Гостра токсичність і залежність «структура-дія» 4-(R-бензиліденаміно)-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-3-тіонів

T. V. Kravchenko, Ye. S. Pruglo, O. I. Panasenko, E. G. Knysh

Анотація


Досягнення сучасної фармацевтичної хімії дають можливість розробляти широкий діапазон нових потенційних лікарських засобів. Однак надалі їхній успіх у клінічній практиці безпосередньо залежить від їхньої безпеки. Отже, наявність доказів безпеки й ефективності лікарських засобів є невіддільною частиною всіх досліджень.

Мета роботи – вивчення гострої токсичності похідних 1,2,4-тріазолу, що синтезовані вперше, та поведінкової реакції на дію токсичних доз і залежність «структура – дія».

Матеріали та методи. Для встановлення средньолетальної дози (ЛД50) досліджувану речовину вводили внутрішньоочеревинно у вигляді водної суспензії, що стабілізована твіном-80, одноразово 4 групам лабораторних тварин (білі нелінійні щури), по 2 тварини у кожній. Уводили кілька доз, включаючи дозу, що не викликає загибелі жодної тварини, та дозу, що викликає загибель усіх тварин у групі. Після введення сполук тваринам, які залишились живими, вели спостереження протягом двох тижнів.

Результати. Найменш токсичною сполукою серед досліджуваних 4-(R-бензиліденаміно)-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-3-тіонів була сполука 1 із показником 840 мг/кг, котра містить за N4 атомом нітрогену 4-метоксибензиліденовий радикал, а найтоксичнішою виявилась сполука 5, що має 4-бромбензиліденовий замісник за цим же положенням (ЛД50 – 284 мг/кг), тобто заміна атома брому призводить до різкого зниження токсичних властивостей. Отже, введення атома галогену до фенольного ядра бензиліденового замісника призводить до зростання токсичних властивостей сполук, що синтезували.

Цікава закономірність спостерігається у сполук 2–4, що містять у своєму складі дві метоксигрупи, а їхня ЛД50 майже не змінюється та перебуває в межах від 764 до 790 мг/кг.

Висновки. За результатами дослідження встановлено, що 4-(R-бензиліденаміно)-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-3-тіони належать до IV класу токсичності та можуть піддаватись подальшим біологічним дослідженням.


Ключові слова


гостра токсичність; доклінічні дослідження; 1,2,4-тріазол; біологічна активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Shcherbak, M. O., Kaplaushenko, A. G., & Belenichev, I. F. (2014) Hostra toksychnist 4-amino-5-(2-, 3-, 4-nitrofenil)-1,2,4-triazol-3-tioniv ta yikh pokhidnykh [Acute toxicityof 4-amino-5-(2-, 3-, 4-nitrophenyl)-1,2,4-triazole-3-thiones and its derivatives ]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3(16), 63–66. [in Ukrainian]. doi: http://dx.doi.org/10.14739/2409-2932.2014.3.33865.

Odyntsova, V. M., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. G. (2015) Hostra toksychnist 2-(5-(adamantan-1-il)-4R-1,2,4-triazol-3-iltio) otstovykh kyslot ta yikhnikh pokhidnykh solei [Acute toxicity of 2-(5-(adamantane-1-yl)-4R-1,2,4-triazole-3-ylthio) of the acetic acids and their salts’ derivatives]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3 (19), 64-66. [in Ukrainian]. doi:http://dx.doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52271.

Panasenko, O. I. (2005) Syntez, peretvorennia, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti pokhidnykh 1,2,4-triazolu (Dis… dokt. farm. nauk). [Synthesis, transformation, physical, chemical and biological properties of derivatives of 1,2,4-triazoles. Dr. farm. sci. diss.]. Kyiv. [in Ukrainian].

Samelyuk, Yu. G., & Kaplaushenko A.G. (2015) Hostra toksychnist 5-(2-, 3-, 4-metoksyfenil, (3,4,5-trymetoksyfenil)-)-1,2,4-triazol-3-tioniv ta yikh tiopokhidnykh [Acute toxicity of 5-(2-, 3-, 4-methoxyphenyl, (3,4,5-trimethoxyphenyl)-)-1,2,4-triazole-3-thiones and its thioderivatives]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3(19), 57–60. [in Ukrainian]. doi: http://dx.doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52660.

Prozorovskii, V. B. (2007) Statisticheskaya obrabotka rezulʹtatov farmakologicheskikh issledovanij [Statistic processing of data of pharmacological investigations]. Psikhofarmacologiya i biologicheskaya narkologiya, 7(3–4), 2090–2120. [in Russian].

Hotsulia, A. S., Panasenko, O. I., Knysh, Ye. H., & Pruhlo, Ye. S. (2010) Syntez, fizyko-khimichni vlastyvosti ta hostra toksychnist 2-[5-R-4-(2-metoksyfenil)-1,2,4-triazol-3-iltio]-1-aryletanoliv [Synthesis, physico-chemical properties and acute toxicity 2- [5-R-4- (2-methoxyphenyl) -1,2,4-triazoles 3-iltio] -1-aryletanoliv]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 6, 32–35. [in Ukrainian].

Odyntsova, V. M., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. H. (2015) Hostra toksychnist S-alkilpokhidnykh 5-(adamantan-1-il)-4R-1,2,4- triazol-3-tionu [Acute toxicity of s-alkylderivatives of 5-(adamantane-1-yl)-4r-1,2,4-triazole-3-thione]. Farmatsevtychnyi chasopys, 2, 6–8. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.2.103757

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет