Actoprotective activity of 5-(2-bromophenyl)-4-amino-4H-1,2,4-triazole-3-thione and its S-derivatives

Authors

  • Ye. S. Pruglo Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.1.61438

Keywords:

Riboxin, Anti-Fatigue Activities, 1, 2, 4-triazole, Weight Loaded Forced Swimming Test

Abstract

Aim. The paper shows the actoprotective (anti-fatigue), activity of 1,2,4-triazole derivatives.

Methods and results. The analysis of action was conducted for the synthesized 2-(5-(2-bromphenyl)-4-amino-4H-1,2,4-triazol-3-ylthio) acetic acid salts. We have revealed some patterns regarding to the chemical structure and pharmacological action of the test substances.

Thus, in the research we have found that the most active compound among the studied was morpholinium 2-(5-(2-bromphenyl)-4-amino-4H-1,2,4-triazol-3-ylthio) acetate (3j), which increases the duration of rats (forced swimming with the load) as compared with the control group at 77,17% (p˂0,05), while the reference drug increases the rate at 24,16% (p˂0,05).

We have noted the compound 3i which exceed its activity comparing to Riboxinum at 23,2%, with increased endurance during the animals forced swimming test to 47,36% (p˂0,05).

Conclusions. It is marked that the parent thione 1a and its derivative of 2-(5-(2-bromophenyl)-4-amino-4H-1,2,4-triazol-3-ylthio) acetic acid salt 2a and 3d, 3e, 3f have no actoprotective properties in their application.

After analyzing the data of experimental studies some laws concerning the chemical structure and pharmacological action of the test substance have been established.

References

Arlashchenko, N. I., Kolodin, A. B., & Meshkov, H. A. (1994) Antigipoksantnoe i aktoprotektornoe dejstvie paraaminobenzojnoj kisloty [Antihypoxic and actoprotective action of para-aminobenzoic acid]. Antigipoksanty i aktoprotektory: itogi i perspektivy; Proceedings of the Russian Conference, (Issue 2), (p. 229). Saint Petersburg. [in Russian].

Bobkov, Yu. G., Vinogradov, V. I., Katkov, V. F., Losev, S. S., & Smirnov, A. V. (1984) Farmakologicheskaya korrekciya utomleniya [Pharmacological correction of fatigue]. Moscow: Medicina. [in Russian].

Ganapol'skij, V. P. (2008) Razrabotka i izucheniye novykh meteoadaptagenov (Avtoref. dis… dokt. med. nauk) [Development and study of new genes meteoadaptogens. Dr. med. sci. diss.] Saint Petersburg. [in Russian].

Knysh, Ye. G. (1987) Sintez, fiziko-khimicheskiye i biologicheskiye svojstva N- i Szameshchennykh 1,2,4-triazola. (Dis… dokt. farm. nauk). [Synthesis, physicochemical and biological properties of N- and S substituted 1,2,4-triazole. Dr. farm. sci. diss.] Kharkiv. [in Ukrainian].

Lapach, S. N., Chubenko, A. V., & Babich, P. N. (2001) Statisticheskie metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s vnedreniyem Excel [Statistical methods in biomedical research with the introduction of Excel]. Kyiv: Morion. [in Ukrainian].

Mashkovskij, M. D. (2005) Lekarstvennyye sredstva [Drugs]. Moscow: Novaya volna. [in Russian].

Stefanov, A. V. (Ed) (2001) Metodychni vkazivky po doklinichnomu vyvchenniu likarskykh zasobiv [Guidance on pre-clinical study of drugs]. Kyiv [in Ukrainian]

Novikov, B. C., Cheprasov, V. Yu., Kolosov, I. A., et al. (1994) E′kstremal'naya proverka aktoprotektornoj aktivnosti peptidnykh bioregulyatorov [Extreme check hepatoprotective activity of peptide bioregulators]. Antigipoksanty i aktoprotektory: itogi i perspektivy. Proceedings of the Russian Conference, (Issue 3), (p. 271). Saint Petersburg. [in Russian].

Prozorovskii, V. B. (2007) Statisticheskaya obrabotka rezul'tatov farmakologicheskikh issledovanij [Statistic processing of data of pharmacological investigations]. Psikhofarmakologiya i biologicheskaya narkologiya, 7(3–4), 2090–2120. [in Russian].

Rebrova, O. Yu. (2002) Statisticheskij analiz medicinskikh dannykh. Primeneniye paketa prikladnykh programm STATISTICA [Statistical analysis of medical data. The use of the application package STATISTICA]. Moscow: MediaSfera. [in Russian].

Stepaniuk, H. I., Pochelova, O. V., & Chornoivan, N. H., et al. (2012) Skryninh aktoprotektornoi dii v riadu pokhidnykh (3-R-okso-2N- [1,2,4]-triazyno- [2,2-s]-khinazolin- 6-il)karbonovykh kyslot [Screening Actoprotective action in a number of derivatives (3-R-oxo-2H [1,2,4] -triazyno- [2,2-c] -hinazolin- 6-yl) carboxylic acids]. Biomedical and Biosocial Antropology, 19, 132–134.

Tomchin, A. B., & Marysheva, B. B. (1994) Proizvodnyye tiomocheviny i tiosemikarbazida v kachestve antigipoksantov i aktoprotektorov [Derivatives of thiourea and thiosemicarbazide as antihypoxants and actoprotector] Antigipoksanty i aktoprotektory. Proceedings of the Scientific Conference, (Issue 2), (p. 99). Saint Petersburg. [in Russian].

Oleynik, S. A., Gunina, L. M., Sejfulla, R. D. (2010) Farmakologiya sporta [Pharmacology sports]. Kyiv: Olimpijskaya literature. [in Ukrainian].

Shabanov, P. D., & Lebedev, A. A. (2008) E′kspressiya mRNK kortikoliberina i vazopressina v gipotalamuse i mindaline krys pri vvedenii deksametazona i psikhoaktivnykh veshchestv [Expression of NK kortykoliberyn and vasopressin in the hypothalamus and amygdala in rats when administered dexamethasone and substance]. Psikhofarmakologiya i biologicheskaya narkologiya, 8(1–2), 2383. [in Russian].

How to Cite

Pruglo, Y. S. (2016). Actoprotective activity of 5-(2-bromophenyl)-4-amino-4H-1,2,4-triazole-3-thione and its S-derivatives. Current Issues in Pharmacy and Medicine: Science and Practice, (1). https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.1.61438

Issue

Section

Experimental and clinical pharmacology