№ 2 (2018)

Зміст

Оригінальні дослідження

Синтез і будова деяких нових основ Шиффа, похідних 2-((4-((R-бензиліден)амінo)-5-(2-фторфеніл)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетогідразидів PDF
Ye. S. Pruglo
Синтез і дослідження властивостей біс((4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)алканів PDF
O. A. Suhak, O. I. Panasenko, Ye. H. Knysh
Підбір оптимальних умов аналізу суміші L-триптофану та тіотриазоліну методом високоефективної рідинної хроматографії PDF
L. I. Kucherenko, S. A. Borsuk, I. A. Mazur, L. G. Cherkovska, D. Yu. Skoryna
Спектрофотометричне визначення ксилометазоліну в назальних краплях PDF
А. О. Donchenko, N. O. Nagorna, S. O. Vasyuk
Кількісне визначення метанолу і пропанолу-2 в настойках та екстрактах методом парофазної газової хроматографії порівняно з методом випаровування рідини в інжекторі PDF
T. V. Panasenko, L. O. Omelianchyk, N. V. Kandybei, A. I. Yaroshenko
Хромато-мас-спектроскопія настоянки личинок великої воскової молі PDF
Yu. I. Kornievsky, О. I. Panasenko, V. G. Kornievskaya, N. Yu. Boguslavskaya
Хромато-мас-спектометричне визначення компонентів у густих екстрактах із незрілих плодів горіха волоського PDF
Ye. V. Zalygina, O. A. Podpletnya, K. V. Sokolova
Вивчення впливу основ-носіїв на біофармацевтичні властивості пасти для терапії оніхомікозів PDF (Русский)
V. V. Luc, V. V. Gladyshev, A.P. Lisyanskaya, A.D. Diudiun
Розробка дослідно-промислової технології отримання ліпосом з іринотеканом PDF (Русский)
O. V. Stadnichenko, Yu. M. Krasnopolskyi, T. G. Yarnykh
Вивчення впливу концентрації поверхнево-активних речовин на вивільнення клопідогрелю з ректальних супозиторіїв PDF
Ye. А. Redkina, V. V. Gladyshev, B. S. Burlaka, I. L. Kechin
Варіабельність серцевого ритму в пацієнтів із регресією лімфопроліферативних захворювань PDF
B. B. Samura
Енергоструктурний статус при периопераційній седоаналгезії PDF (Русский)
O. N. Boitsova
Клінічно-рентгенологічні особливості перебігу вперше діагностованого туберкульозного спондиліту у дорослих та ефективність основного курсу антимікобактеріальної терапії PDF
О. М. Raznatovska, V. V. Bezdenezhnyi, V. I. Mozolyuk
Гемодинаміка при експериментальній гострій ішемії міокарда на тлі застосування субстанції ПК-66 у порівнянні з кордароном PDF
O. V. Dzhygalyuk, G. I. Stepaniuk, D. A. Lysenko
Встановлення показників діуретичної дії (3-тіо-4-R-4-Н-1,2,4-тріазол-5-іл)(феніл)метанолів та їх похідних PDF
A. M. Rud, A. G. Kaplaushenko, Ye. S. Pruglo, Yu. S. Frolova
Епідеміологія раку грудної залози в Запорізькій області з 2011 до 2016 р. PDF (Русский)
A. І. Shevchenko, O. М. Levyk, A. S. Alieshchenko
Принцип автономії пацієнта: проблеми правової регламентації в Україні PDF
M. A. Anishchenko
Дослідження анатомічних діагностичних ознак сировини деяких видів роду Agastache як показників якості при стандартизації PDF
I. O. Gurtovenko, O. Yu. Konovalova, O. F. Shcherbakova, V. O. Men'shova, O. I. Hudzenko
Впровадження концепції соціальної відповідальності в діяльність фармацевтичних організацій PDF
N. О. Tkachenko

Огляди

Перспективи використання тенектеплази при ішемічному інсульті з погляду доказовості PDF
O. R. Levytska, B. Р. Hromovyk, G. M. Pryshlyak