Впровадження нових технологій і фінансове забезпечення інноваційної діяльності фармацевтичної галузі сектора ветеринарної медицини на основі розвитку пріоритетних напрямів регіонів України

Автор(и)

  • I. V. Bushuieva Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • N. M. Borysenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.3.184203

Ключові слова:

інновації, фінансування, ветеринарні препарати, пріоритетні напрями, стратегія розвитку, фармацевтична галузь, регіон

Анотація

 

Мета роботи – здійснити моніторинг рівня фінансування регіонами України інноваційної діяльності та трансферу технологій регіонального рівня на основі середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня стратегічного пріоритету «Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу» та реалізації регіональних інноваційних пріоритетів з питання розроблення та впровадження новітніх біотехнологій і забезпеченості ветеринарії лікарськими препаратами для сільськогосподарських тварин.

Матеріали та методи. Використали методи: аналітичний, порівняння, графічний, статистичний, описовий, узагальнення. Матеріали дослідження: нормативно-законодавчі акти, офіційна інформація обласних держадміністрацій щодо результатів інноваційної діяльності в рамках стратегій регіонального розвитку (за 13 областями України), регіональні програми науково-технічного та інноваційного розвитку за 2017–2018 рр.

Результати. Результати моніторингу дають можливість оцінити нормативно-правове забезпечення щодо формування середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності агропромислового комплексу (АПК) як держави, так і кожного окремого регіону та ветеринарного сектора загалом (враховуючи потреби галузі у ветеринарних лікарських засобах, ветеринарних препаратах, преміксах, вакцинах, сиворотках, діагностикумах тощо); оцінити фінансове забезпечення місцевими бюджетами середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності забезпеченості ветеринарними лікарськими засобами на регіональному рівні; оцінювати результативність інноваційної діяльності за створеними, придбаними та переданими новими технологіями у фармацевтичному секторі ветеринарії; здійснювати порівняння отриманих показників із попередніми періодами, відстежити їхню динаміку, тенденцію розвитку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня; використовувати результати моніторингу під час формування державними адміністраціями переліку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня до 2021 р. у форматі спрямування коштів на боротьбу з захворюваннями тварин та, тим самим, створення безпечних умов для здоров’я людини.

Висновки. Опрацювання нормативно-законодавчої бази, як-от постанови КМ України від 18 жовтня 2017 р. № 980 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017–2021 роки» показало, що цей документ потребує вдосконалення в питаннях визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в фармацевтичному секторі ветеринарних препаратів.

Посилання

Deiaki pytannia vyznachennia serednostrokovykh priorytetnykh napriamiv innovatsiinoi diialnosti zahalnoderzhavnoho rivnia na 2017-2021 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.10.2017 roku №980. [Some issues of defining medium-term priority areas of innovation activity of the sectoral level for 2017-2021: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from October 18, 2017 №980]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-п. [in Ukrainian].

(2012). Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 05.12.2012 roku №5460-VI. [On the priority directions of innovation activity in Ukraine: Law of Ukraine from December 5, 2012 №5460-VI]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2012. № 19-20. St. 166. [in Ukrainian].

(2017). Deiaki pytannia vyznachennia serednostrokovykh priorytetnykh napriamiv innovatsiinoi diialnosti zahalnoderzhavnoho rivnia na 2017-2021 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.10.2017 roku №980. [Some issues of defining medium-term priority areas of innovation activity of the sectoral level for 2017-2021: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from October 18, 2017 №980]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-п. [in Ukrainian].

(2018). Realizatsiia serednostrokovykh priorytetnykh napriamiv innovatsiinoi diialnosti v rehionakh Ukrainy u 2017 rotsi: Analitychna dovidka. [Implementing medium-term priority areas for innovation activity in regions of Ukraine in 2017: Analytical report]. Kyiv. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження