Редакційна політика

У процесі розгляду  редакція керується «Єдиними вимогами до рукописів, що подаються в біомедичні журнали: написання та редагування біомедичних публікацій»,  затвердженими Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE.org).

Редакційна політика і процес рецензування ґрунтується на високих етичних та професійних стандартах, заснованих на:

Рекомендаціях Міжнародного комітету медичних журналів для проведення, доповідання, редагування та публікації наукових праць у медичних журналах (ICMJE)
CSE настанови про заохочення цілісності публікацій у наукових журналах
Основних принципах Комітету етики публікацій (COPE)
Принципах Світової асоціації медичних видавців (WAME)