№ 1 (2016)

Січень-квітень, 2016

Зміст

Синтез біологічно активних сполук

Синтез і дослідження властивостей солей 2-(4-етил-5-((3'-метилксантин-7'-іл)метил)-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти PDF (English)
A. S. Gotsulya
Аналгетична активність солей 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтової кислоти PDF
V. M. Odintsova
Фізико-хімічні властивості деяких алкілпохідних 4-аміно-5-(фуран-2-, 2-метилфуран-3-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіолів PDF
D. M. Danilchenko, V. V. Parchenko, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh
Синтез нових похідних 4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу з 2-(2,6-дихлорофеніламіно)бензильним фрагментом у молекулах та їхня протизапальна активність PDF
Yu. L. Shepeta, M. I. Lelyukh, B. S. Zimenkovsky, R. B. Lesyk
Синтез і фізико-хімічні властивості 3-бензил-8-пропілксантину та його водорозчинних солей PDF
E. K. Mikhal’chenko, K. V. Аleksandrova, S. V. Levich
Синтез і фізико-хімічні властивості 3-(4-(трет-бутил)феніл)-5-(R-ілтіо)-4Н-1,2,4-тріазол-4-амінів PDF
I. I. Aksyonova, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh

Аналіз та стандартизація біологічно активних сполук та лікарських форм

Щодо стандартизації таблеткової маси L -лізиній 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетату PDF
O. S. Bidnenko, L. I. Kucherenko, I. A. Mazur, G. I. Tkachenko
Вивчення УФ-спектрів натрієвої солі (3-оксо-3,4-дигідро-2Н-[1,2,4]тріазино[4,3-c]хіназолін-4-іл)оцтової кислоти PDF
О. V. Kryvoshey

Технологія виробництва ліків

Вивчення консистентних властивостей гелеподібного шампуню з міноксидилом PDF (Русский)
I. V. Gnitko, V. V. Gladishev, A. P. Lisyanskaya, I. A. Biriuk
Особливості термічної деструкції олії м’яти перцевої в бінарних системах із β-циклодекстрином PDF
I. A. Omelchenko, T. G. Yarnykh, I. B. Yanchuk, G. I. Bоrschevskiy

Фармакогнозія та хімія природних сполук

Фітохімічне дослідження поліфенольних сполук із трави Cirsium vulgare (Savi) Ten. флори України PDF
Y. V. Popova, A. V. Мazulin, G. V. Мazulin, Т. V. Оproshanska
Вивчення мінерального складу трави та коренів Thalictrum foetidum L. PDF
E. V. Savelieva, A. S. Shumova, I. M. Vladymyrova

Експериментальна та клінічна фармакологія

Спрямований пошук і характеристика протизапальної активності натрій (3-R-2-оксо-2Н-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-6-іл)алкілкарбоксилатів та їх галогеновмісних аналогів PDF
V. V. Yakubovska, N. М. Seredinska, О. Yu. Voskoboynik, G. І. Stepanyuk, S. І. Kovalenko
Актопротекторна активність 5-(2-бромфеніл)-4-аміно-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіону та його S-похідних PDF
Ye. S. Pruglo
Дослідження антимікробної активності цитратів срібла та міді з метою розробки фармацевтичних препаратів PDF
Z. N. Polova

Оригінальні дослідження

Акушерські та перинатальні ускладнення у жінок із дефіцитом маси тіла PDF
L. P. Shelestova, R. S. Allahverdiev, V. G. Syusyuka
Порівняльна характеристика використання сучасних методів гормональної контрацепції у жінок із надмірною масою тіла PDF
I. B. Gridina
Оцінювання захворюваності з тимчасовою втратою працездатності у працівників підприємства чорної металургії PDF
A. I. Sevalnev, L. P. Sharavara
Узагальнення судової практики про юридичну відповідальність у фармації PDF
O. O. Molodozhonova

Огляди

Дослідження реакцій гетероциклізації 3-тіо- та 3-тіо-4-амінопохідних 1,2,4-тріазолу PDF
O. A. Bihdan, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh, V. V. Parchenko

Корпоративна інформація

Досвід застосування препарату Лютеіна для лікування дисменореї PDF
N. V. Avramenko, I. B. Gridina, E. A. Lomeyko, I. V. Semenenko