Синтез і фізико-хімічні властивості функціональних похідних 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти

Автор(и)

  • E. K. Mikhal’chenko Zaporizhzhia State Medical University,
  • K. V. Аleksandrova Zaporizhzhia State Medical University,
  • S. V. Levich Zaporizhzhia State Medical University,
  • A. S. Korzhova Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.2.103521

Ключові слова:

ксантини, органічний синтез, ІЧ-спектроскопія, ЯМР-спектроскопія

Анотація

Синтетичні дослідження з пошуку нових біологічно активних речовин посідають важливе місце у структурі сучасної фармацевтичної науки. Отже, актуальною є розробка методик функціоналізації сполук шляхом уведення відомих фармакофорних угруповань. Серед різноманіття функціональних похідних органічних кислот особливе місце посідають їхні естери та аміди. Так, ноотропний засіб пірацетам являє собою 2-оксо-1-піролідинацетамід, а селективний антагоніст β-адренорецепторів атенолол є похідним бензолацетаміду. Заміщені ацетамідні та естерні фрагменти присутні також у структурах апрофену, спазмолітину, ацеклідину та β-лактамних антибіотиків цефалоспоринів і пеніцилінів.

Мета роботи – розробка препаративних методик синтезу естерів та амідів 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти та дослідження їхніх фізико-хімічних властивостей.

         Матеріали та методи.         Температуру плавлення визначали відкритим капілярним способом на приладі ПТМ (М). Елементний аналіз виконаний на приладі Elementar Vario L cube, 1Н-ЯМР-спектри зняті на спектрометрі Brucker SF-400 (розчинник ДМСО-d6 або ДМСО-d6 + СDCl4, внутрішній стандарт – ТМС). ІЧ-спектри синтезованих сполук записували на приладі Bruker Alpha (фірми «Bruker», ФРН) в області 4000–400 см-1 із використанням приставки ATR (пряме введення речовини).

Результати. Як базову сполуку для дослідження обрали 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатну кислоту. Для одержання гексилового, гептилового, октилового, нонилового, децилового та бензилового естерів 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти  запропонували методику, що містить алкілування натрієвої солі кислоти алкілгалогенідами. Реакцію здійснили в середовищі ДМФА нетривалим кип’ятінням реагентів. Також  одержали ряд амідів 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти взаємодією етилового або пропілового естерів із бутиламіном, бензиламіном, п-метилбензиламіном або п-фторобензиламіном. Слід відзначити, що реакцію проводили без використання розчинника в середовищі самого аміну, а реакційну суміш не кип’ятили, а нагрівали до 80 оС. Структури всіх сполук, що отримали, були доведені методами елементного аналізу, ІЧ та 1Н-ЯМР-спектроскопії.

Висновки. Розроблені препаративні методики синтезу естерів та амідів, що можуть бути надалі використані для пошуку біологічно активних сполук серед функціональних похідних ксантиніл-7-алканових кислот.

Посилання

Orlov, V. D., Lipson, V. V., & Ivanov, V. V. (2005) Medicinskaya khimiya [Medical chemistry]. Kharkiv: Folio. [in Russian].

Lieberman, M., Marks, A., & Smith, C. (2007) Marks' Essential Medical Biochemistry. Lippincott Williams & Wilkins.

Joule, J. A., & Mills, K. (2012) Heterocycles in Nature. Heterocyclic Chemistry at a Glance. (P. 158–166). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

Joule, J. A., & Mills, K. (2012) Heterocycles in Medicine. Heterocyclic Chemistry at a Glance. (P. 167–179). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

Müller, C. E., Sandoval-Ramírez, J., Schobert, U., Geis, U., Frobenius, W., & Klotz, K. N. (1998) 8-(Sulfostyryl)xanthines: water-soluble A2A-selective adenosine receptor antagonists. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 6, 707–719. https://doi.org/10.1016/S0968-0896(98)00025-X.

Mohamed, T., Osman, W., Tin, G., & Rao, P. N. (2013) Selective inhibition of human acetylcholinesterase by xanthine derivatives: In vitro inhibition and molecular modeling investigations. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23, 4336–4341. doi: 10.1016/j.bmcl.2013.05.092.

Mak, G., & Hanania, N. A. (2012) New bronchodilators. Curr. Op. Pharmacol., 12, 238–245.

Song, B., Xiao, T., Qi, X., Li, L. N., Qin, K., Nian, S., et al. (2012) Design and synthesis of 8-substituted benzamido-phenylxanthine derivatives as MAO-B inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22, 1739–1742. doi: 10.1016/j.bmcl.2011.12.094.

Mikhalchenko, E. K., Aleksandrova, E. V., Levich, S. V., & Sinchenko, D. M. (2017) Synthesis and physicochemical properties of 3-benzyl-8-propylxanthinyl-7-acetic acid and its derivatives. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 1, 14–19. doi: 10.14739/2409-2932.2017.1.93430.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук