Синтез, будова та властивості N-R-2-(5-(5-метил-1H-піразол-3-іл)-4-феніл-4H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетамідів

Автор(и)

  • A. S. Hotsulia Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,
  • S. O. Fedotov Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.1.158913

Ключові слова:

1, 2, 4-тріазол, піразол, фізико-хімічні властивості, молекулярний докінг

Анотація

Гетероциклічні сполуки залишаються найбільш перспективною групою, за їхньою допомогою відбувається успішне створення нових лікарських засобів із характерним переліком властивостей. Прикладами таких систем є 1,2,4-тріазол і піразол. Наявність у структурі однієї молекули фрагментів двох різних азагетероциклів є синтетично цікавим і дає змогу збільшити ймовірність одержання біологічно активної субстанції з широким спектром дії.

Мета роботи – оптимізація умов синтезу та дослідження властивостей N-R-2-(5-(5-метил-1H-піразол-3-іл)-4-феніл-4H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетамідів при зміні умов перебігу хімічного процесу.

Методи та результати. Як ключовий вихідний реагент використали етил 5-метил-1Н-піразол-3-карбоксилат, який одержали за відомими методиками з використанням ацетону, діетилоксалату, натрій метилату та з наступним використанням гідразин гідрату в еквівалентній кількості. Одержаний етил 5-метил-1Н-піразол-3-карбоксилат використали для реакцій гідразинолізу та нуклеофільного приєднання фенілізотіоціанату з наступною лужною гетероциклізацією. Синтезований 5-(5-метил-1Н-піразол-3-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіол використаний у реакціях алкілування перспективними реагентами для конструювання фармакофорних фрагментів. Продуктами такої реакції є N-R-2-(5-(5-метил-1H-піразол-3-іл)-4-феніл-4H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетаміди. Структура одержаних сполук підтверджена за допомогою елементного аналізу, спектроскопії 1Н ЯМР, ІЧ-спектрофотометрії. Індивідуальність речовин встановлена за допомогою тонкошарової хроматографії та хромато-мас-спектрометрії. Для синтезованих сполук здійснили попередній розрахунковий скринінг за допомогою програмного продукту PASS On-line®та молекулярного докінгу.

Висновки. Одержали з високими виходами та чистотою N-R-2-(5-(5-метил-1H-піразол-3-іл)-4-феніл-4H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетаміди, доведели їхню структуру та дослідили властивості.

 

Посилання

El-Sherief, H. A. M., Youssif, B. G. M., Bukhari, S. N. A., Abdel-Aziz, M., & Abdel-Rahman, H. M. (2018). Synthesis, anticancer activity and molecular modeling studies of 1,2,4-triazole derivatives as EGFR inhibitors. European Journal of Medicinal Chemistry, 156, 774–789. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.07.024.

Sayed, S. M., Khalil, M. A., & Raslan, M. A.-E. (2014). Synthesis of pyrazole, 1,3-dithiolan and thiophene derivatives pendant to thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole moiety. European Journal of Chemistry, 5(2), 356–362. doi: 10.5155/eurjchem.5.2.356-362.1022.

Lin, K., Chile, L.-E., Zhen, S. C., Boyd, P. D. W., Ware, D. C., & Brothers, P. J. (2014). Pyrrole pincers containing imidazole, pyrazole and 1,2,4-triazole groups. Inorganica Chimica Acta, 422, 95–101. doi: 10.1016/j.ica.2014.07.022.

Kaur, R., Dwivedi, A. R., Kumar, B., & Kumar, V. (2016). Recent Developments on 1,2,4-Triazole Nucleus in Anticancer Compounds: A Review. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 16(4), 465–489. doi: 10.2174/1871520615666150819121106.

Karrouchi, K., Chemlal, L., Taoufik, J., Cherrah, Y., Radi, S., El Abbes Faouzi, M., & Ansar, M. (2016). Synthesis, antioxidant and analgesic activities of Schiff bases of 4-amino-1,2,4-triazole derivatives containing a pyrazole moiety. Annales Pharmaceutiques Françaises, 74(6), 431–438. doi: 10.1016/j.pharma.2016.03.005.

Li, Y.-S., Tian, H., Zhao, D.-S., Hu, D.-K., Liu, X.-Y., Jin, H.-W., et al. (2016). Synthesis and bioactivity of pyrazole and triazole derivatives as potential PDE4 inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 26(15), 3632–3635. doi: 10.1016/j.bmcl.2016.06.002.

Wang, B.-L., Zhang, L.-Y., Zhan, Y.-Z., Zhang, Y., Zhang, X., Wang, L.-Z., & Li, Z.-M. (2016). Synthesis and biological activities of novel 1,2,4-triazole thiones and bis(1,2,4-triazole thiones) containing phenylpyrazole and piperazine moieties. Journal of Fluorine Chemistry, 184, 36–44. doi: 10.1016/j.jfluchem.2016.02.004.

Tarikoğulları, A. H., Çizmecioğlu, M. M., Saylam, M., Parlar, S., Alptüzün, V., & Soyer, Z. (2016). Synthesis and cholinesterase inhibitory activity of some phenylacetamide derivatives bearing 1H-pyrazole or 1H-1,2,4-triazole. Marmara Pharmaceutical Journal, 20, 21–27. doi: 10.12991/mpj.2016202105828.

Karrouchi, K., Radi, S., Ramli, Y., Taoufik, J., Mabkhot, Y. N., Al-Aizari, F. A., & Ansar, M. (2018). Synthesis and Pharmacological Activities of Pyrazole Derivatives: A Review. Molecules, 23(1), 431–438. doi: 10.3390/molecules23010134.

Pillai, R. R., Karrouchi, K., Fettach, S., Armaković, S., Armaković, S. J., Brik, Y., et al. (2019). Synthesis, spectroscopic characterization, reactive properties by DFT calculations, molecular dynamics simulations and biological evaluation of Schiff bases tethered 1,2,4-triazole and pyrazole rings. Journal of Molecular Structure, 1177, 47–54. doi: 10.1016/j.molstruc.2018.09.037.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження