Синтез і властивості естерів 2-[4-R-5-(теофілін-7ʹ-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.2.103277

Ключові слова:

1, 2, 4-тріазол, теофілін, фізичні властивості, органічний синтез, ефіри

Анотація

Великі синтетичні можливості та високий біологічний потенціал у ряду похідних 1,2,4-тріазолу зумовлюють сприятливі умови пошуку нових біологічно активних речовин. Особливу привабливість також викликає можливість уведення різних замісників на етапі формування структури 1,2,4-тріазол-3-тіолу. Водночас похідні ксантину відомі як основа для отримання широкого спектра лікарських засобів.

Мета роботи – синтез і вивчення властивостей сполук у ряду складних ефірів 2-[5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти.

Матеріали та методи. Стратегія синтезу всіх цільових продуктів реакції базувалась на використанні теофіліну як вихідної речовини. Для отримання проміжного тіолу використані реакції етерифікації, нуклеофільного заміщення, гідразинолізу та внутрішньомолекулярної лужної гетероциклізації. Ефіри 2-[5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти одержані за двома методами. Будова речовин підтверджена за допомогою елементного аналізу на приладі Elementar Vario ЕL cube (CHNS), ІЧ-спектри (4000–400 см-1) зняті на модулі ALPHA-Т спектрометра Bruker ALPHAFT-ІR. 1H ЯМР спектри сполук записані за допомогою спектрометра «Mercury 400» (розчинник – ДМСО-d6, внутрішній стандарт – тетраметилсилан). Хромато-мас-спектральні дослідження здійснили на приладі Agilent 1260 Series LC/MSD System.

Висновки. Встановили оптимальні умови отримання ефірів 2-[5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти. Синтезували 15 сполук, що не описані в науковій літературі раніше, структура яких підтверджена фізико-хімічними методами аналізу. Встановили, що синтез ефірів 2-[5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти перебігає з більшим виходом, якщо їх отримувати безпосередньо з тіолу.

Посилання

Yasuhiro, Shimada, Hideki, Maeta, Yoshio, Shimura (2005) Pat. US 6844444 B2, US 10/061,249. 1H-1,2,4-triazole-5-yl-acetic ester compound.

Shcherbyna, R. О., Pruglo, E. S., Panasenko, O. I. & Knysh, Ye. H. (2015). Synthesis, physical and chemical properties of new esters of 2-((4-R-3-R1-1,2,4-triazole-5-yl)thio)aceticacids. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 7(4), 1418–1422.

Shuang-Hua, Y., Zhi-Wei, Z., & Shao-Wen, Z. (2014). Synthesis, structure and biological activities of novel triazole compounds containing ester group. Asian Journal of Chemistry, 26(3), 883–886.

El-Sayed, W. A., Ali, O. M., El-Dakkony, S. R., & Abdel-Rahman, A. A. (2010). Synthesis and antimicrobial activity of new substituted 1,2,4-triazoles and their acyclic C-nucleoside analogues. Zeitschrift fur Naturforschung. 65(1–2), 15–21. doi: 10.1515/znc-2010-1-203.

Wang, B. L., Zhang, Y., Liu, X. H., Zhang, L. Y., Zhan, Y. Z., Zhang, X., et al. (2017). Synthesis and biological activity of novel dimethylpyrazole and piperazine - containing(bis)1,2,4-triazole derivatives. Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem., 192, 34–41. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2016.1223077.

Gotsulya, A. S., Mikolasyuk, O. O., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. G. (2014). Syntez i doslidzhennia fizyko-khimichnykh vlastyvostei solei 2-(5-((teofilin-7’-il)metyl)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol-3-ilitio)atsetatnoi kysloty [Synthesis and study of the physico-chemical properties of 2-(5-((theophylline-7’-yl)methyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)-acetic acid salts]. Zaporozhye medical journal, 1(82), 91. [in Ukrainian]. doi: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2014.1.23820.

Iradyan, M. A., Iradyan, N. S., Grigoryan, R. T., & Panosyan, G. A. (2013) Metilovye eʹfiry I 5-(4H-1,2,4-triazol-3-ilsulʹfanilmetil)furan-2-karbonovye kisloty. Sintez i mass-spektrometricheskoe issledovanie. [Methyl ethers and 5-(4H-1,2,4-triazol-3-ylsulfanyl-methyl]furan- 2-carboxylic acids. synthesis and mass-spectral investigation]. Khimicheskij zhurnal Armenii, 66(4), 636–647. [in Russian].

Iradyan, M. A., Iradyan, N. S., Tamzyan, R. A., Ajvazyan, A. G., Panosyan, G. A., Paronikyan, R. V. & Stepanyan, G. M. (2014). Sintez i antibakterialʹnaya aktivnostʹ proizvodnykh 5-tiometilfuran-2-karbonovoj kisloty [Synthesis and antibacterial activity of 5-thiomethylfuran-2-carboxylic acid derivatives]. Khimiko-farmacevticheskj zhurnal, 48(3), 13–18. [in Russian].

Odyntsova, V. M. (2017) Syntez, fizyko-khimichni vlastyvosti esteriv 2-((5-(adamantan-1-il)-4-R-4H-1,2,4-triazol-3-il)tio)atsetatnykh kyslot [Synthesis, physical-chemical properties of 2-((5-(adamantan-1-yl)-4-R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetic acid esters]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 10, 1(23), 9–13. [in Ukrainian]. doi: 10.14739/2409-2932.2017.1.93427.

Salіonov, V. A. (2015). Syntez, fizyko-khimichni vlastyvosti ta doslidzhennia hostroi toksychnosti pokhidnykh 1,2,4-triazolu, shcho mistiat yadro tiofenu [Synthesis, physical-chemical properties and research of acute toxicity of 1,2,4-triazole derivatives containing thiophene core]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3(19), 19–24. [in Ukrainian]. doi: http://dx.doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52616.

Samelyuk, Y.G., & Kaplaushenko, A. G. (2013). Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti 2-(5-(metoksyfenil)-1,2,4-triazol-3-tio)atsetatnykh kyslot ta yikh esteriv [Synthesis, physico-chemical and biological properties of 2-(5-(methoxyphenyl)-1,2,4-triazolo-3-thio)acetic acid and their esters]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 2(12), 125–128. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук