№ 3 (2017)

Зміст

Синтез біологічно активних сполук

Синтез, будова та властивості N-R-амідів і гідразидів 2-[4-R-5-(теофілін-7'-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти PDF (English)
A. S. Gotsulya
Синтез, фізико-хімічні властивості солей 2-((4-(R-аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот PDF (English)
А.А. Safonov, О. І. Panasenko, Ye. G. Knysh
Синтез, фізико-хімічні властивості, протимікробна та протигрибкова активність деяких 2-(2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетил)-N-R1-гідразинокарботіоамідів PDF PDF
V. M. Odyntsova, A. M. Kamyshny, N. N. Polischuk
Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 7-бензил-3-метил-8-тіоксантину PDF
D. H. Ivanchenko, M. I. Romanenko, O. M. Kamyshnyi, N. M. Polishchuk, K. V. Aleksandrova
Синтез і фізико-хімічні властивості естерів 2-((5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)етанових i 3-(((5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил)бензойних кислот PDF
А. M. Rud, A. G. Kaplaushenko, Yu. M. Kucheryavyi, Fadi Al Zedan
Синтез та фізико-хімічні властивості похідних 7-етилксантину PDF
M. I. Romanenko, O. P. Dolhikh, D. H., Ivanchenko, K. V. Aleksandrova

Технологія виробництва ліків

Вплив солюбілізатора ПЕГ-40 гідрогенізована рицинова олія на структурно-механічні властивості гелів карбополу PDF (Русский)
Ye. V. Gladukh, І. М. Grubnik, Н. Р. Kukhtenko

Експериментальна та клінічна фармакологія

Циркулюючі біомаркери як предиктори кардіоваскулярних подій у пацієнтів після лікування лімфоми Ходжкіна PDF
B. B. Samura
Циркулюючі ендотеліальні прогеніторні клітини як маркер насосної функції лівого шлуночка в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу PDF (English)
A. A. Kremzer
Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ у дітей і підлітків у Запорізькій області PDF
O. M. Raznatovskaya, Yu. V. Mironchuk, L. I. Chernyshоva, O. O. Pushnova, I. V. Popova
Антиоксидантна активність солей 2-(5-R-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтових кислот PDF
Ye. S. Pruglo
Гостра токсичність 3-(2-, 3-фторфеніл)-6-(арил-, гетерил)-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів PDF
O. A. Bihdan, V. V. Parchenko
Гостра токсичність S-похідних 4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-тріазолів PDF
O. A. Suhak, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh
Дослідження противиразкової активності густого екстракту незрілих плодів волоського горіха на моделі диклофенак-індукованої виразки шлунка щурів PDF (Русский)
Ye. V. Zalygina, О. A. Podpletnya

Оригінальні дослідження

Дослідження впливу соціально-економічних факторів на динаміку розвитку потенціалу фармацевтичного ринку в умовах конкуренції PDF
А. А. Kotvitska, V. H. Kostiuk
Правова свідомість і правова культура в контексті правової освіти майбутніх провізорів PDF
І. M. Alieksieieva
Концептуальний аналіз соціальної відповідальності особистості та її інтегрування у фармацевтичну практику PDF
N. O. Tkachenko, В. Р. Hromovyk
Порушення ідентичності та соціально-психологічна адаптація хворих із захворюванням гепатобіліарної системи PDF (Русский)
V. V. Khramtsova, S. S. Panina

Корпоративна інформація

Розробка технології комплексного апіфітопрепарату «Апісед» у формі капсул загальнозміцнювальної та седативної дії PDF
O. S. Shpychak, O. I. Tikhonov, V. M. Koval, S. G. Bobro, A. O. Shpychak