Синтез і фізико-хімічні властивості 3-(4-(трет-бутил)феніл)-5-(R-ілтіо)-4Н-1,2,4-тріазол-4-амінів

I. I. Aksyonova, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh

Анотація


Похідні 1,2,4-тріазолу отримали широке застосування в медичній практиці завдяки різноманітному спектру біологічної дії та низькій токсичності. Саме тому цей клас органічних сполук є особливо цікавим і перспективним для дослідження його фізико-хімічних, біологічних властивостей. З метою пошуку нових потенційно біологічно активних речовин синтезували 13 нових сполук, котрі не були описані раніше в науковій літературі, – 3-(4-(трет-бутил)феніл)-5-(R-ілтіо)-4H-1,2,4-тріазол-4-амінів, а також запропонували препаративні методи їхнього синтезу. Структуру нових речовин вивчили за допомогою сучасних інструментальних методів аналізу (хромато-мас-спектрометрія, ІЧ-, 1Н ЯМР-спектроскопія та елементний аналіз). Встановили: результати роботи підтверджують структуру цих сполук, що свідчить про можливість надалі їх  застосовувати в біологічних дослідженнях.


Ключові слова


органічний синтез; похідні; амінотріазол; 1,2,4-тріазоли

Повний текст:

PDF

Посилання


Aksonova, I. I., Panasenko, O. I., Knysh, Ye. H., & Polishchuk, N. M. (2014) Syntez ta protymikrobna aktyvnist pokhidnykh 4-amino-5-(4-tretbutylfenil)-4N-1,2,4-triazol-3-tiolu [Synthesis and antimicrobial activity of derivatives of 4-amino-5-(4-tretbutylfenil)-4H-1,2,4-triazoles-3-thiol]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 6, 62–68. [in Ukrainian].

(2004) Derzhavna farmakopeya Ukrayiny [State Pharmacopoeia of Ukraine]. Kharkiv: RIREH. [in Ukrainian].

Tarasevich, B. N. (2012) IK spektry osnovnykh klassov organicheskikh soedinenij. Spravochnye materialy [IR spectra of the major classes of organic compounds. Reference materials]. Moscow: Izd-vo Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta imeni M. V. Lomonosova. [in Russian].

Al-Aabdullah, E. S., Asiri, H. H., Lahsasni, S., Habib, E. E., Ibrahim, T. M., & El-Emam, A. A. (2014) Synthesis, antimicrobial, and anti-inflammatory activity, of novel s-substituted and n-substituted 5-(1-adamantyl)-1,2,4-triazole-3-thiols. Drug Design, Development and Therapy, 8, 505–517. doi: 10.2147/DDDT.S62465.

Deng, X.-Q., Song, M.-X., Zheng, Y., & Quan, Z.-S. (2014) Design, synthesis and evaluation of the antidepressant and anticonvulsant activities of triazole-containing quinolinones. European Journal of Medicinal Chemistry, 73, 217–224. doi: 10.1016/j.ejmech.2013.12.014.

Huawen, Huang, Wei, Guo, Wanqing, Wu, Chao-Jun, Li, & Huanfeng, Jiang (2015) Copper-Catalyzed Oxidative C(sp3)–H Functionalization for Facile Synthesis of 1,2,4-Triazoles and 1,3,5-Triazines from Amidines. Organic Letters, 17(12), 2894–2897. doi: 10.1021/acs.orglett.5b00995.

Ledeţi, I., Bercean, V., Alexa, A., Şoica, C., Şuta, L-M., Dehelean, C. et al. (2015) Preparation and Antibacterial Properties of Substituted 1,2,4-Triazoles. Journal of Chemistry. Hindawi Publishing Corporation, 2015, 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2015/879343.

Narayana Rao, D. V., Raghavendra Guru Prasad, A., Spoorthy, Y. N., Raghunatha Rao, D., & Ravindranath, L. K. (2014) Synthesis, characterization and pharmacological studies of sulphur containing 1,2,4-triazole derivatives. Journal of Taibah University Medical Sciences, 9, 293–300. doi:10.1016/j.jtumed.2014.06.002.
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.1.62008

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет