Маркетингові дослідження та фармакоекономічні аспекти лікарських косметичних засобів, що містять азелаїнову кислоту

Автор(и)

  • O. Р. Kilieieva Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.1.159164

Ключові слова:

лікарські косметичні засоби, азелаїнова кислота, вугрова хвороба

Анотація

Мета роботи – аналіз вітчизняного ринку лікарських косметичних засобів (ЛКЗ), що містять азелаїнову кислоту та зареєстровані на фармацевтичному ринку України; визначення показників стійкості асортименту препаратів цієї групи, їхньої конкуренто- та платоспроможності для вивчення надалі доступності цього переліку препаратів і можливості задоволення потреб населення в лікуванні названої патології.

Матеріали та методи. Матеріалами дослідження стала нормативно-правова база: накази МОЗ України, Протокол надання медичної допомоги хворим на вульгарні вугрі (затверджено наказом МОЗ України 08.05.2009 № 312 зі змінами № 670 від 04.08.2016), Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (акне).

Методи дослідження: статистичний, графічний, маркетинговий, фармакоекономічний, контент-аналіз офіційних джерел інформації.

Результати. Відповідно до уніфікованих клінічних протоколів первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД), акне – це захворювання шкіри, має шифр МКХ-10: L70 відповідно до Міжнародної статистичної класифікації захворювань, пов’язані порушення стану здоров’я (10-е видання ) – вульгарні вугрі.

У виникненні вугрів розрізняють чотири принципові механізми: підвищена продукція шкірного сала сальними залозами; підвищене зроговіння клітин епідермісу та накопичення зроговілих клітин у протоках сальних залоз (фолікулярна гіперкератинізація); розмноження пропіоновокислих бактерій (Propionibacterium acnes – мікроорганізм, який у нормі живе у шкірному салі без доступу кисню); запалення.

У проаналізованих джерелах фахової літератури відзначено: лікування вугрової хвороби повинно мати комплексний характер і крім медикаментозної терапії передбачає такі компоненти, як бесіда з пацієнтом та його психологічна підтримка, фізіотерапія, щоденний догляд за шкірою, місцеве та системне медикаментозне лікування.

Висновки. Здійснили оцінювання стійкості асортименту. Встановили, що асортимент ЛКЗ, що містять азелаїнову кислоту, для профілактики та лікування акне є стійким (в аптеках Запоріжжя, Дніпра, Миколаєва, Кривого Рогу, Черкас) і дорівнює 0,87. Розрахували коефіцієнт конкурентоспроможності. Встановили, що найбільш конкурентоспроможним є крем Акнестоп (Україна). Розраховано коефіцієнт ліквідності ціни. Розраховані значення Кliq свідчать: максимальний коефіцієнт ліквідності на ЛЗ Азогель ПРАТ (гель) (Кliq = 0,49), а мінімальний – на ЛЗ Скинорен (крем) (Кliq = 0,05) і є  доступніший на ринку серед аналогів. Розраховано коефіцієнт адекватності платоспроможності. За даними розрахунків, найвищий показник Са.s має Скінорен (гель, крем) – 5,7 %, найнижчий – Азогель ПРАТ (Са.s = 1,2 %).

Посилання

(2016) Protokol nadannia medychnoi dopomohy khvorym na vulharnі vuhrі : zatverdzheno nakazom MOZ Ukrainy vid 08.05.2009 r. №312 zi zmіnamy vіd 04.08.16 r. №670 [Protocol on the provision of medical care to patients with vulgar acne : approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine from May 08, 2009 №312 as amended from 04.08.16 №670]. [in Ukrainian].

Unіfіkovanyi klіnіchnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsіalіzovanoi), tretynnoi (vysokospetsіalіzovanoi) medychnoi dopomohy (akne) [Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized), tertiary (highly specialized) medical aid (acne)]. [in Ukrainian].

Nakaz Mіnіsterstva okhorony zdorovia Ukrainy vіd 02.04.2018 r. №599 «Pro zatverdzhennia Perelіku lіkarskykh zasobіv, dozvolenykh do zastosuvannia v Ukrainі, yakі vidpuskaiutsia bez receptіv z aptek ta yikh strukturnykh pіdrozdіlіv» [Order of the Ministry of Health of Ukraine from April 2, 2018, №599 «On Approval of the List of Medicinal Products Permitted for Use in Ukraine, Dispensed Without Prescription

from Pharmacies and their Departments»]. [in Ukrainian].

Mnushko, Z. M., & Popova, Yu. V. (2007) Metodyky otsіnky rіvnia konkurentospromozhnostі lіkarskykh preparatіv [Methods of assessing the level of competitiveness of medicinal products]. Kharkiv: NFaU. [in Ukrainian].

Ministerstvo finansiv (2017) Serednia zarobitna plata (po rehionakh Ukrainy v 2017 r.) Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/2017

Konkurentospromozhnist tovaru. Farmatsevtychna entsyklopediia Retrieved from https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3654/konkurentospromozhnist

Ministerstvo finansiv (2018) Serednia zarobitna plata (po rehionakh Ukrainy v 2018 r.) Retrieved from https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження