Синтез, фізико-хімічні властивості, антигіпоксична активність деяких 5-[((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил]-N-R1-1,3,4-тіадіазол-2-амінів та 5-[((5-(aдамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил]-4-R1-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолів

Автор(и)

  • V. M. Odyntsova Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • Ye. G. Knysh Ye. G., Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • O. I. Panasenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.1.123590

Ключові слова:

1, 2, 4-тріазол, ІЧ-, ЯМР Н- спектроскопія, хромато-мас-спектри

Анотація

Сьогодні до розладів центральної нервової системи функціонально-метаболічних процесів, судинних захворювань, зокрема гострих порушень мозкового кровообігу, призводить збільшення кількості природних і техногенних ситуацій. До того ж зміни, що відбуваються на молекулярному, клітинному рівнях, лежать в основі функціональних порушень окремих систем та організму загалом. Гіпоксія не тільки ускладнює перебіг захворювання, але й здебільшого визначає його результат. Важлива роль у боротьбі з гіпоксією належить антиоксидантам, котрі поліпшують утилізацію організмом циркулюючого кисню, зменшують потребу в ньому органів і тканин, що є не лише доцільним, але й необхідним при лікуванні багатьох гострих і хронічних патологічних процесів. Отже, частота гіпоксичних станів, широкий спектр факторів, що їх спричиняють, зумовлюють актуальність пошуку нових засобів і методів подолання кисневої недостатності.

Мета роботи – цілеспрямований пошук деяких 5-[((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил]-N-R1-1,3,4-тіадіазол-2-амінів та 5-[((5-(aдамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил]-4-R1-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолів, вивчення їхніх фізико-хімічних властивостей і фармакологічний скринінг антигіпоксичної активності сполук, що отримали.

Матеріали та методи. Вивчення фізико-хімічних властивостей здійснили на сертифікованому та ліцензійному сучасному обладнанні. Антигіпоксичну активність вивчали під час моделювання гіпоксії з гіперкапнією. Як препарат порівняння в дослідженнях використали мексидол у дозі 100 мг/кг.

Результати. Встановили, що синтезовані сполуки та препарат порівняння по-різному впливали на тривалість життя щурів. Визначили сполуки, в яких антигіпоксична активність перевищувала контроль, в інших – знаходилась на рівні мексидолу. Ряд сполук виявляли дещо меншу активність порівняно з контролем, серед досліджуваних дві сполуки за силою дії поступались препарату порівняння, але вони не зменшували тривалість життя дослідних груп порівняно з контролем. Дія решти сполук на тривалість життя дослідної групи була на рівні контрольної групи, що отримувала фізіологічний розчин.

Висновки. Синтезовано ряд нових сполук похідних 5-[((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил]-N-R1-1,3,4-тіадіазол-2-амінів та 5-[((5-(aдамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил]-4-R1-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолів, будову яких підтвердили за допомогою сучасних фізико-хімічних методів аналізу.

Найактивнішими серед досліджуваних сполук виявилися 3а та 2а: їхня антигіпоксична активність перевищує контроль на 37,86 і 36,30 % та мексидол на 7,35 і 5,79 % відповідно.

 

Посилання

Sejfulla, R. D. (2001). Sportivnaya farmakologiya [Sports pharmacology]. Мoscow: Moskovskaya pravda. [in Russian].

Stratienko, Ye. N. (1998). Farmakologichieskaya kоrrekciya fizicheskoj rabotosposobnosti v usloviyakh gipobarichieskoj gipoksii [Pharmacological correction of physical health capacity of hypobaric hypoxia]. Voennyj medicinskij zhurnal, 2, 31–32. [in Russian].

Shakhmardanova, S. A., Maximov, M. L., Parshina, L. N., Trofimov, B. A., Tarasov, V. V., Chubarev, V. N., et al. (2017). Pharmacological Correction of Hypoxic Conditions by Complexes of Zinc with N-Alkenylimidazoles. BioNanoSci, 7(2), 338–339.

Voronina, T. А. (2001). Antioksidant meksidol. Osnovnye nejropsikhotropnye e’ffiekty i mekhanizm dejstviya [Antioxidant Mexidol. Thebasic neuropsychotropic effects and mech anism of actio]. Psikhofarmakologiya i biologichieskaya narkologiya, 1, 2–12. [in Russian].

Kovalenko, V. N. (Eed) (2017) Kompendium. Lekarstvennye preparaty [Drugs]. Kyiv: MORION. [in Russian].

Pruglo, E. S., Odintsova, V. M., Safonov, A. A., Samura, B. A., Panasenko, O. I., Knysh, E. G., & Bezugly, P. A. (2013) Antyhipoksychna aktyvnist alkilpokhidnykh 5-(adamantan-1-il)-4-R-1,2,4-triazol-3-tionu [Antihypoxic activity of alkil derivatives of 5-(adamantane-1-yl)-4-R-1,2,4-triazole-3-thione]. Zaporozhye medical journal, 3, 98–100. [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.3.13653.

Odintsova, V. M., Pruglo, Ye. S., Gotsulya, A. S., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. G. (2014) Antyhipoksychna aktyvnist solei 2-(5-(adamantan-1-il)-4H-1,2,4-triazol-3-iltio)atsetatnykh kyslot [Antihypoxic activity of salts of (2-(5-(adamantane-1-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio) acetate acids]. Zaporozhye medical journal, 2(83), 94–96. [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2014.2.25440.

Knysh,Ye. H., Panasenko, O. І., Pruhlo, Ye. S., Odyntsova, V. M. & Safonov, A. A. (2016). Patent 111228 Ukraina, МPК 51 А61К 31/4196 (2006.01), С07D 249/12 (2006.01). 2-((5-(adamantan-1-il)-4-fenil-4H-1,2,4-tryazol-3-il)tio)-N-(4-ftorbenzyliden)atsetohidrazyd, yakyi proiavliaie antyhipoksychnu aktyvnist [Patent 111228 Ukraine, МПК51 А61К 31/4196 (2006.01), С07D 249/12 (2006.01). 2-(5– (adamantan-1-yl) -4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl) thio) -N ‘– (4-fluorobenzylidene) acetohydrazide, which exhibits antihypoxic activity]. Biulleten, 7. [in Ukrainian].

Knysh,Ye. H., Panasenko, O. І., Pruhlo, Ye. S., Safonov, A. A., Odyntsova, V. M., Bihdan, O. A., et al. (2014) Patent 92681 Ukraina, МPК 51 (2014.01) С 07 D 249/00, А 61 К 31/00. Pokhidni 1,2,4-tryazol-3-tionіv, yaki proiavliaut antyhipoksychnu аktyvnist [Patent 92681 Ukraine, IPC51 (2014.01) C 07 D 249/00, A 61 K 31/00. Derivatives of 1,2,4-triazole-3-thione that exhibit antihypoxic activity]. Biulleten, 16. [in Ukrainian].

Suhak, O. А., Panasenko, А. І., & Knysh, Ye. G. (2017) Antyhipoksychna aktyvnist benzylidenhidrazydiv 4-R-5-(tiofen-2-ilmetyl)-1,2,4-triazol-3-il)tiootstovoi kysloty [Antihypoxic activity of benzylidenhydrazides of 4-R-5– (thiophene-2-ylmethyl)-1,2,4-triazol-3-il)thioacetic acid]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 2(24), 147–151 [in Ukrainian]. doi: 10.14739/2409-2932.

2.103531.

Odyntsova, V. M., & Pruglo Ye. S. (2015) Synthesis, physico-chemical properties and the study of anti-hypoxemic activity of alkylderivatives 5-(adamantane-1-yl)-4-R-1,2,4-triazole-3-thion. Zaporozhye medical journal, 2(89), 93–96 [in Ukrainian]. doi https://doi.org/10.14739/2310-1210.2015.2.42123.

Stefanov, А. V. (Ed) (2001) Мetodychni vkazivky po doklinichnomu vyvchenniu likarskykh zasobiv [Methodical instructions in preclinical studying of drugs]. Кyiv. [in Ukrainian].

Odyntsova, V. M., Kamyshnyi, O. M., & Polishchuk, N. М. (2017) Syntez, fizyko-khimichni vlastyvosti, protymikrobna ta protyhrybkova aktyvnist deiakykh 2-(2-((5-(adamantan-1-il)-4-R-1,2,4-triazol-3-il)tio)atsetyl)-N-R1-hidrazynokarbotioamidiv [Synthesis, physical-chemical properties, antimicrobial and antifungal activity of some 2-(2-((5-(adamantane-1-yl)-4-R-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetyl)-N-R1–hydrazine-carbothioamides]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3(25), 264–272. [in Ukrainian]. doi: 10.14739/2409-2932.2017.3.112756.

Lapach, S. N., Chubenko, A. V., & Babich, P. N. (2001). Statisticheskie metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispol’zovaniem Excel [Statistical methods in biomedical research using Excel]. Kyiv: Morion. [in Russian].

Rebrova, O. Yu. (2002) Statisticheskij analiz medicinskikh dannykh. Primenenie paketa prikladnykh programm STATISTICA [Statistical analysis of medical data. Application of the STATISTICA software package]. Moscow: MediaSfera. [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук