Перспективний розвиток правової освіти у сфері охорони здоров’я як гарантія реалізації медичної реформи в Україні

Автор(и)

  • M. A. Anishchenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.1.159137

Ключові слова:

медичне законодавство, медична компетентність населення

Анотація

 

Мета роботи – дослідити правові питання та проблеми необхідності професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я в напрямі формування правових компетентностей у контексті здійснення медичної реформи в Україні, окреслити перспективні шляхи розвитку правової освіти у сфері охорони здоров’я.

Матеріали і методи. Нормативно-правова база України, методи аналізу, синтезу, порівняльно-правовий і структурно-функціональний.

Результати. Питання необхідності дальшого розвитку правової освіти працівників сфери охорони здоров’я випливають з детального аналізу нормативно-правових актів України, що регулюють медичну та фармацевтичну діяльність, зокрема Конституції України, Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 р. № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» та багатьох інших. Органам державної влади, науковцям, освітянам, медичній, фармацевтичній та пацієнтській громадськості потрібно осмислити процеси сучасної трансформації сфери охорони здоров’я, її правового регулювання та пов’язаного з цим інноваційного підходу до матриці компетенцій сучасного працівника охорони здоров’я, виробити уніфікований підхід до розвитку методів і форм правової освіти у сфері охорони здоров’я.

Висновки. Для підвищення ефективності правової освіти необхідно розробити та затвердити постановою Кабінету Міністрів України загальнодержавну концепцію розвитку правової освіти у сфері охорони здоров’я, що охоплюватиме всіх суб’єктів правовідносин у сфері охорони здоров’я, включаючи органи державної влади, місцевого самоврядування, передбачати розвиток кафедр і викладання дисциплін фармацевтико-правового та медико-правового спрямування не тільки в медичних і фармацевтичних, але і юридичних закладах вищої освіти; вагому правову компоненту підготовки управлінських кадрів охорони здоров’я за магістерськими програмами; обов’язкову компоненту медико-правової та фармацевтико-правової освіти для професіоналів і фахівців сфери охорони здоров’я різних рівнів і спеціальностей. Антикорупційна освіта в рамках безперервного професійного розвитку фахівців має бути обов’язковим окремим напрямом правової освіти.

Посилання

Voronenko, Yu., & Shekera, O. (2013) Pravova osvichenist medychnykh pratsivnykiv yak oboviazkova skladova profesiinoi pidhotovky [Legal education of medical workers as a compulsory component of vocational training]. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO im. P.L. Shupyka, 22(4), 160–165. [in Ukrainian].

(2017) Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia konkursu na zainiattia posady kerivnyka derzhavnoho, komunalnoho zakladu okhorony zdorovia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.12.2017 roku №1094. [About the approval of the procedure for holding a competition for the position of head of the state and municipal health care institutions: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from December 27, 2017 №1094]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-п [in Ukrainian].

(2017) Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia zakonodavstva z pytan diialnosti zakladiv okhorony zdorovia: Zakon Ukrainy vid 06.04.2017 roku №2002-VIII [On amendments to certain legislative acts of Ukraine on improvement of legislation on issues of activity of health care institutions: Law of Ukraine from April 6, 2017 №2002-VIII]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19 [in Ukrainian].

Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy (2016) Polozhennia pro medychnu radu zakladu okhorony zdorovia, zatverdzheno nakazom Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 05.02.2016 roku №69 [The provisions of the medical council of the health care institution, approved by the order of the Ministry of Health of Ukraine from May 2, 2016 №69]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0287-16 [in Ukrainian].

(2018) Teper ofitsiino: funktsii kerivnyka medzakladu rozdilyly na upravlinski i medychni. [Now officially: the functions of the head of a medical institution were divided into managerial and medical]. Retrieved from http://www.health-loda.gov.ua/ukr/news/moznews/7561.html [in Ukrainian].

(2018) Zminy do Dovidnyka kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. Vypusk 78 «Okhorona zdorovia», zatverdzheni nakazom MOZ Ukrainy vid 31.10.2018 roku №1977 [Changes to the Directory of qualification characteristics of occupations of workers. Issue 78 «Health», approved by the order of the Ministry of Health of Ukraine from October 31, 2018 №1977]. Retrieved from http://moz.gov.ua/uploads/1/8293-dn_20181031_1977_dod.pdf [in Ukrainian].

(2002) Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy (2002) Dovidnyk kvalifikatsiynykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. Vypusk 78 «Okhorona zdorovia», zatvedzheno nakazom Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 29.03.2002 roku №117 [Directory of qualification characteristics of occupations of workers. Issue 78 «Healthcare», entrenched by the order of the Ministry of Health of Ukraine from March 29, 2002 №117]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02 [in Ukrainian].

(2014) Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 roku №1700-VII [On Prevention of Corruption: Law of Ukraine from October 14, 2014 №1700-VII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n649 [in Ukrainian].

(2018) Svii likar, menshe koruptsii i bilshe likiv: Yak zminylas okhorona zdorovia za 2018 rik [Your doctor, less corruption and more medicine: How has the healthcare changed in 2018]. Retrieved from http://moz.gov.ua/article/news/svij-likar-menshe-korupcii-i-bilshe-likiv-jak-zminilas-ohorona-zdorov%E2%80%99ja-za-2018-rik [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження