Галузь та проблематика

Метою журналу є офіційне визнання наукових досліджень в області синтезу і аналізу органічних та елементорганічних сполук, аналогів природних речовин і лікарських субстанцій, що використовують у медицині, ветеринарії та сільському господарстві, сприяння професійному спілкуванню спеціалістів в галузі медичної хімії, опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань. На сторінках журналу висвітлюються результати діяльності вітчизняної та світової наукової спільноти в галузі новітніх технологій лікування, реабілітації та спортивної медицини.

 

Тематики журналу

Розділ «Медична хімія»
1. Розробка нових синтетичних методів, значне вдосконалення відомих синтетичних методів
2. Розробка, синтез та біологічна оцінка нових біологічно активних сполук, діагностичних агентів або мічених лігандів, що використовуються як фармакологічні засоби
3. Аналіз та стандартизація біологічно активних сполук та лікарських форм
4. Хімія природних сполук, фармакогнозія
5. Експериментальна та клінічна фармакологія. Вплив молекулярної структури на розподіл, фармакокінетику та метаболічну трансформацію біологічно активних сполук.
6. Технологія лікарських препаратів
7. Організація фармацевтичної справи, менеджменту та маркетингу, медичного та фармацевтичного правознавства


Розділ «Питання медицини та біології»
1. Сучасні концепції/технології діагностики та лікування
2. Фізіологія людини, спортивна медицина і фізична реабілітація