Синтез і фізико-хімічні властивості 3-((5-(гідрокси(феніл)метин)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нітрилів

Автор(и)

  • А. M. Rud Zaporizhzhia State Medical University,
  • A. G. Kaplaushenko Zaporizhzhia State Medical University,
  • Yu. M. Kucheryavyi Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.3.77835

Ключові слова:

1, 2, 4-тріазол, синтез, хімічні властивості, нітрильна група, ВЕРХ-МС

Анотація

Онкологічні захворювання – одна з важливих проблем всього світу. Статистика говорить, що за останні 100 років за рівнем захворюваності та смертності в світі онкопатології перемістилися з десятого місця на друге, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. За даними ВООЗ, щороку хворіють 10 млн чоловік. Як стверджує ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45% у порівнянні з рівнем 2007 року. Похідні 1,2,4-тіразолу відомі лікарям і клініцистам України та світу завдяки своїм протигрибковим, антидепресивним і, зокрема, протираковим властивостям. Особливу увагу лікарів і науковців привертають такі препарати як летрозол та анастрозол. Безумовно, фармакологічна дія цих препаратів пов’язана з поєднанням у структурах молекул нітрильних груп та ядра 1,2,4-тріазолу.

Наведена статистика ВООЗ надає актуальності нашим дослідженням, а саме: введення відзначених вище синтонів при подальшому моделюванні та синтезі молекул біологічно активних речовин.

Мета роботи – розроблення препаративних методик отримання нових речовин 3-((5-(гідрокси(феніл)метин)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нітрилів, встановлення їхньої будови та фізико-хімічних властивостей.

Матеріали та методи. Ряд 3-((5-(гідрокси(феніл)метин)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нітрилів отримано нами в середовищі пропанолу-1 дією відповідного галогенонітрилу (хлорацетонітрилу, 3-хлорпропанонітрилу, або 2-, 3-, чи 4-(хлорометилен)бензонітрилу, на (3-тіо-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)(феніл)метаноли у присутності еквімолекулярної кількості лугу. Будова синтезованих сполук підтверджена комплексним використанням елементного аналізу, ІЧ-спектрофотометрії та 1Н ЯМР-спектроскопії, а їхню індивідуальність встановили хроматографічно.

Результати. Використання хромато-мас-спектрометричного дослідження реакційних сумішей дало змогу розробити необхідну методику синтезу та встановити оптимальне співвідношення вихідних компонентів.

Висновки. Усього отримали 13 нових речовин, структура котрих підтверджена за допомогою сучасних фізико-хімічних методів аналізу. Надалі планується встановлення показників гострої токсичності, а також вивчення біологічної дії синтезованих сполук.

Посилання

Mashkovskij, M. D. (1986) Lekarstvennye sredstva [Medications]. Moscow: Medicina. [in Russian].

Shcherbyna, R. O., Panasenko, O. I., Knysh, Ye. H., & Polishchuk, N. M. (2014) Doslidzhennia protymikrobnoi ta protyhrybkovoi aktyvnosti v riadu S-pokhidnykh 3-(morfolinometylen)-4-R-4H-1,2,4-triazol-5-tioliv [Research of antimicrobial and antifungal activity in range of S-derivatives of 3- (morpholinemethylene)-4-R-4H-1,2,4-triazole-5-thiols]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 42, 491–495. [in Ukrainian].

Shcherbyna, R. O. (2014) Analiz farmakolohichnoi aktyvnosti pokhidnykh 1,2,4-triazolu [Analysis of the pharmacological activity of 1,2,4-triazole derivatives]. Farmatsevtychnyi chasopys, 4, 145–150. [in Ukrainian].

Shcherbyna, R. O., Pruhlo, Ye. S., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. H. (2014) Poshuk rechovyn z analhetychnoiu diieiu v riadu pokhidnykh 4-R-3-(morfolinometylen)-1,2,4-triazol-5-tiolu [Search for substances with analgesic effect in range of 4-R-3-(morpholinemethylene)-1,2,4-triazoles-5-thiol]. Materiały X międzynarodowej Naukowi-praktycznejkonferencji «Perspektywi czneopracowaniasą nauką itechnikami», (P. 37–38). [in Poland].

Shcherbak, M. O. (2015) Doslidzhennia syntetychnykh, fizyko-khimichnykh i biolohichnykh vlastyvostei 4-amino-5-(2-, 3-, 4-nitrofenil)-1,2,4-triazol-3-tioniv ta yikh N- i S-zamishchenykh (Dis… kand. farm. nauk). [Research of synthetic, physical, chemical and biological properties of 4-amino-5-(2-, 3-, 4-nitrophenyl)-1,2,4-triazole-3-thiones, their N- and S-substituted. Dr. farm. sci. diss.] Zaporіzhzhya. [in Ukrainian].

Sajdov, T. V. (1980) Prakticheskoe rukovodstvo po molekulyarnoj spektroskopii [Practical Guide to Molecular Spectroscopy]. Leningrad: Izd-vo LGU. [in Russian].

Kazicyna, L. A.(1979) Primenenie UF–, IK–, YaMR– i MASS– spektroskopii v organicheskoj khimii [Application of UV, IR, NMR and mass spectroscopy in Organic Chemistry]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta. [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук