Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 7-бензил-3-метил-8-тіоксантину

Автор(и)

  • D. H. Ivanchenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • M. I. Romanenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • O. M. Kamyshnyi Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • N. M. Polishchuk Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • K. V. Aleksandrova Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.3.113253

Ключові слова:

ксантин, органічний синтез, ПМР-спектроскопія, антибактеріальні, протигрибкові засоби, антиоксидантний ефект

Анотація

Інтерес до проблеми створення нових ефективних протимікробних засобів серед похідних ксантину не зменшується. Це пов’язано, передусім, зі зростанням резистентності мікроорганізмів до традиційних протимікробних засобів і появою їхніх нових штамів. В останні роки спостерігається підвищений інтерес до терапевтичного використання антиоксидантів у лікуванні захворювань, що пов’язані з окислювальним стресом.

Мета роботи – розробка простих лабораторних методик синтезу неописаних раніше похідних 7-бензил-3-метил-8-тіоксантину та вивчення їхніх фізико-хімічних і біологічних властивостей.

Матеріали та методи. Температуру плавлення визначали відкритим капілярним способом на приладі ПТП (М). Елементний аналіз виконали на приладі Elementar Vario L cube, ПМР-спектри зняті на спектрометрі Bruker SF-400 (робоча частота – 400 МГц, розчинник – ДМСО, внутрішній стандарт – ТМС). Вивчення антибактеріальної та протигрибкової активності синтезованих речовин здійснили за методом дворазових серійних розведень. Для дослідження застосовано стандартні тест-штами: Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Candida albicans ATCC 885–653. Як розчинник сполук використовували диметилсульфоксид. Для визначення антиоксидантної активності синтезованих сполук використано метод зі стабільним хромоген-радикалом DPPH.

Результати. Нетривале нагрівання вихідного 7-бензил-3-метил-8-тіоксантину з алкіл-, алкеніл-, бензилгалогенідами чи гетерилалкілхлоридами в суміші вода-пропанол-2 у присутності еквімолярної кількості натрій гідроксиду призводить до утворення 8-S-заміщених 7-бензил-3-метилксантину. Структура синтезованих сполук однозначно доведена методом ПМР-спектроскопії. Дослідження протимікробної дії синтезованих сполук показали, що 8-тіопохідні 7-бензил-3-метилксантину виявляють помірну та слабку активність у концентраціях 50–100 мкг/мл. Більшість сполук, що одержали, виявляє виразну протигрибкову дію. Встановлено, що синтезовані речовини виявляють слабку антиоксидантну дію.

Висновки. Розроблено доступні методики синтезу 8-тіозаміщених 7-бензил-3-метилксантину. Проаналізовано та інтерпретовано спектральні характеристики синтезованих сполук методом спектроскопії ПМР. Вивчено протимікробну, протигрибкову та антиоксидантну дію отриманих сполук, що отримали. Встановлено пріоритети для подальшого пошуку біологічно активних сполук.

Посилання

Hayallah, A. M., Elgaher, W. A., Salem, O. I., & Alim, A. A. M. A. (2011). Design and synthesis of some new theophylline derivatives with bronchodilator and antibacterial activities. Arch. Pharm. Res., 34(1), 3–21. doi: 10.1007/s12272-011-0101-8.

Hayallah, A. M., Talhouni, A. A., & Alim, A. A. M. A. (2012). Design and synthesis of new 8-anilide theophylline derivatives as bronchodilators and antibacterial agents. Arch. Pharm. Res., 35(8), 1355–1368. doi: 10.1007/s12272-012-0805-4.

Aleksandrova, K. V., Mykhalchenko, Ye. K., & Levich, S. V. (2017). Vyvchennia protymikrobnyh ta protyhrybkovykh vlastyvostei 7-zamishchenykh 3-benzyl-8-propilksantyniv [The study of antimicrobial and antifungal properties of 7- substituted of 3-benzyl-8-propylxanthine]. Medychnyi forum, 10(10), 9–12. [in Ukrainian].

Yoshikawa, T., & Naito, Y. (2002), What is oxidative stress? Japan Medical Association J., 45(7), 271–276.

Nikam, S., Nikam, P., Ahaley, S., & Sontakke, A. (2009) Oxidative stress in Parkinson’s disease. Indian J. of Clinical Biochemistry, 24(1), 98–101.

Carocho, M., & Ferreira, I. C.F.R. (2013), A review on antioxidants, prooxidants and related controversy: Natural and synthetic compounds, screening and analysis methodologies and future perspectives. Food and Chemical Toxicology, 51, 15–25. doi: 10.1016/j.fct.2012.09.021.

Romanenko, N. I., Fedulova, I. V., Ponomarenko, N. I., Gnatov, N. I., Klyuev, N. A., Priymenko, B. A., et al. (1989). Sintez 7-alkil-8-tioksantinov [Synthesis of 7-alkyl-8-thioxanthines]. Ukr. Chem. J., 55(6), 650–653. [in Russian].

Volianskyi, Yu. L., Hrytsenko, I. S., Shyrobokov, V. P., Smirnov, V. V., Biriukova, S. V., Dykyi, I. L., et al. (2004). Vyvchennia spetsyfichnoi aktyvnosti protymikrobnykh likarskykh zasobiv [The study of the specific activity of antimicrobial medicines: method. recommendations]. Kyiv [in Ukrainian].

Molyneux, Ph. (2004). The use of the stable free radical diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity. Songklanakarin J. Sci. Technol., 26(2), 212–219.

Al-Omair, M. A., Sayed, A. R., & Youssef, M. M. (2015). Synthesis of novel triazoles, tetrazine, thiadiazoles and their biological activities. Molecules, 20(2), 2591–2610. doi: 10.3390/molecules20022591.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук