Синтез, будова та властивості N-R-амідів і гідразидів 2-[4-R-5-(теофілін-7'-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.3.112748

Ключові слова:

теофілін, 1, 2, 4-тріазол, аміди, гідразиди, синтез, фізичні властивості

Анотація

Одним із найважливіших завдань сучасної фармацевтичної науки є пошук нових біологічно активних речовин, які  володіли б високою ефективністю та низькою токсичністю. Похідні 1,2,4-тріазолу та теофіліну є перспективним класом хімічних сполук для синтезу на їхній основі біологічно активних речовин, що зумовлено широким спектром біологічної активності похідних цих гетероциклів.

Мета роботи – розробка ефективних методів синтезу нових амідів і гідразидів 2-[4-R-5-(теофілін-7'-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти (R = CH3, C2H5, C6H5) і дослідження фізичних властивостей сполук, що отримали.

Матеріали та методи. Як ключові вихідні реагенти використали 7'-((3-тіо-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-5-іл)метил)теофілін та ефіри 2-[4-R-5-(теофілін-7'-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти, котрі отримали за відомими методиками з доступної сировини. Нагріванням в етанолі відповідних амінів (амоніак, метиламін, етиламін, моноетаноламін, діетаноламін) із н-пропиловим ефіром 2-[4-R-5-(теофілін-7'-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти отримали ряд амідів 2-[4-R-5-(теофілін-7'-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти. Взаємодією 7'-((3-тіо-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-5-іл)метил)теофіліну з 2-хлорацетамідом у присутності NaOH із високими виходами отримані відповідні аміди. Гідразиди 2-[4-R-5-(теофілін-7'-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти синтезовані взаємодією відповідних ефірів 2-[4-R-5-(теофілін-7'-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти з водним розчином гідразин гідрату в середовищі етанолу. Структура сполук, котрі одержали, підтверджена даними елементного аналізу, 1Н ЯМР-спектроскопії та ІЧ-спектрофотометрії. Індивідуальність речовин встановлена за допомогою високоефективної рідинної хроматографії з діодно-матричною та мас-спектрометричною детекцією.

Результати. Розроблені оптимальні методи отримання амідів і гідразидів 2-[4-R-5-(теофілін-7'-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти. Досліджено отримання амідів за двома альтернативними шляхами синтезу з використанням вихідного тіолу та отриманого на його основі складного ефіру: встановили, що взаємодією вихідного тіолу з 2-хлорацетамідом протікає з більшим виходом продукту реакції порівняно з реакцією взаємодії відповідного ефіру з амоніаком.

Висновки. Синтезовано 15 амідів і 3 гідразида 2-[4-R-5-(теофілін-7'-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти, встановлена їхня структура та вивчені фізичні властивості.

 

Посилання

Anshul, C., & Amanpreet, K. (2014) Extensive study on microwave assisted synthesis of monocyclic heterocyclic compounds. International journal of universal pharmacy and bio sciences, 3(1), 133–135.

Bechara, W. S., Khazhieva, I. S., Rodriguez, E., Charette, A. B. (2015) Synthesis of 3,4,5-trisubstituted 1,2,4-triazoles via the addition of hydrazides to activated secondary amides. Org. Lett., 17(5), 1184–1187. doi: 10.1021/acs.orglett.5b00128.

Chenglu, Zhang, Huan, Xi, Yuting, Sha, Xiaona, Sun, Chuanyin, Li, Jing, Wang, & Yizheng, Li. (2017) Synthesis and bioactivity of novel bis-heterocyclic amide modified sulfide derivatives. Chinese Journal of Applied Chemistry, 34(3), 308–315.

El-Wahab, H., Hamdy, A.-R.M., Gamal-Eldin, S. A., & El-Gendy, M. A. (2011) Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of substituted 1,2,4-triazole-3-acetic acid derivatives. Der Pharma Chemica, 3(6), 540–552.

Franklim, T. N., Freire-de-Lima, L., Diniz, J., Previato, J., Castro, R., Mendonça-Previato, L., & Lima, M. (2013) Synthesis and trypanocidal evaluation of novel 1,2,4-triazoles-3-thiones derived from natural piperine. Molecules, 18, 6366–6382. doi: 10.3390/molecules18066366.

Pachuta-Steca, A., Kosikowskab, U., Chodkowskac, A., Pituchaa, M., Malmb, & A., Jagiełło-Wójtowicz, E. (2012) Biological activity of novel N-substituted amides of endo-3-(3-methylthio-1,2,4-triazol-5-yl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid and N-substituted amides of 1-(5-methylthio-1,2,4-triazol-3-yl)cyclohexane-2-carboxylic acids. Z. Naturforsch, 67, 123–128. doi: 10.5560/ZNC.2012.67c0123.

Ruping, T., Linhong, J., Mou, C., Yin, J., Bai, S., Hu, D., et al. (2015) Synthesis, antifungal and antibacterial activity for novel amide derivatives containing a triazole moiety. Chemistry Central Journal, 7, 30. doi: 10.1186/1752-153X-7-30.

Sydorenko, L. V., Ukrainets, I. V., & Alieksieieva, T. B. (2009) Syntez ta vyvchenia antymikobakterialnoi aktyvnosti monoftorbenzylamid 1-R-4-hidroksy-2-okso-1,2-dyhidrokhinolin-3-karbonovykh kyslot [The synthesis and study of the antimycobacterial activity of monofluorobenzylamides of 1-R-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acids]. Visnyk farmatsii, 2(58), 12–15. [in Ukrainian].

Ukrainets, I. V., Sydorenko, L. V., Horokhova, O. V., et al. (2004) Syntez, budova ta protytuberkulozni vlastyvosti N-R-amidiv1-tsyklopropil-2-okso-4-hidroksy-1,2,5,6,7,8-heksahidrokhinolin-3-karbonovi kysloty [Synthesis, structure and anti-tuberculosis properties of N-R-amides 1-cyclopropyl-2-oxo-4-hydroxy-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylic acid]. Visnyk farmatsii, 2(38), 7–12. [in Ukrainian].

Vikas, G. R., Kiran, G., & Vinayak, D. (2014) Synthesis, characterization and study of some N-substituted aryl-2-({4-[(substituted Aryl carbamoyl)methyl]-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetamide. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 10(2), 21–34.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук