Європейські рамки кваліфікацій – опорна конструкція інтеграції національних систем освіти

Автор(и)

  • I. M. Alyeksyeyeva Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine.,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.2.103777

Ключові слова:

освіта, фармація, безперервна фармацевтична освіта

Анотація

Рада Європи та ЮНЕСКО ухвалили Конвенцію про визнання кваліфікацій із вищої освіти в європейському регіоні (1997) [1]. Цим документом Європа задекларувала спільний проект з інтеграції національних систем вищої освіти континенту. Розробка нормативного механізму його реалізації потребувала чимало часу та низки практичних кроків із боку країн-учасниць ЄС.

Мета роботи – науково-аналітичне дослідження офіційних документів, що визначають механізм реалізації Конвенції, узагальнення її принципових положень та опорних точок, а також стану відповідності національної системи кваліфікацій вищої освіти щодо європейських базових положень.

Матеріали та методи. Дослідження базувалося на аналізі банку нормативно-правових актів Верховної Ради України "Законодавство України" та міжнародних і національних актів із питань систематизації кваліфікацій. Об'єкт дослідження – принципові положення та опорні елементи європейських рамок кваліфікацій, стан і рівень відповідності національної системи кваліфікацій вищої освіти щодо європейських рамок кваліфікацій.

Методи дослідження – бібліографічний, лінгвістичний, контекстний, змістовно-правовий і порівняльно-правовий.

Результати. Рада Європи та ЮНЕСКО ухвалили Конвенцію про визнання кваліфікацій із вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 1997). Мета зазначеного проекту – вдосконалення організації освіти та професійної підготовки, полегшення громадянам держав-членів Болонського процесу доступу до освітніх ресурсів об'єднаної Європи, забезпечення можливості безперервного навчання, взаємного визнання національних кваліфікацій, а також мобільності студентів, викладачів, фахівців у межах європейського освітнього простору та ринку праці.

Висновки. Під час дослідження доведено, що європейські рамки кваліфікацій в галузі освіти – це міжнародний інструмент інтеграції національних систем освіти, й Національна рамка кваліфікацій України загалом відповідає всім основним положенням та опорним точкам Європейської рамки кваліфікацій для навчання протягом життя. Для повної відповідності необхідно передбачити у НРК України співвідношення національних рівнів кваліфікацій із відповідними рівнями ЄРК БН та РК Європейського простору вищої освіти.

Посилання

(2000) Konventsiia pro vyznania kvalifikatsii z vyshchoi osvity v yevropeiskomu rehioni vid 11 kvitnia 1997 r. [Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European region]. Zbirka dohovoriv Rady Yevropy. Kyiv. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 994_308. [in Ukrainian].

(2003) Realising the European Higher Education Area. Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003. Retrieved from http://www.ond. vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/mdc/berlin_communique1.pdf.

(2005) A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area. Bologna Working Group on Qualifications Frameworks. Ministry of Science, Technology and Innovation. Copenhagen, February 2005. Retrieved from http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/050218_QF_EHEA.pdf.

(2007) London Communiqué Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised world 18 May 2007. Retrieved from http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/London_ Communique18May2007.pdf.

(2008) Recommendation of the European parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning / Official Journal of the European Union, 2008/C 111/01. Retrieved from http://www.ecvet-team.eu/en/system/ files/documents/2874/eqf-recommendation.pdf.

(2015) National qualifications framework developments in Europe – Anniversary edition Luxembourg: Publications office of the European Union. Cedefop (2015). Retrieved from http://www.cedefop.europa.eu/ files/4137_en.pdf.

(2011) Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii» vid 23.11.2011 r. №1341 [Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the National Qualifications Framework» Resolution, description of November 23, 2011 №1341] Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження