Протимікробна та протигрибкова активність деяких заміщених (5-(адамантан-1-іл)-4R-1,2,4-тріазол-3-ілтіолів

Автор(и)

  • V. M. Odyntsova Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.3.77945

Ключові слова:

1, 2, 4-тріазол, адамантан, антимікробні засоби, протигрибкові засоби

Анотація

Останнім часом серед каркасних похідних велике поширення одержали адамантанвмісні речовини. Поєднання в одній молекулі адамантану та 1,2,4-тріазолу створює вагомі передумови для дизайну нових потенційних лікарських засобів із незначною токсичністю та вираженою фармакологічною активністю.

Мета роботи – дослідження антимікробної та протигрибкової активності заміщених (5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіолів.

Матеріали та методи. Визначення протимікробної та протигрибкової активності здійснювали методом 2-кратних серійних розведень у рідких поживних середовищах.

Як контроль протимікробної активності сполук щодо  штамів мікроорганізмів, що досліджували, застосовували субстанцію антибактеріального препарату триметоприм.

Результати. Згідно з даними дослідження, 5-(((5-(адамантан-1-іл)-4-eтил-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил)-4-eтил-4H-1,2,4-тріазол-3-тіол виявляє таку саму активність, як триметоприм щодо P. aeruginosa, МІК яких 62,5 мкг/мл, МБцК – 125 мкг/мл; виражену активність до S. aureus, МІК – 15,6 мкг/мл, МБцК – 31,25 мкг/мл (триметоприм – 31,25 мкг/мл, МБцК – 62,5 мкг/мл); більшу фунгістатичну та фунгістичну активність до С. albicans, яка дорівнювала 31,25 мкг/мл, МФцК – 62,5 мкг/мл (триметоприм – 62,5 мкг/мл, МФцК – 125 мкг/мл).

         Відновлення бензиліденгідразидної групи до гідразидної призводить до деякого збільшення бактеріостатичної активності. Заміна радикала R з -Н на -C2H5 не впливає на зміну фунгістичної активності. Але поряд з тим це призвело до зниження бактеріостатичної активності стосовно до E. сoli. Те саме спостерігається щодо P. aeruginosa: з 62,5 мкг/мл, МФцК – 125 мкг/мл до 125 мкг/мл, МФцК – 125 мкг/мл відповідно.

Висновки. Дослідження показали, що серед синтезованих речовин виявлені сполуки, сила протимікробної та протигрибкової дії котрих наближається, а в деяких випадках перевищує еталон порівняння триметоприм.

Найактивнішою  щодо тест-штаму С. albicans виявилася сполука 2 (5-(((5-(адамантан-1-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил)-1,3,4-тіодіазол-2-амін), котра за активністю у 8 разів перевищує еталон порівняння.

Дослідження біологічної та фармакологічної активності синтезованих сполук, встановлення закономірностей залежності «структура-дія» створюють сприятливе підґрунтя для дизайну нових лікарських засобів у ряду похідних 1,2,4-тріазолу.

Посилання

Kovalenko, V. N. (2015) Kompendium 2015 – lekarstvyennye preparaty [Compendium 2015 – drugs]. – Kyiv: МОRIОN. [in Ukrainan].

Bilyi, A. K., Kovalenko, S. I., Antipenko, L. M., Kamyshnyi, O. M., & Polishchuk, N. M. (2013) Protyhrybkova ta protymikrobna aktyvnist {2-[3-heteryl-1N-1,2,4-triazol-5-il]fenil}aminiv i produktiv yikh heterotsyklizatsii [Antifungal and antimicrobial activity of {2-[3-heteryl-1H-1,2,4-triazole-5-yl]phenyl}amine and products of their heterocyclization]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 2(12), 80–82. [in Ukrainan].

Shalini, K., Kumar, N., Drabu, S., & Sharma, P.K. (2011). Advances in synthetic approach to and antifungal activity of triazoles. J. Org. Chem., 7, 668–677. doi: 10.3762/bjoc.7.79.

Jacob, J. H., Irshaid, F. I., & Al-Soud, Y. A. (2013) Antibacterial activity of some selected 1,2,4-triazole derivatives against standard, environmental, and medical bacterial strains. Advanced Studies in Biology., 5(6), 291–301. http://dx.doi.org/10.12988/asb.2013.3418.

El-Sayed, W. A., Flefel, E. M., & Morsy, E. M. H. (2012) Anticancer and antimicrobial activities of some synthesized pyrazole and triazolederivatives. Der Pharma Chemica., 4(1), 23–32.

Calu, L., Badea, M., Falcescu, D., Duca, D., Marinescu, D., & Olar, R. (2013) Thermal study on complexes with Schiff base derived from 1,2,4-triazole as potential antimicrobial agents. J. Thermal Analysis and Calorimetry., 111(3), 1725–1730. doi: 10.1007/s10973-012-2201-1.

Chai, X., Yu, S., Jiang, Y., Zou, Y., Wu, Q., Zhang, D. et al. (2012) Design, synthesis and biological evaluation of novel 1,2,4-triazole derivatives as antifungal agent. Arch. Pharmacol. Res., 35(11), 1895–1901. doi:10.1007/s12272-012-1105-8.

Patil, B. S., Krishnamurthy, G., Lokesh, M. R., Shashikumar, N. D., Bhojya Naik, H. S., Latthe, P. R., & Ghate, M. (2013) Synthesis of some novel 1,2,4-triazole and 1,3,4-oxadizole derivatives of biological interest. Med. Chem. Res., 22(7), 3341–3349. doi:10.1007/s00044-012-0332-3.

Popiołek, Ł., Kosikowska, U., Mazur, L., Dobosz, M., & Malm, A. (2013) Synthesis and antimicrobial evaluation of some novel 1,2,4-triazole and 1,3,4-thiadiazole derivatives. Med. Chem. Res., 22(7), 3134–3147. doi:10.1007/s00044-012-0302-9.

Tang, R., Jin, L., Mou, C., Yin, J., Bai, S., Hu, D., et al. (2013) Synthesis, antifungal and antibacterial activity for novel amide derivatives containing a triazolemoiety. Chemistry Central Journal, 7(30), 1–7. doi: 10.1186/1752-153X-7-30.

Desai, Sh., Laddi, U., Bennur, R., & Bennur, Sh. (2013) Synthesis and antimicrobial activities of some new 1,2,4-triazole derivatives. Indian Journal of Chemistry, 52(08), 1176–1181.

Morozov, Y. S., Petrov, V. I., & Sergeeva, S. A. (2001) Farmakologiya adamantanov [The Pharmacology of adamantanes]. Volgograd. [in Russian].

Volianskyi, Yu. L., Hrytsenko, I. S., Shyrobokov, V. P., et al. (2004) Vyvchennia spetsyfichnoi aktyvnosti protymikrobnykh likarskykh zasobiv [Studying of the specific activity of antimicrobial drugs]. Kyiv. [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy «Pro zatverdzhennia metodychnykh vkazivok «Vyznachennia chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybakterialnykh preparativ»» vid 05.04.2007 p. №167 [HPM Ukraine order «About approval guidelines «Determination of the sensitivity of microorganisms to antibiotics»» from April, 05, 2007, №167]. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Експериментальна та клінічна фармакологія