№ 1 (2019)

Зміст

Оригінальні дослідження

Синтез, будова та властивості N-R-2-(5-(5-метил-1H-піразол-3-іл)-4-феніл-4H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетамідів PDF (English)
A. S. Hotsulia, S. O. Fedotov
Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 7-етилксантиніл-8-аміноалканових кислот PDF (English)
O. P. Dolhikh, M. I. Romanenko, D. H. Ivanchenko, K. V. Aleksandrova, N. M. Polishchuk
Дослідження якісного складу та кількісного вмісту кислот жирних катрану серцелистого та катрану коктебельського листків PDF
S. M. Marchyshyn, L. I. Stoiko, O. Ya. Skrynchuk, D. B. Rakhmetov
Елементний склад листя перспективних видів декоративних рослин PDF
K. S. Skrebtsova, Yu. A. Fedchenkova, O. P. Khvorost
Мікроскопічні дослідження лікарської рослинної сировини деревію блідо-жовтого PDF
H. P. Smoilovska, O. K. Yerenko, T. V. Khortetska, I. F. Duiun, O. V. Mazulin
Вивчення впливу допоміжних речовин на вивільнення олії журавлини з ректальних супозиторіїв PDF (Русский)
I. M. Oliinyk, I. F. Bielenichev, M. I. Fedorovska, A. P. Lysianska
Вивчення консистентних властивостей мазей з октопіроксом PDF (Русский)
V. A. Solodovnyk, V. V. Hladyshev, A. P. Lysianska
Щодо проведення тесту «Розчинення» для таблеток Гіпертрил із використанням методу ВЕРХ PDF
L. I. Kucherenko, N. V. Parniuk, Z. B. Moriak, L. H. Cherkovska, H. I. Tkachenko
Щодо стандартизації L-аргініну та тіотріазоліну в модельній суміші методом високоефективної рідинної хроматографії PDF
L. I. Kucherenko, O. V. Khromylova, D. Yu. Skoryna, H. I. Tkachenko
Поширеність алельних варіантів генів VKORC1, CYP2C9 і CYP4F2 серед жителів Запорізької області PDF
M. Yu. Kolesnik, Ya. M. Mykhailovskyi
Вплив терапії аторвастатином на функцію серця та варіабельність серцевого ритму у хворих із ремісією хронічної лімфоцитарної лейкемії PDF
B. B. Samura
Особливості змін інсуліноподібного фактора росту-1 у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, які перебувають на паліативному лікуванні PDF
H. V. Khudiakov
Перспективний розвиток правової освіти у сфері охорони здоров’я як гарантія реалізації медичної реформи в Україні PDF
M. A. Anishchenko
Кабінет Міністрів України як суб’єкт правовідносин юридичної відповідальності у фармацевтичній сфері PDF
O. H. Aleksieiev
Методика інтегрального оцінювання професійно важливих соціально-психологічних характеристик фахівця фармації як складової створення пацієнтоцентричного простору PDF (English)
M. I. Harkusha, O. I. Tykhonov, R. V. Sahaidak-Nikitiuk, N. V. Demchenko, O. S. Shpychak
Розроблення методики оцінювання професіоналізму молодих фахівців-провізорів як основної складової їхньої соціально відповідальної поведінки PDF
N. О. Tkachenko, B. Р. Hromovyk, L. N. Serhieieva
Маркетингові дослідження та фармакоекономічні аспекти лікарських косметичних засобів, що містять азелаїнову кислоту PDF
O. Р. Kilieieva

Огляди

Контент-аналіз науково-практичних напрямів дослідження у сфері соціальної фармації PDF
А. А. Kotvitska, I. О. Surikova, I. V. Kubarieva
Взаємозв’язок вітаміну D, гомоцистеїну та стоматологічних захворювань (огляд літератури) PDF
O.I. Kutelmakh