Вивчення впливу основ-носіїв на біофармацевтичні властивості пасти для терапії оніхомікозів

Автор(и)

  • V. V. Luc Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • V. V. Gladyshev Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • A.P. Lisyanskaya Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • A.D. Diudiun Public Institution «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of health of Ukraine», Dnipro, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.2.133226

Ключові слова:

хінозол, введення ліків місцеве, оніхомікози, основи-носії, вивільнення

Анотація

За даними європейських та американських авторів, поширеність оніхомікозів у світі становить від 8,0 % до 26,9 %. Місцеве лікування оніхомікозу здебільшого є єдиним прийнятним методом терапії, передусім через високу безпечність. Етіотропну топічну фармакотерапію цієї патології проводять дерматомікотичними лікарськими засобами: кремами, мазями, гелями, розчинами. До специфічних лікарських форм для терапії оніхомікозу належать лаки для нігтів. Але терапія антимікотичними лаками доволі ефективна тільки у разі лікування поверхневої білої та дистально-латеральної форм оніхомікозу, коли уражено менше ніж 1/3 нігтьової пластинки. Також їх широке використання обмежує тривалість застосування (від 6 місяців до 1 року) і висока вартість терапії.

У зв’язку з цим вважаємо раціональним створення специфічної м’якої лікарської форми для терапії оніхомікозів без видалення нігтьової пластинки, що дає змогу поєднувати високу ефективність лікарських речовин навіть при ураженні нігтьового ложа, розумну тривалість лікування та його економічну доступність.

Наявність цих ефектів можна досягти шляхом комбінування в м’якій лікарській формі для нанесення на нігтьові пластинки – пасті – речовин із кератолітичною та антимікотичною діями. Раціональнішим вважаємо використання як кератолітиків композицій кислот, що призводять до зниження рН у тканині нігтьової пластинки та інгібування росту грибів, а також забезпечують пенетрацію активно діючих компонентів пасти для терапії оніхомікозів.

У зв’язку з цим науковий і практичний інтерес викликає створення м’якої лікарської форми для топічного лікування грибкових уражень нігтьових пластинок із біологічно активними субстанціями з групи неспецифічних протигрибкових речовин (2-меркаптобензтіазол, хінозол), що мають широкий спектр протигрибкової, антибактеріальної активності та є не шкідливими.

Мета роботи – біофармацевтичне обґрунтування оптимальної основи-носія м’якої лікарської форми – пасти для етіотропної терапії оніхомікозів.

Матеріали та методи. Як носії для фармакотерапевтичного засобу, що розробляється, вивчили гідрофобні й емульсійні основи-носії, стійкі до комбінування з доволі агресивними кератолітичними речовинами та описані у фаховій літературі.

Як активні фармацевтичні інгредієнти для антимікотичної пасти використовували 2-меркаптобензтіазол і хінозол у концентраціях 10 % і 10 % відповідно, що забезпечують оптимальний рівень протигрибкової активності.

Як кератолітичні засоби використовували речовини, що традиційно застосовують для оніхолізису: сечовину, суміші саліцилової та бензойної кислот у концентраціях, котрі наведені у фаховій літературі. Хінозол чинить кератолітичний ефект і для цього використовується в рецептурах хінозолово-саліцилового, хінозолово-димексидного, а також сечовинного пластиру для нігтів.

Вміст сухих речовин і пластифікаторів у рецептури оніхолітичних паст вводили з урахуванням вимог ДФУ та нормативної документації на цю лікарську форму.

Враховуючи доцільність високого ступеня дисперсності лікарських речовин у м’яких лікарських формах для зовнішнього застосування і фізико-хімічні властивості 2-меркаптобензтіазолу, останній вводили в емульсійні основи після попереднього розчинення в поліетиленоксиді 400 при нагріванні. Кератолітичні речовини вводили в усі основи за типом суспензії. 

Дослідження з наукового обґрунтування виду основи-носія пасти для терапії оніхомікозів виконали за планом однофакторного дисперсійного аналізу з повторними спостереженнями. Для усіх відібраних композицій встановлювали вивільнення активних фармацевтичних інгредієнтів (2-меркаптобензтіазолу та хінозолу) з мазевих композицій методом рівноважного діалізу за Крувчиньським при температурі 25,0 ± 0,5 °С (температура поверхні нігтів) через целофанову напівпроникну мембрану-плівку «Купрофан» у станції з дифузійними осередками Франца (виробник PermeGear, Inc., США).

Як діалізне середовище, враховуючи розчинність 2-меркаптобензтіазолу, використовували розчин, що містить метанол і воду у співвідношенні 1:1, а вивільнення хінозолу проводили у воду очищену. Концентрації активних фармацевтичних інгредієнтів, що вивільнилися через дві години з експериментальних паст, встановлювали спектрофотометрично.

Результати. Перевірка відмінностей середніх значень результатів вивільнення 2-меркаптобензтіазолу та хінозолу за допомогою множинного рангового критерію Дункана дала можливість скласти ряд переваги впливу основ паст на інтенсивність вивільнення активних фармацевтичних інгредієнтів.

Результати вказують на чималу перевагу емульсійних мазевих основ, що забезпечують оптимальний рівень вивільнення 2-меркаптобензтіазолу і хінозолу з експериментальних композиційних м’яких лікарських форм для терапії оніхомікозів.

Висновки. Вид основи-носія чинить значущий вплив на вивільнення 2-меркаптобензтіазолу та хінозолу з антимікотичних паст для терапії оніхомікозів. Дисперсійний аналіз результатів досліджень показав, що оптимальне вивільнення 2-меркаптобензтіазолу й хінозолу забезпечує емульсійний носій, який містить композицію кислототривких емульгаторів.

 

Посилання

Faizullina, E. V. (2013) Sovremennye tendencii e'pidemiologii onikhomikoza [The modern tendensies in epidemiology of onychomycosis]. Zdorov'e, demografiya, e'kologiya finno-ugorskikh narodov, 3, 59–61.[in Russian].

Sergeev, Yu. V., Mokina, E. V., Sergeev, A. Yu., Burceva, G. N., Baranova, M. O., Savchenko, N. V., & Sergeev, V. Yu. (2013) Mestnaya i kombinirovannaya terapiya onikhomikozov. Posobie dlya vrachej [Local and combined therapy of onychomycosiss. Manual for doctors]. Moscow. [in Russian].

Veselov, A. V., & Honraet, K. (2013) Novyj podkhod k topicheskoj terapii onikhomikozov [The New Approach to the Topical Therapy of Onychomycoses]. Klinicheskaya mikrobiologiya i antimikrobnaya khimioterapiya, 1(15), 23–34. [in Russian].

Salei, O. A., Dyudyun, A. D., Gladyshev, V. V., & Luts, V. V. (2014) Efektyvnist kompleksnoho, kombinovanoho likuvannia khvorykh na onikhomikoz [Efficiency of complex, combined treatment of patients with an onychomycosis]. Dermatovenerologiya. Kosmetologiya. Seksopatologiya, 1–4, 186–191. [in Ukrainian].

Luc, V. V., Kolicheva, Y. L., Gladishev, V. V., & Lisyanska, A. P. (2017) Obgruntuvannia optymalnykh kontsentratsii aktyvnykh farmatsevtychnykh inhrediientiv u kombinovanykh m’iakykh likarskykh formakh dlia zovnishnoho zastosuvannia antymikotychnoi dii [Basis of optimal concentration of active pharmaceutical ingredients in combdrugs for external use with antimycotic activity]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 3–4, 53–59. [in Ukrainian].

Novoselov, V. S. (2013) Federal'nye klinicheskie rekomendacii po vedeniyu bol'nykh mikozami stop i kistej [Federal clinical recommendations on the conduct of patientsmycosiss feet and brushes]. Moscow [in Russian].

Gabelaia, M. A., Tsintsadze, T. G., Churadze, L. I., Khositashvili, L. V., & Yavich, P. A. (2017) Razrabotka receptury zubnykh past kosmecevticheskogo napravleniya [Development recipes of toothpastes of cosmeceutical purpose]. Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovacii, 3(71), 667–674. [in Russian].

Hroshovyi, T. A., Martseniuk, V. P., Kucherenko, L. I., & Vronska, L. P. (2008) Matematychne planuvannia eksperymentu pry provedenni naukovykh doslidshen v farmatsii [The mathematical planning of experiment is during realization of scientific researches in pharmacya]. Ternopil: TDMU. [in Ukrainian].

Romanina, D. M., Berdey, I. I., Gladishev, V. V., & Lisyanska, A. P. (2016) Vyvchennia vplyvu osnov-nosiiv na biofarmatsevtychni vlastyvosti m’iakoi likarskoi formy prazikvantelu dlia zovnishnoho zastosuvannia [Study of ointment base influence over biopharmaceutical characteristics of praziquantel semisolid dosage form for external use]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 5, 37–42. [in Ukrainian].

Antipenko, L. N., Luc', V. V., Korzhova, A. S., & Vasiuk, S. A. (2016) Razrabotka i validaciya UF-spektrofotometricheskoj metodiki opredeleniya sul'fata 8-oksikhinolina i 2-merkaptobenzotiazola v lekarstvennoj forme [Development and validation of UV spectrophotometric method of detection of quinolin-8-ol sulfate and 2-mercaptobenzothiazole determination in pharmaceutical dosage form]. Recept, 6, 655–657. [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження