Структурно-функціональний і параметричний аналіз соціальної функції фармацевтичної галузі

Автор(и)

  • N. O. Tkachenko Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.3.78003

Ключові слова:

фармацевтична галузь, структурно-функціональний аналіз, параметричний аналіз

Анотація

Фармація завжди мала особливе (соціальне) значення й була чутливою до нових соціальних сплесків у суспільстві та державі, які давали змогу краще зрозуміти питання, що пов’язані з підвищенням ефективності фармацевтичної допомоги населенню.

Мета роботи – виявити, обґрунтувати та узагальнити основні елементи соціальної функції фармації як складової охорони здоров’я для подальшої можливості оцінювання властивостей фармацевтичної галузі як системи.

Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети використаний принцип системного підходу та комплекс методів дослідження: структурний, функціональний, параметричний аналізи, логічного пізнання, порівняння, узагальнення. Як матеріали дослідження використано результати фундаментальних і прикладних досліджень вітчизняних і закордонних фахівців із зазначеного вище питання.

Результати. Під час дослідження визначені основні принципи соціальної держави й фармації як соціально орієнтованої галузі народного господарства. Встановлено, що фармацевтична галузь є посередником, котрий реалізує цілу низку елементів соціальної функції: фармацевтична допомога населенню, виробництво соціального товару (ліків, медичних виробів, лікувальної косметики тощо), створення й надання робочих місць, сплата податків (наповнення держбюджету), формування та розвиток людського капіталу, наукова та інноваційна діяльність, благодійність і спонсорство, охорона довкілля.

Україна офіційно приєдналася до рамкового документа Організації Об’єднаних Націй «Порядок денний на ХХI століття», який зобов’язує нашу державу здійснити розробку та впровадження стратегії сталого розвитку. Головними її складовими є соціальна відповідальність, соціальна інтеграція, ефективний працівник та ефективний власник. Саме соціальна відповідальність є зворотною реакцією на реалізацію соціальної політики держави через основні галузі народного господарства.

Висновки. Узагальнено інформацію, обґрунтовано місце фармації як складової частини охорони здоров’я в соціальній сфері держави. Визначено основні принципи та перелік складових соціальної функції фармацевтичної галузі. Розкрита сутність кожної складової соціальної функції фармації для наступного оцінювання властивостей фармацевтичної галузі як системи. Доведено, що соціальна відповідальність є зворотною реакцією на реалізацію соціальної політики держави через основні галузі народного господарства (у тому числі фармацію).

Посилання

Chernykh, V. Farmatsevtychna entsyklopediia [Pharmaceutical encyclopedia]. (n.d.) Retrieved from http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/307/farmacevtichna-galuz. [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku [Constitution of Ukraine June, 28, 1996 year]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. [in Ukrainian].

Hromadska, N. A. (2012). Sotsialnyi dialoh [Social Dialogue]. Mykolaiv: CHDU imeni Petra Mohyly. Retrieved from http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/337/9.pdf. [in Ukrainian].

Skakyn, O. F. (2010). Teoriia prava i derzhavy [Theory of Law and State]. Kyiv: Pravova yednist. Retrieved from http://pidruchniki.com/1262091843012/pravo/teoriya_prava_i_derzhavi. [in Ukrainian].

Moskalenko, V. F. (2012). Sistemy zdravookhraneniya: sovremennyj kontekst [Health systems: a modern context]. Kyiv : Kniga-plyus. [in Ukrainian].

Kotvitska, A. A., Kybarieva, I. V., Surikov, O. O., & Volkova, A. V. (2013). Sotsialna farmatsiia yak skladova farmatsevtychnoho zabezpechennia ta mizhdystsuplinarna nauka [Social pharmacy as a component of pharmaceutical providing of population and interdisciplinary science]. Sotsialna farmatsiia v Ukraini: stan, problem ta perspektyvy - Social Pharmacy in Ukraine: state, problems and prospects Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference with participation of international experts, (A.A. Kotvitska) (Eds.), (pp. 14–28). Kharkiv: NFaY. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro ohoronu zdorovia vid 19 lystopada 1992 roku [Law of Ukraine Fundamentals of Ukraine on Health Care, November, 19, 1992 year]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Datsko, A. Y., & Datsko, O. I. (2014). Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia farmatsevtychnoi bezpeky Ukrainy [Theoretical and methodological principles of forming pharmaceutical safety Ukraine]. Sotsialna farmatsiia v Ukraini: stan, problem ta perspektyvy Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference with participation of international experts, A.A. Kotvitska (Eds.), (pp. 179–197). Kharkiv: NFaY. [in Ukrainian].

Hromovyk, B. P., Horilyk, A. V., Horodetska, I. Ya., Hrushkovska, D. T., Datsko, A. Y., Datsko, O. I. et al. (2014). Sychasni aspekty farmatsevtychnoi praktyky v Ukraini [Modern aspects of pharmacy practice in Ukraine]. B.P. Hromovyk (Eds.) Lviv: Liha-Pres. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O., Unhurian, L. M., & Hromovyk, B. P. (2014). Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannia komunitarnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Theoretical and methodological aspects of communitarian social responsibility in pharmacy]. Odeskyi medychnyi zhurnal, 5, 34–38. [in Ukrainian].

Nord, G. L., & Kravchenko, T. V. (2012). Kontseptualni aspekty rozrobky modeli upravlinnia oborotnym kapitalom yak instrument pokrashchennia investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva [Conceptual aspects of the development model of strategic management of working capital as a tool to improve investment attractiveness]. Naukovi pratsi, 86(99). Retrieved from http://masters.donntu.edu.ua/2012/iem/reznik/library/article7.htm.

Khomenko, V. M. (2008). Teoretychne obgruntuvannia ta realizatsiia suchasnykh pryntsypiv derzhavnoho upravlinnia farmatsiieiu v Ukraini (Dis… dokt. farm. nauk). [The theoretical study and implementation of modern principles of governance pharmacy in Ukraine. Dr. farm. sci. diss.]. Kharkiv. [in Ukrainian].

Kotovskaya, O. V. (2003). Konflikt social´nykh rolei v farmacii (Avtoref. dis…kand. soc. nauk). [Conflict of social roles in pharmacy]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Retrieved from http://www.dissercat.com/content/konflikt-sotsialnykh-rolei-v-farmatsii-0. [in Russian].

Tishchenko, A. N., & Dorovskoj, A. V. (2013). Social´no-e´konomicheskoe znachenie i kharakternye cherty farmacii [The socio-economic importance and the characteristics of Pharmacy]. Problemy ekonomiky, 3, 13–20. [in Ukrainian].

Zahorii, V. A. (2003). Farmatsevtychna haluz Ukrainy – fundament vitchyznianoi okhorony zdorovia [Pharmaceutical industry of Ukraine - the foundation of the national healthcare]. Ukrainskyi medychnyi chasopys, 5(37), 13–15. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro likarski zasoby” vid 4 kvitnia 1996 roku [Law of Ukraine On Medical Drugs April, 4, 1996 year]. Retrieved from zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80. [in Ukrainian].

Ryazanceva, I. B. Nekotorye problemy farmacii kak vazhnejshego zvena sistemy zdravookhraneniya [Some pharmacy issues as the most important health care system]. Retrieved from http://ecsocman.hse.ru/text/16207124. [in Russian].

Vasylchenko, V. S., Hrynenko, A. M., Hrishnova, O. A., & Kerb, L. P. (2005). Upravlinnia trudovym potentsialom [Management of employment potential]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Shingarov, G. Kh. (2012) Chelovecheskij kapital, chelovecheskij potencial i social´nyj capital [Human capital, human capital and social capital]. Vestnik Moskovskoj gosudarstvennoj akademii delovogo administrirovaniya. Seriya: E´konomika, 4(16), 49–58. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro blahodiiny diialnist ta blahodiini orhanizatsii” vid 5 lypnia 2012 roku №5073-VI. [Law of Ukraine On On charity and charitable organizations July, 5, 2012 year]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5073-17. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O., & Hromovyk, B. P. (2014). Liudskyi capital yak obiekt sotsialnoi vidpovidalnosti farmatsevtychnoi orhanizatsii [Human capital as an object of social responsibility of pharmaceutical]. Farmatsevtychnui zhurnal, 5,. 16–21. [in Ukrainian].

Lantukh, Yu. M., Proskurnia, O. M., Kovalenko, S. M., & Lebedynets, V. O. (2009). Vyznachennia suttievykh ekolohichnykh aspektiv na farmatsevtychnomu pidpryiemstvi pry ekolohichnomu upravlinni [Determining significant environmental aspects of the pharmaceutical company in the environmental management]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 1(3), 51–56. [in Ukrainian].

(1989) Bazelska konventsiia pro kontrol za transkordonnym perevezenniam nebezpechnykh vidkhodiv ta yikh vydalenniam vid 22 bereznia 1989 roku [Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, March, 22, 1989 year]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_022. [in Ukrainian].

Asotsiatsiia «Mizhnarodnyi ekolohichnyi soiuz». Farmatsevtychni vidkhody [Pharmaceutical waste]. Retrieved from http://ecounion.at.ua/publ/2-1-0-5. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O., & Chervonenko, N. M. (2013). Sotsialno-etychnyi ta sotsialnyi marketynh: sutnist, rozvytok, dotsilnist zastosuvannia u farmatsii [Social and ethical and social marketing: the nature, development, feasibility of application in pharmacy]. Farmatsevtychnyi chasopys, 1, 159–163. [in Ukrainian].

Tsaryk, I. M. (2010) Mizhnarodnyi dosvid rehuliuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu ta perspektyvy yoho zastosuvannia v Ukraini [International experience regulating CSR and prospects of its application in Ukraine]. Naukovyi visnyk ChDIEU. Seriia 1 «Ekonomika» : zb. nauk. prats, 2(6), 182–188. [in Ukrainian].

Balashov, A. Kontseptsiia staloho rozvytku u hlobalnomu vymiri ta yii upravlinska operatsionalizatsiia [The concept of sustainable development at global level and its operationalization management]. Retrieved from htpp://www.nbuv.ua/portal/Soc_Gum/Dums/2009_3/09bamvoo.pdf. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження