Застосування похідних хінону для спектрофотометричного визначення лікарських засобів

Автор(и)

  • K. P. Miedviedieva Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • А. О. Donchenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • S. O. Vasiuk Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.3.184173

Ключові слова:

ацетилцистеїн, стрептоміцину сульфат, 2, 3-дихлор-1, 4-нафтохінон, натрій 1, 2-нафтохінон-4-сульфонат, спектрофотометрія, кількісне визначення, валідація

Анотація

 

Мета роботи – розробка та валідація спектрофотометричних методик аналізу ацетилцистеїну та стрептоміцину сульфату, що придатні для використання під час стандартизації досліджуваних речовин у субстанціях і лікарських формах.

Матеріали та методи. У дослідженні використали робочі стандартні зразки ацетилцистеїну, стрептоміцину сульфату. Як органічні аналітичні реагенти застосували похідні хінону: натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонат і 2,3-дихлор-1,4-нафтохінон. Оптичну густину продуктів реакції вимірювали за допомогою спектрофотометра «Specord 200».

Результати. У результаті експериментальних досліджень визначили оптимальні умови взаємодії реагентів із лікарськими речовинами, які досліджували. Вивчили чинники, що впливають на характер спектра поглинання та повноту утворення продуктів реакції: природа розчинника, pH реакційної суміші, кількість і порядок додавання реагентів, температура, час перебігу та стійкість продуктів реакцій з часом. Встановлено, що натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонат взаємодіє зі стрептоміцину сульфатом у лужному середовищі з утворенням забарвленої сполуки з максимумом абсорбції при 560 нм. Реакція взаємодії 2,3-дихлор-1,4-нафтохінону з ацетилцистеїном перебігає в середовищі ДМФА за умови нагрівання реакційної суміші протягом 10 хв за температури 95 °С. Максимум абсорбції спостерігали при 425 нм. Здійснили валідацію розроблених методик. Визначили основні валідаційні характеристики: специфічність, лінійність, прецизійність, правильність, робастність і діапазон застосування. Підпорядкування закону Бера визначили в межах 4,48–8,40 мг/100 мл для ацетилцистеїну та 2,00–8,00 мг/100 мл для стрептоміцину сульфату. Методами неперервних змін і молярних співвідношень встановили коефіцієнти стехіометричних співвідношень компонентів, які реагують, у досліджуваних реакціях.

Висновки. Встановили оптимальні умови перебігу реакції взаємодії ацетилцистеїну з 2,3-дихлор-1,4-нафтохіноном і стрептоміцину сульфату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом. Розробили нові спектрофотометричні методики кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин, які апробовано на лікарських формах. Доведено, що розроблені методики вирізняються простотою, відтворюваністю та експресністю.

Посилання

Miedviedieva, K. P. (2015). Rozrobka spektrofotometrychnykh metodyk kilkisnoho vyznachennia likarskykh rechovyn shcho mistiat pervynnu alifatychnu aminohrupu (Dis… kand. farm. nauk). [Spectrophotometric method development for the quantitative determination of drugs containing the primary aliphatic amino group. Dr. farm. sci. diss.]. Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Donchenko, A. O., Vasyuk, S. O., & Portna, K. P. (2015). Vykorystannia 2,3-dykhlor-1,4-naftokhinonu dlia spektrofotometrychnoho vyznachennia atsetyltsysteinu v likarskykh preparatakh [Spectrophotometric determination of acetylcysteine in pharmaceutical formulations using 2,3-dichloro-1,4-napthoquinone]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 1, 36-39. doi: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.1.41374

Rani M. (2014). Spectrophotometric determination of cefadroxil with 2,3 - dichloro-5,6 dicyano-1, 4-benzoquinone. World Journal of Pharmaceutical Research, 3(9), 1196-1200.

Sheikh, R., Amin, A., Gouda, A., & Zahran, D. (2017). Validated spectrophotometric methods for determination of cefdinir in pure and dosage forms through charge transfer complexation using alizarin derivatives. International Journal of Research in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2(6), 11-18.

Ali Ahmed, S., Elbashir, A., & Aboul-Enein, H. (2015). New spectrophotometric method for determination of cephalosporins in pharmaceutical formulations. Arabian Journal Of Chemistry, 8(2), 233-239. doi: 10.1016/j.arabjc.2011.08.012

Kumari, N., & Vasundhara, A. (2016). A noval method development for spectrophotometric determination of ertapenem in bulk and injection formulations by NQS. International Journal of Science Technology and Management, 5(1), 1-9.

Rashid, Q. N., Bakir, M. H., & Baban, S. O. (2016). Spectrophotometric determination of Diclofenac Sodium in pure form and in the pharmaceutical preparations. Tikrit Journal of Pure Science, 21(3), 76-80.

Shantier, S. W., Gadkariem, E. A., & Mohamed R. (2015). Development of colorimetric method for the analysis of aminocaproic acid using DCQ. World Journal of Pharmaceutical Research, 4(4), 234-240.

Omar, M., Hammad, M., & Eltoukhi, W. (2017). Spectrophotometric Determination of Certain Antimigraine Drugs in Pharmaceutical Formulations Using p-Chloranil Reagent; Application to Content Uniformity Testing. Analytical Chemistry Letters, 7(5), 611-622. doi: 10.1080/22297928.2017.1372208

Donchenko, A., & Vasyuk, S. (2018). Spectrophotometric determination of metoprolol tartrate in pure and dosage forms. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 42(1), 33-42. doi: 10.1501/eczfak_0000000600

Lima, M., Cassella, R., & Pacheco, W. (2017). Spectrophotometric determination of rosuvastatin in pharmaceutical formulations using quinalizarin. Brazilian Journal Of Pharmaceutical Sciences, 53(3). doi: 10.1590/s2175-97902017000300075

Makka, H. A., Mukhtar, M. E., Choudhary, M. I., Ahmed, S., & Saeed, A. E. M. (2017). Development and validation of spectrophotometric methods for the determination of esomeprazole magnesium in pharmaceutical formulations. World Journal Of Pharmacy And Pharmaceutical Sciences, 6(2), 1344-1359. doi: 10.20959/wjpps20172-8635

Abdulrahman, S., & Basavaiah, K. (2014). Use of alizarin red S as a chromogenic agent for the colorimetric determination of dothiepin hydrochloride in pharmaceutical formulations. Journal Of Saudi Chemical Society, 18(2), 107-114. doi: 10.1016/j.jscs.2011.05.018

Grizodub A. I. (2006). Standartnye procedury validacii metodik kontrolja kachestva lekarstvennyh sredstv [Standard validation procedures for drug quality control]. Farmakom, 1/2, 35-44. [in Russian].

(2015). Derzhavna Farmakopeya Ukrayiny [The State Pharmacopoeia of Ukraine]. Kharkiv. Vol. 1. P. 1128. [in Ukrainian].

Jermer, J., & Miller, D. (2013). Validacija metodik v farmacevticheskom analize. Primery nailuchshej praktiki [Method validation in pharmaceutical analysis. Best practice examples]. Moscow. [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження