Розроблення методики оцінювання професіоналізму молодих фахівців-провізорів як основної складової їхньої соціально відповідальної поведінки

Автор(и)

  • N. О. Tkachenko Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,
  • B. Р. Hromovyk Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine,
  • L. N. Serhieieva Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.1.159149

Ключові слова:

соціальна відповідальність, фармацевтичний фахівець, методика оцінювання

Анотація

 

Мета роботи – опрацювати методику оцінювання професіоналізму сучасного молодого провізора як основної складової його соціально відповідальної поведінки, а також здійснити перевірку надійності та валідності.

Матеріали та методи. У роботі використали методи зведення та групування, порівняння, статистичного аналізу, анкетного опитування, експертного оцінювання. Матеріали дослідження – результати експертного оцінювання професійних знань, умінь та особистих якостей молодих провізорів, яку здійснили 453 спеціалісти роздрібного сегмента фармацевтичного ринку з 16 областей чотирьох регіонів України.

Результати. Запропонована методика «Оцінка СВП провізора (молодого фахівця)», алгоритм якої реалізується на 7 етапах: формування оціночних позицій ® групування їх в однорідні блоки параметрів ® стандартизація шкали оцінювання ® опрацювання анкети ® проведення експертного опитування ® статистичне опрацювання результатів оцінювання ® перевірка їх на показники надійності.

Експериментальна версія методу містила 57 позицій, що згруповані у 3 блоки параметрів оцінювання: знання (фахівець має необхідні професійні знання) – 16 параметрів, вміння (фахівець вміє здійснювати або має професійні компетентності) – 21 параметр, якості (фахівець має професійно-особистісні компетентності) – 20 параметрів.

Результати опрацювали статистично, використовуючи методи непараметричного аналізу, перевірили на показники надійності – відповідності нормальному розподілу, розрахували медіану, нижній і верхній квартилі, показники кореляції, показник внутрішньої узгодженості (альфа Кронбаха). Також розрахували показник альфа Кронбаха при видаленні пункту за кожною позицією всіх блоків параметрів. Статистика цього показника для 3 блоків свідчить, що жодна позиція не може бути видалена.

Висновки. Опрацювали 7-етапну методику оцінювання професіоналізму сучасного молодого провізора як основної складової його соціально відповідальної поведінки. Розрахували показники надійності цієї методики (альфа Кронбаха, стандартизована альфа Кронбаха, міжпозиційні коваріація та кореляція), результати якого свідчать про нормальний розподіл усіх шкал, відмінну надійність і позитивні зв’язки між позиціями всіх блоків параметрів.

 

Посилання

Posylkina, O. V., & Bratishko, Yu. S. (2018). Analiz rehuliatornoi bazy upravlinnіa sotsialnoіu vidpovidalnistіu farmatsevtychnykh pidpryіemstv [Regulatory base analysis of managing the pharmaceutical companies social responsibility]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 1(53), 28–34. [in Ukrainian]. doi : 10.24959/uekj.18.8

Posylkina, O. V., & Bratishko, Yu. S. (2016). Analiz suchasnykh tendentsii v upravlinni socialnoiu vidpovidalnistiu farmatsevtychnykh pidpryiemstv [The analysis of current trends in management of social responsibility of pharmaceutical enterprises]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 2(3), 5–17. [in Ukrainian].

Bratishko, Yu. S. (2015). Vykorystannіa metodiv ekonomiko-matematychnoho modelіuvannіa dlіa otsinky systemy sotsialnoi vidpovidalnosti farmatsevtychnykh pidpryіemstv [Application of methods of economic-mathematical modelling for the assessment of system of social responsibility of pharmaceutical enterprises]. Molodyi vchenyi, 4(3), 140–143. [in Ukrainian].

Cherkashyna, A. V., & Kotvitska, A. A. (2014). Doslidzhennia suchasnoho stanu sotsialnoi vidpovidalnosti naibilshykh aptechnykh merezh mista Kharkova [Research of the current state of social responsibility of large pharmacies networks of Kharkiv city]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 2(34), 36–41. [in Ukrainian].

Gromovik, B. P., & Unguryan, L. M. (2013). Roli aptechnykh fakhivtsiv z pohliadu sotsialnoi farmatsii [The role of pharmacy professionals in the social aspect of pharmacy]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3(13), 126–128. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O., & Hromovyk, B. P. (2018). Modern Professional Pharmaceutical Education of Ukraine in The Context of Social Responsibility. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9(4), 778–783.

Tkachenko, N. O., Chervonenko, N. M., & Demchenko, V. O. (2018). Study of the personal social responsibility constituents of pharmacy specialists. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9(6), 831–839.

Tkachenko, N. O., & Hromovyk, B. P. (2019). Modeliuvannia mistsia i roli sotsialnoi vidpovidalnosti u profesiinii diialnosti farmatsevtychnykh fakhivtsiv [Modeling the place and role of social responsibility in the professional work of pharmacy specialists]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 1(57), 1–9. [in Ukrainian].

Bolotnikova, I. V. (2009). Profesionalizm ta profesiina kompetentnist yak skladovi psykhichnoi zrilosti osobystosti [Professionalism and professional competence as components of mental maturity of the individual]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Psihologia/42691.doc.htm.

Ministry of Health of Ukraine. (2002). Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk [Directory of qualifying characteristics]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02. [inUkrainian].

Klimov, E. A., Noskova, O. G., & Solnceva, G. N. (Eds) (2015). Psikhologiya truda, inzhenernaya psikhologiya i e'rgonomika [Labor psychology, engineering psychology and ergonomics]. Moscow. [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження