Щодо стандартизації L-аргініну та тіотріазоліну в модельній суміші методом високоефективної рідинної хроматографії

Автор(и)

  • L. I. Kucherenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • O. V. Khromylova Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • D. Yu. Skoryna Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • H. I. Tkachenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.1.158992

Ключові слова:

L-аргінін, тіотріазолін, ВЕРХ, серцево-судинні захворювання, ішемія

Анотація

 

Однією з головних причин інвалідизації та смертності населення всього світу є захворювання серцево-судинної та центральної нервової систем. Тому розробка нових високоефективних препаратів для їх лікування – актуальне завдання сучасної медицини та фармації. Перспективним у цьому напрямі є створення нового лікарського препарату, в складі якого поєднуються активний донатор NO – нейротрансмітерна амінокислота L-аргінін, а також відомий вітчизняний антиоксидант – тіотріазолін. Для створення нового комбінованого лікарського препарату обрана раціональна лікарська форма – таблетки. Тому актуальним і своєчасним завданням є розробка методів стандартизації діючих речовин у модельній суміші, які надалі можуть стати підґрунтям для аналізу готових лікарських форм нового препарату.

Мета роботи – розробка методики стандартизації модельної суміші L-аргініну та тіотріазоліну у співвідношенні 4:1 методом ВЕРХ.

Матеріали та методи. Під час досліджень використовували сертифіковані субстанції L-аргініну (виробник «Sigma-Aldrich», США) та тіотріазоліну (виробник ДП «Завод хімічних реактивів» Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України). Дослідження виконали, використовуючи хроматограф моделі LC-20 Prominence Shimadzu.

Результати. У лабораторних умовах виготовили 6 серій модельної суміші L-аргініну та тіотріазоліну в оптимальному співвідношенні 4:1. Почергово хроматографували випробуваний розчин і розчин робочого стандартного зразка, отримуючи не менше ніж 3 хроматограми для кожного розчину.

Встановлено, що вміст L-аргініну в модельній суміші знаходиться в межах від 198,38 мг до 200,66 мг, а тіотріазоліну – від 50,82 мг до 51,61 мг. Тобто за вмістом діючих речовин досліджувані серії модельної суміші L-аргініну та тіотріазоліну у співвідношенні 4:1 відповідають вимогам ДФУ.

Висновки. Розробили методику стандартизації діючих речовин модельної суміші L-аргініну та тіотріазоліну у співвідношенні 4:1 методом ВЕРХ, яка є відтворюваною, точною та надалі може бути застосована під час контролю якості створеної таблетованої лікарської форми.

 

Посилання

Mazur, I. A., Chekman, I. S., Belenichev, I. F., Voloshin, N. A., Gorchakova, N. A., & Kucherenko, L. I. (2007). Metabolitotropnye preparaty [Metabolithotropic Drugs]. Zaporozhye. [in Russian].

Mazur, I. A., Voloshin, N. A., Chekman, I. S., Zimenkovskij, B. S., & Stec, V. R. (2005). Tiotriazolin: farmakologicheskie aspektu i klinicheskoe primenenie [Thiotriazoline: pharmacological aspects and clinical usage]. Novosti medicyny i farmacii, 160. [in Russian].

Mazur, I. A., Chekman, I. S., Belenichev, I. F., & Kucherenko, L. I. (2011). Razrabotka lekarstvennukh sredstv na osnove fiksirovannukh kombinacij s antioksidantami – perspektivnoe napravlenie sovremennoj farmakologii [The development of medicines based on fixed combinations with antioxidants is a promising area of modern pharmacology]. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia, 5, 199–200. [in Russian].

Mazur, І. A., Kucherenko, L. I., Belenichev, I. F., Khromylova, O. V., & Siusiuka, V. H. (patentee) (2016) Patent na vynakhid 110597 Ukraina, MPK (2015.01) A61K 31/198 (2006.01), A61K 9/00. Kombinovanyi likarskyi zasib hepatoprotektornoi, kardioprotektornoi, platsentoprotektyvnoi, tokolitychnoi i NO-mimetychnoi dii [Patent 110597, Ukraine, IPC; (2015.01) A61K 31/198 (2006.01), A61K 9/00. Combination Drug with Hepatoprotective, Cardioprotective, Placentoprotective, Tocolytic and NO-Mimetic Action]. Biulleten, 1. [in Ukrainian].

Pakhomov, V. P. (2003). Khromatohrafiia u khimiko-farmatsevtychnykh doslidzhenniakh [Chromatography in chemical and pharmaceutical studies]. Khimicheskij farmaсevticheskij zhurnal, 37(8), 55–56. [in Ukrainian].

Oiestad, E. L., Johansen, U., & Christophersen, A. S. (2007). Drug screening of preserved oral fluid by liquid chromatography-tan¬dem mass spectrometry. Clin Chem, 53(2), 300–309. doi: 10.1373/clinchem.2006.074237

Sadek, P. (2009). Rastvoriteli dlya VE’ZHKH [Solvents for HPLC]. Moscow: Binom. Laboratoriya znanij. [in Russian].

Saprykin, L. V. (2006). Praktika i metodicheskie osnovy vysokoe’fektivnoj zhydkostnoj khromatografii [Practical and methodological foundations of high-performance liquid chromatography]. Krasnodar. [in Russian].

Kucherenko, L. І., Borsuk, S. О., Mazur, І. А., Cherkovska, L. G., & Skoryna, D. Yu. (2018) Pidbir optymalnykh umov analizu sumishi L-tryptofanu z tiotryazolinom metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii [Optimization of L-tryptophan and thiotriazoline compound analysis by high-performance liquid chromatography]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 2(27), 142–147. [in Ukrainian]. doi: 10.14739/2409-2932.2018.2.133170

Kucherenko, L.І., Belenichev, I. F., Mazur, І. A., Khromylova, O. V. (2018) Optimization of L-arginine and thiotriazoline compound analysis by high-performance liquid chromatography. Zaporozhye medical journal, 6(111), 837–840. [in Ukrainian]. doi: 10.14739/2310-1210.2018.6.146760

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження