№ 3 (2016)

Вересень-Грудень, 2016

Зміст

Синтез біологічно активних сполук

Синтез і дослідження фізико-хімічних властивостей солей 2-(5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти PDF (English)
A. S. Gotsulya
Синтез і фізико-хімічні властивості 3-((5-(гідрокси(феніл)метин)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нітрилів PDF
А. M. Rud, A. G. Kaplaushenko, Yu. M. Kucheryavyi
Деякі аспекти синтезу нових естерів 2-((5-фуран-2-іл, 2-метилфуран-3-іл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот PDF
D. M. Danilchenko

Технологія виробництва ліків

Термогравіметричні дослідження крему з міноксиділом PDF (Русский)
I. V. Gnitko, I. I. Berdei, V. V. Gladishev, B. S. Burlaka
Вивчення впливу виду носія та поверхнево-активних речовин на біофармацевтичні властивості супозиторіїв із празіквантелом PDF (Русский)
D. M. Romanina, V. V. Gladishev, G. P. Lisyanska, I. L. Kechin
Розробка складу та технології капсульованого лікарського препарату на основі перги та меду порошкоподібного. Повідомлення 3. PDF
B. Т. Kudrik, A. I. Тikhonov, О. S. Shpychak
Вивчення консистентних властивостей назальної мазі з вазопресином PDF
Al Nukarii Abdulkarim, A. L. Drozdov, A. P. Lysyanskaya

Експериментальна та клінічна фармакологія

Експериментальне обґрунтування доцільності застосування вінборону з метою підвищення знеболювальної активності ібупрофену PDF
F. V. Hladkykh, N. H. Stepaniuk
Протимікробна та протигрибкова активність деяких заміщених (5-(адамантан-1-іл)-4R-1,2,4-тріазол-3-ілтіолів PDF
V. M. Odyntsova
Изучение антимикробных свойств иммобилизованных волокнистых N-хлорсульфонамидов PDF (Русский)
V. N. Toropіn, Е. V. Surmasheva, L. I. Romanenko
Актопротекторна активність 6-монозаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-[1,2,4] триазино[2,3-c]хіназолін-2-oнів PDF
O. S. Kolomoets, I. S. Nosulenko, О. Yu. Voskoboynik, G. G. Berest, S. I. Kovalenko, S. D. Trzhetsinsky

Оригінальні дослідження

Патогенетичні ефекти плазмових тіолів у хворих на псоріаз на тлі артеріальної гіпертензії PDF (Русский)
G. I. Makurina
Використання острівцевих пальцьових клаптів для усунення згинальних дермато-десмогенних контрактур проксимальних міжфалангових суглобів пальців кисті PDF (Русский)
T. S. Antonova, D. V. Іvchenko
Спадково обумовлені особливості плазмової концентрації ендотеліну-1 у чоловіків із гіпертонічною хворобою та хронічною серцевою недостатністю PDF
H. O. Palahniuk, V. M. Zhebel
Маркетингові дослідження вітчизняного ринку інтраназальних лікарських засобів PDF
B. S. Burlaka, N. M. Chervonenko, I. F. Belenichev
Структурно-функціональний і параметричний аналіз соціальної функції фармацевтичної галузі PDF
N. O. Tkachenko

Огляди

Фармакологічні аспекти застосування фуранпохідних 1,2,4-тріазол-3-тіолів PDF
O. A. Bihdan, V. V. Parchenko, О. І. Panasenko, E. G. Knysh