№ 2 (2015)

Травень-серпень, 2015

Зміст

Синтез біологічно активних сполук

Вивчення реакцій 7-заміщених 8-гідразино-3-метилксантину з β-дикарбонільними сполуками PDF (English)
N. I. Romanenko, M. V. Nazarenko, D. G. Ivanchenko, O. O. Pakhomova, T. A. Sharapova
Спрямований пошук гіпоглікемічних засобів серед N-арилкарбамідів та N-арилсульфамідів [2-(3-R-1Н-[1,2,4]триазол-5-іл)феніл]амінів PDF
S. V. Kholodnyak, K. P. Shabelnik, S. I. Kovalenko, G. O. Gernova, S. D. Trzhеtsinskiy
Синтез іліденпохідних 4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу PDF
I. I. Aksionova, O. I. Panasenko, E. G. Knysh
Синтез та фізико-хімічні властивості 3-(алкілтіо)-4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазолів PDF
O. A. Suhak, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh

Аналіз та стандартизація біологічно активних сполук та лікарських форм

Кількісне визначення піперидиній {[5- (2-фурил) -4-феніл-4H-1,2,4-триазол-3-іл] тіо} ацетату, речовини ветеринарного препарату «Трифузол», в м'ясі птиці за допомогою ВЕРХ-ДМД-МС PDF (English)
B. O. Varynskyi, Ye. G. Knysh, V. V. Parchenko, O. I. Panasenko, A. G. Kaplaushenko
Використання флеш-хроматографії для очистки рисперидону PDF
G. S. Trush, I. Y. Halkevych
Дослідження протимікробної та протигрибкової активності Nʹ-іліден-2(3-(адамантан-1-іл)-1H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіоацетогідразидів PDF (Русский)
V. M. Odyntsova

Технологія виробництва ліків

Вивчення структурно-механічних властивостей супозиторіїв із дилтіаземом PDF (Русский)
L. К. Kuchina, S. А. Gladyshevа, I. A. Puchalskaya

Фармакогнозія та хімія природних сполук

Визначення біологічно активних сполук у ліпофільних екстрактах гарбуза методом тонкошарової хроматографії PDF
E. A. Degtyaryovа, V. A. Grudko, L. I. Vishnevskaya, E. I. Bisaga
Синтез і фізико-хімічні властивості 3-бензил-8-(5-меркапто-4-феніл-[1,2,4]-тріазол-3-ілметилтіометил)-ксантину та його s-заміщених похідних PDF
K. V. Аleksandrova, A. S. Shkoda, S. V. Levich, M. V. Dyachkov, D. M. Yurchenko

Експериментальна та клінічна фармакологія

Визначення гармонійності розвитку плоду за допомогою ультразвукового методу дослідження PDF (English)
I. S. Sokolovska, N. S. Lutsenko
Доменні особливості когнітивних порушень у хворих на первинний і вторинний мозковий ішемічний півкульовий інсульт у найгострішому періоді захворювання PDF (Русский)
A. A. Kozyolkin, L. V. Novikova
Клінічні особливості ішемічної хвороби серця в жінок у постменопаузальному періоді залежно від ступеня порушення мінеральної щільності кісткової тканини PDF (Русский)
N. S. Mykhailovskaya, I. O. Shevchenko, O. V. Nikituk
Кардіоренальний синдром при хронічній серцевій недостатності PDF
L. A. Kovalevskaya, L. I. Zagorodnyaya
Ефективність застосування імуномодулятора глутамін-цистиніл-гліцин динатрію в комплексному лікуванні хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень PDF
A. S. Shalmin, E. N. Raznatovskaya
Обґрунтування раціональної концентрації діючих речовин мазі для лікування алергічних дерматитів, що ускладнені грибковою інфекцією PDF
O. A. Rukhmakova, T. G. Yarnykh, L. N. Maloshtan, E. Yu. Yatsenko, Esam Zurgani A. Zegkhdani
Визначення ступеня безпеки крему Бетакарбокломет при епідермальному надходженні в організм тварин PDF (Русский)
G. M. Voytenko, Aram Dullah, I. O. Vlasenko, L. L. Davtyan
Фітотерапія – складова частина в комплексному лікуванні патології нижніх сечових шляхів PDF (Русский)
G. V. Bachurin
Гостра токсичність похідних 5-тіозаміщених 3-(5-бромфуран-2-іл)-4-етил-(4н)-1,2,4-тріазолу PDF
E. S. Pruglo, A. I. Panasenko, E. G. Knysh

Оригінальні дослідження

Експресія маркерів прогресування пухлини в гепато- і холангіоцелюлярному раку печінки різної величини PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, M. D. Zubko
Фармакоекономічний аналіз застосування препаратів мікофенолової кислоти у пацієнтів із трансплантацією нирки в умовах вітчизняного фармацевтичного ринку PDF
V. N. Lesovoy, N. V. Bezdetko, T. I. Yermolenko

Огляди

Сучасні засади державного управління фармацевтичним забезпеченням населення в умовах надзвичайних ситуацій PDF
P. V. Olіynуk, B. P. Hromovyk
Порівняльний аналіз систем фармацевтичної освіти в Україні та деяких країнах світу PDF
T. P. Zarichnaya