, №7] Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN518.html [in Ukrainian].

(2002) Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Pro zatverdzhennia perelikiv zakladiv okhorony zdorovia, likarskykh, provizorskykh posad ta posad molodshykh spetsialistiv z farmatsevtychnoiu osvitoiu u zakladakh okhorony zdorovia» vid 28.10.2002 r. №385 [Order of the Ministry of Health of Ukraine On approval of the list of health care, medical, provizorskyh positions and positions of junior specialists with pharmaceutical education in health care from October, 28, 2002, №385]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/

Kotvitska, A.A., Kubarieva, I. V., & Surikov, O.O. et al. (2016). Osnovy prava ta zakonodavstva u farmatsii [Basics of Law and Legislation in pharmacy]. Kharkiv: NFaU: Zoloti storinky [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження