Гостра токсичність 3-(2-, 3-фторфеніл)-6-(арил-, гетерил)-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.3.113600

Ключові слова:

гостра токсичність, 1, 2, 4-тріазоли, активність, LD50

Анотація

Одним з актуальних питань вітчизняної фармацевтичної галузі на сьогодні залишається спроба багатьох наукових колективів створити ряд нових біологічно активних сполук. Цікавим і перспективним, на нашу думку, є напрям синтетичних досліджень. Науковими публікаціями та практичними впровадженнями доведено безперечну актуальність цього процесу. Окремої уваги заслуговує гетероциклічна система 1,2,4-тріазолу завдяки багатьом унікальним властивостям (низька токсичність, висока реакційна здатність, біологічна активність). Яскравим прикладом різнопланової перспективності похідних 1,2,4-тріазолу є реєстрація нових вітчизняних оригінальних ліків і добрив («Трифузол», «Авесстим», «Фортіс Комбі»).

Мета роботи – вивчення гострої токсичності 3-(2-, 3-фторфеніл)-6-(арил-, гетерил)-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів, встановлення деяких закономірностей між будовою сполук і показниками їхньої токсичності, а також впливу різних фрагментів відповідних 1,2,4-тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів на зазначені показники.

Матеріали та методи. Під час дослідження гострої токсичності використані вперше синтезовані похідні 3-(2-, 3-фторфеніл)-6-(арил-, гетерил)-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів. Оцінювання параметрів гострої токсичності здійснили на білих щурах масою 170–220 г, яким одноразово внутрішньочеревинно вводили досліджувані сполуки. Щури отримані з розплідника Інституту фармакології та токсикології НАМН України.

Результати. Аналізуючи результати експериментального дослідження гострої токсичності 3-(2-, 3-фторфеніл)-6-(арил-, гетерил)-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів, встановлено, що найтоксичнішою сполукою серед відповідних 1,2,4-тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів виявилась сполука 2g, LD50 якої становить 250 мг/кг, що належить до IV класу токсичності сполук, можливо, це пов’язано із наявністю нітрофенільного замісника. Найменший показник гострої токсичності виявився у сполуки 1b, LD50 якої дорівнює 1430 мг/кг.

Висновки. Вперше досліджено гостру токсичність 3-(2-, 3-фторфеніл)-6-(арил-, гетерил)-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів, показники якої перебувають у межах від 250 до 1430 мг/кг, що свідчить про належність сполук до IV–V класів токсичності. Для окремих класів 3-(2-, 3-фторфеніл)-6-(арил)-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів і 3-(2-, 3-фторфеніл)-6-(гетерил)-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів встановлена низка закономірностей «будова–дія». Виявлено сполуки з найменшими та найбільшими показниками токсичності за відомою шкалою. У деяких випадках встановлено ряд типових фармакофорів, які можуть впливати на показники гострої токсичності.

 

Посилання

Safonov, A. A. (2016) Vyvchennia hostroi toksychnosti 4-(R-amino)-5-(tiofen-2-ilmetyl)-4N-1,2,4-tryazol-3-tioliv metodom in vivo [Study acute toxicity of 4-(R-amino)-5-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol in vivo]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 2, 98–102. [in Ukrainian].

Pruglo, E. S., Shcherbyna, R. O., Panasenko, T. V., & Knysh, Ye. H. (2015) Doslidzhennia hostroi toksychnosti 3-R-4-R1-1,2,4-tryazol-5-tioliv v eksperymenti na shchurakh [Acute toxicity studies of 3-r-4-r1-1,2,4-triazole-5-thiol in rats experiments]. Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal, 2(37), 34–37. [in Ukrainian].

Bihdan, O. A. (2015) Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti pokhidnykh 1,2,4-triazol-3-tioniv, yaki mistiat ftorfenilni zamisnyky (Dis… kand. farm. nauk). [Synthesis, physicochemical and biological properties of derivatives of 1,2,4-triazoles-3-thiones containing substituents ftorfenil. Dr. farm. sci. diss.]. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Bihdan, O. A., & Parchenko, V. V. (2017) Syntez ta fizyko-khimichni vlastyvosti deiakykh pokhidnykh 5-(3-ftorfenil)-4-metyl-1,2,4-tryazol-3-tiolu [Synthesis and physical-chemical properties of some 5-(3-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4-triazole-3-thiol derivatives]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 2, 38–47. [in Ukrainian].

Bihdan, O. A., & Parchenko, V. V. (2017) Fizyko-khimichni vlastyvosti S- pokhidnykh 5-(3-ftorfenil)-4-amino-1,2,4-triazol-3-tiolu [Physical-chemical properties of 5-(3-fluorophenyl)-4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol S-derivatives]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 10, 2(24), 135–140. doi: 10.14739/2409-2932.2017.2.103517 [in Ukrainian].

Stefanov, O. V. (Ed) (2001) Doklinichni doslidzhennia likarskykh zasobiv [Preclinical studies of drugs]. Kyiv. [in Ukrainian].

Burov, Yu. V., Berezovskaya, I. V., Zolotareva, T. I., Kinzirskij, A. S., Kudrina, G. P., & Penyazeva, G. A. (1992) Pravila doklinicheskoj ocenki bezopasnosti farmakologicheskikh sredstv (GLP). [Preclinical safety assessment of pharmacological agents (GLP)]. Rukovodyashchij normativnyj dokument [in Russian].

Sidorov, K. K. (1973) O klassifikacii toksichnosti yadov pri parenteral’nykh sposobakh vvedeniya [About the poison toxicity classification in parenteral administration methods]. Toksikologiya novykh promyshlennykh veshestv, 13, 45–71. [in Russian].

Prozorovskii, V. B. (2007). Statisticheskaya obrabotka rezul´tatov farmakologicheskikh issledovanij [Statistic processing of data of pharmacological investigations]. Psikhofarmakologiya i biologicheskaya narkologiya, 7(3–4), 2090–2120. [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Експериментальна та клінічна фармакологія