Озонування 4-амінотолуолу як новий метод синтезу 4-амінобензальдегіду – напівпродукту для одержання протитуберкульозних засобів

Автор(и)

  • А. Г. Галстян Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8475-8166
  • А. С. Бушуєв ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7811-9026
  • Є. Ю. Василенко Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2022.1.249620

Ключові слова:

озонування, 4-амінотолуол, 4-ацетамідотолуол, 4-амінобензальдегід, каталізатор, кінетика, окиснення

Анотація

Солютизон – оригінальний протитуберкульозний препарат, ефективний при стійкості мікобактерій до інших протитуберкульозних засобів, який одержують взаємодією тіосемікарбазону, 4-амінобензальдегіду й оксиметиленсульфонату натрію. 4-Амінобензальдегід синтезують шляхом окиснювально-відновного перетворення 4-нітротолуолу за наявності натрій полісульфіду. Реакцію проводять у спирті, що кипить, а 4-амінобензальдегід відділяють після перегонки з парою з виходом 40–50 %. Нині цей метод втрачає промислову значущість, оскільки має низку недоліків: низький вихід продукту, висока температура реакції (80–120 °C), утворення сірковмісних стічних вод. Тому актуальним завданням є розроблення низькотемпературних, екологічно чистих методів одержання 4-амінобензальдегіду.

Мета роботи – вивчити кінетичні особливості та механізм рідиннофазної реакції озону з 4-амінотолуолом для створення нового низькотемпературного, екологічно чистого методу синтезу 4-амінобензальдегіду.

Матеріали та методи. Для дослідів застосовували оцтовий ангідрид фірми «Sigma» кваліфікації «х. ч.». 4-Амінотолуол фірми «Сінбіас» – кваліфікації «х. ч.»; використали хроматографічно чисті 4-ацетамідотолуол та його похідні. Ацетати та броміди металів – кваліфікації «х. ч.»; калій бромід кваліфікації «фармакопейний» використовували без додаткового очищення. Безперервний контроль поточної концентрації озону та запис результатів як кінетичної кривої здійснили під час проходження озоновмісного газу через кювету спектрофотометра «СФ-46 ЛОМО» за певної довжини хвилі монохроматичного джерела світла. Результати аналізу фіксували, застосовуючи потенціометр КСП-4, що включений у схему відліку оптичної щільності спектрофотометра. Цей прилад здійснював автоматичну компенсацію фототоку із записом його величини. Шкала потенціометра відградуйована в одиницях оптичної густини, а перерахунок в абсолютну концентрацію озону в газовій суміші здійснили за рівнянням Ламберта–Бера, використавши коефіцієнти молярної екстинкції. Відносна похибка аналізу – 5–7 %. При довжині оптичного ходу кювети 10÷100 мм чутливість спектрофотометра становила ~10-7 моль·л-1 озону.

Результати. Вивчили кінетичні особливості та механізм рідиннофазної реакції озону з 4-амінотолуолом. Показано, що розроблена каталітична система Mn(ІІ)-KBr-H2SO4-Ас2О суттєво підвищує глибину, швидкість і селективність окиснення 4-амінотолуолу, й основний продукт реакції – 4-амінобензальдегід у вигляді відповідного бензилідендіацетату з виходом 69,5 %. Активна частка, що відповідає за включення субстрату до окиснення за метильною групою за наявності манган (ІІ) ацетату і калій броміду, – манґанбромідний іон-радикал (Мn(II)Br), який є активнішим, ніж Мn (IIІ), і тому швидше ініціює окиснення за метильною групою.

Висновки. Розробили каталітичні системи, що дають змогу спрямовувати окиснення озоном переважно за метильною групою 4-амінотолуолу та зупиняти реакцію на різних глибинах окиснення. Виявили, що манган (ІІ) ацетат, який має відносно низький редокс-потенціал, у системі Ас2О-ArCH3-H2SO4-O3 при температурі 20 °C характеризується високою субстратною селективністю в реакціях утворення 4-амінобензилового спирту. Манган (ІІ) ацетат за наявності калій броміду утворює манґанбромідний комплекс із підвищеною каталітичною активністю, який за тих же умов сприяє переважному одержанню 4-амінобензальдегіду.

Біографії авторів

А. Г. Галстян, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

д-р хім. наук, професор каф. промислової фармації

А. С. Бушуєв, ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Україна

канд. техн. наук, доцент, зав. каф. промислової фармації

Є. Ю. Василенко, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

студентка групи ББТ-20

Посилання

Rubtsov, M. V., & Baichikov, A. G. (1971). Sinteticheskie khimiko-farmatsevticheskie preparaty [Synthetic Chemical-Pharmaceutical Preparations]. Moscow: Meditsina. [in Russian].

Kazanskii, B. A. (Ed.). (1953). Sintezy organicheskikh preparatov [Syntheses of Organic Preparations], (Vol. 4, pp. 30-30). Moscow: Izd-vo inostrannoi literatury. [in Russian].

Razumovskyi, S. D., Halstian, H. A., & Tiupalo, M. F. (2000). Ozon ta yoho reaktsii z alifatychnymy spolukamy [Ozone and its reactions with aliphatic compounds]. Luhansk: SUDU. [in Ukrainian].

Pan, H. L., Li, S. T., Shu, M. J., Ye, Y. W., Cui, Q. H., & Zhao, Z. X. (2018). p-Xylene catalytic oxidation to terephthalic acid by ozone. ScienceAsia, 44(3), 212-217. https://doi.org/10.2306/scienceasia1513-1874.2018.44.212

Ku, Y., Ji, Y. S., & Chen, H. W. (2008). Ozonation of o-cresol in aqueous solutions using a rotating packed-bed reactor. Water environment research, 80(1), 41-46. https://doi.org/10.2175/106143007x220905

Spanggord, R. J., Yao, C. D., & Mill, T. (2000). Oxidation of aminodinitrotoluenes with ozone: Products and pathways. Environmental science & technology, 34(3), 497-504. https://doi.org/10.1021/ES990190H

Mel'nikov, M. Ya., & Ivanov, V. L. (2004). Eksperimental'nye metody khimicheskoi kinetiki. Fotokhimiya [Experimental methods of chemical kinetics. Photochemistry]. Moscow: MGU. [in Russian].

Galstyan, G. A., Tyupalo, N. F., & Galstyan, A. G. (2009). Zhidkofaznoe kataliticheskoe okislenie aromaticheskikh soedinenii ozonom [Liquid-phase catalytic oxidation of aromatic compounds by ozone]. Lugansk: VNU. [in Russian].

Verzhichinskaya, S. V., & Zinchenko, V. V. (2017). Kobal't-bromidnaya analiticheskaya sistema v khode reaktsii zhidkofaznogo okisleniya alkilbenzolov v uksusnoi kislote [Cobalt-bromidia catalytic system in the reaction liquid-phase oxidation of alkylbenzenes in acetic acid]. Uspekhi v khimii i khimicheskoi tekhnologii, 31(12), 48-50. [in Russian].

Beletskaya, I. P., & Makhon'kov, D. I. (1981). Okislenie alkilaromaticheskikh uglevodorodov solyami perekhodnykh metallov [Oxidation of AlkyI Derivatives of Aromatic Hydrocarbons by Transition Metal Salts]. Uspekhi khimii, 50(6), 1007-1045. [in Russian]. https://doi.org/10.1070/RC1981v050n06ABEH002649

Komissarov, V. D., Komissarova, I. N., Farrakhova, G. K., & Denisov, E. T. (1979). Tsepnoe razlozhenie ozona v sisteme CH3CHO-O3-O2 [Chain decomposition of ozone in the CH3CHO-O3-O2 system]. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science, 28(6), 1126-1132. [in Russian]. https://doi.org/10.1007/BF00947369

Denisov, E. T. (1971). Konstanty skorosti gomoliticheskikh zhidkofaznykh reaktsii [Rate constants of homolytic liquid-phase reactions]. Nauka. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-15

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження