Гостра токсичність і залежність «структура-дія» 4-(R-бензиліденаміно)-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-3-тіонів

Автор(и)

  • T. V. Kravchenko Zaporizhzhia State Medical University,
  • Ye. S. Pruglo Zaporizhzhia State Medical University,
  • O. I. Panasenko Zaporizhzhia State Medical University,
  • E. G. Knysh Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.2.103757

Ключові слова:

гостра токсичність, доклінічні дослідження, 1, 2, 4-тріазол, біологічна активність

Анотація

Досягнення сучасної фармацевтичної хімії дають можливість розробляти широкий діапазон нових потенційних лікарських засобів. Однак надалі їхній успіх у клінічній практиці безпосередньо залежить від їхньої безпеки. Отже, наявність доказів безпеки й ефективності лікарських засобів є невіддільною частиною всіх досліджень.

Мета роботи – вивчення гострої токсичності похідних 1,2,4-тріазолу, що синтезовані вперше, та поведінкової реакції на дію токсичних доз і залежність «структура – дія».

Матеріали та методи. Для встановлення средньолетальної дози (ЛД50) досліджувану речовину вводили внутрішньоочеревинно у вигляді водної суспензії, що стабілізована твіном-80, одноразово 4 групам лабораторних тварин (білі нелінійні щури), по 2 тварини у кожній. Уводили кілька доз, включаючи дозу, що не викликає загибелі жодної тварини, та дозу, що викликає загибель усіх тварин у групі. Після введення сполук тваринам, які залишились живими, вели спостереження протягом двох тижнів.

Результати. Найменш токсичною сполукою серед досліджуваних 4-(R-бензиліденаміно)-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-3-тіонів була сполука 1 із показником 840 мг/кг, котра містить за N4 атомом нітрогену 4-метоксибензиліденовий радикал, а найтоксичнішою виявилась сполука 5, що має 4-бромбензиліденовий замісник за цим же положенням (ЛД50 – 284 мг/кг), тобто заміна атома брому призводить до різкого зниження токсичних властивостей. Отже, введення атома галогену до фенольного ядра бензиліденового замісника призводить до зростання токсичних властивостей сполук, що синтезували.

Цікава закономірність спостерігається у сполук 2–4, що містять у своєму складі дві метоксигрупи, а їхня ЛД50 майже не змінюється та перебуває в межах від 764 до 790 мг/кг.

Висновки. За результатами дослідження встановлено, що 4-(R-бензиліденаміно)-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-3-тіони належать до IV класу токсичності та можуть піддаватись подальшим біологічним дослідженням.

Посилання

Shcherbak, M. O., Kaplaushenko, A. G., & Belenichev, I. F. (2014) Hostra toksychnist 4-amino-5-(2-, 3-, 4-nitrofenil)-1,2,4-triazol-3-tioniv ta yikh pokhidnykh [Acute toxicityof 4-amino-5-(2-, 3-, 4-nitrophenyl)-1,2,4-triazole-3-thiones and its derivatives ]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3(16), 63–66. [in Ukrainian]. doi: http://dx.doi.org/10.14739/2409-2932.2014.3.33865.

Odyntsova, V. M., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. G. (2015) Hostra toksychnist 2-(5-(adamantan-1-il)-4R-1,2,4-triazol-3-iltio) otstovykh kyslot ta yikhnikh pokhidnykh solei [Acute toxicity of 2-(5-(adamantane-1-yl)-4R-1,2,4-triazole-3-ylthio) of the acetic acids and their salts’ derivatives]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3 (19), 64-66. [in Ukrainian]. doi:http://dx.doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52271.

Panasenko, O. I. (2005) Syntez, peretvorennia, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti pokhidnykh 1,2,4-triazolu (Dis… dokt. farm. nauk). [Synthesis, transformation, physical, chemical and biological properties of derivatives of 1,2,4-triazoles. Dr. farm. sci. diss.]. Kyiv. [in Ukrainian].

Samelyuk, Yu. G., & Kaplaushenko A.G. (2015) Hostra toksychnist 5-(2-, 3-, 4-metoksyfenil, (3,4,5-trymetoksyfenil)-)-1,2,4-triazol-3-tioniv ta yikh tiopokhidnykh [Acute toxicity of 5-(2-, 3-, 4-methoxyphenyl, (3,4,5-trimethoxyphenyl)-)-1,2,4-triazole-3-thiones and its thioderivatives]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3(19), 57–60. [in Ukrainian]. doi: http://dx.doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52660.

Prozorovskii, V. B. (2007) Statisticheskaya obrabotka rezulʹtatov farmakologicheskikh issledovanij [Statistic processing of data of pharmacological investigations]. Psikhofarmacologiya i biologicheskaya narkologiya, 7(3–4), 2090–2120. [in Russian].

Hotsulia, A. S., Panasenko, O. I., Knysh, Ye. H., & Pruhlo, Ye. S. (2010) Syntez, fizyko-khimichni vlastyvosti ta hostra toksychnist 2-[5-R-4-(2-metoksyfenil)-1,2,4-triazol-3-iltio]-1-aryletanoliv [Synthesis, physico-chemical properties and acute toxicity 2- [5-R-4- (2-methoxyphenyl) -1,2,4-triazoles 3-iltio] -1-aryletanoliv]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 6, 32–35. [in Ukrainian].

Odyntsova, V. M., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. H. (2015) Hostra toksychnist S-alkilpokhidnykh 5-(adamantan-1-il)-4R-1,2,4- triazol-3-tionu [Acute toxicity of s-alkylderivatives of 5-(adamantane-1-yl)-4r-1,2,4-triazole-3-thione]. Farmatsevtychnyi chasopys, 2, 6–8. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук