Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2016) Використання компактування при виробництві таблеток Анотація   PDF
O. V. Tryhubchak, Т. А. Groshovyj, O. О. Yuryeva
 
№ 3 (2016) Використання острівцевих пальцьових клаптів для усунення згинальних дермато-десмогенних контрактур проксимальних міжфалангових суглобів пальців кисті Анотація   PDF (Русский)
T. S. Antonova, D. V. Іvchenko
 
№ 1 (2014) Використання технологій радіочастотної ідентифікації (RFID) у фармацевтичних інформаційних системах Анотація   PDF (Русский)
V. А. Zhuk, Yu. M. Penkin
 
№ 2 (2015) Використання флеш-хроматографії для очистки рисперидону Анотація   PDF
G. S. Trush, I. Y. Halkevych
 
№ 1 (2015) Властивості нових солей 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот у тесті толерантності до глюкози Анотація   PDF
V. M. Odyntsova, Ye. S. Pruhlo, O. I. Panasenko, Ye. H. Knysh
 
№ 2 (2016) Вплив 4-бензиліденаміно-5-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів і солей 2-(4-аміно-5-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот на центральний компонент ноцицептивної системи Анотація   PDF
Ye. S. Pruhlo
 
№ 1 (2015) Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на стан діастолічної функції лівого шлуночка у спокої та після фізичного навантаження у хворих на артеріальну гіпертензію Анотація   PDF
M. Yu. Kolesnyk
 
№ 1 (2017) Вплив концентрації ліпідів на ступінь інкапсуляції та розмір часток при розробці ліпосомальної форми іринотекану Анотація   PDF
A. V. Stadnichenko, Y. M. Krasnopolsky, T. G. Yarnykh
 
№ 2 (2017) Вплив лікування лімфоми Ходжкіна на якість життя пацієнтів: результати 3-річного проспективного дослідження Анотація   PDF
B. B. Samura
 
№ 3 (2014) Вплив препарату «Ефіаль» на функціональний стан хондроцитів Анотація   PDF
N. А. Volkova, А. N. Goltsev, G. I. Borshevskiy, M. I. Borshevskaya
 
№ 3 (2017) Вплив солюбілізатора ПЕГ-40 гідрогенізована рицинова олія на структурно-механічні властивості гелів карбополу Анотація   PDF (Русский)
Ye. V. Gladukh, І. М. Grubnik, Н. Р. Kukhtenko
 
№ 3 (2015) Гостра токсичність 2-(5-(адамантан-1-іл)-4R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтових кислот та їхніх похідних солей Анотація   PDF
V. M. Odyntsova, O. I. Panasenko, Ye. H. Knysh
 
№ 3 (2017) Гостра токсичність 3-(2-, 3-фторфеніл)-6-(арил-, гетерил)-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолів Анотація   PDF
O. A. Bihdan, V. V. Parchenko
 
№ 3 (2014) Гостра токсичність 4-аміно-5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх похідних Анотація   PDF
М. O. Shcherbak, А. G. Kaplaushenko, I. F. Belenichev
 
№ 3 (2015) Гостра токсичність 5-(2-, 3-, 4-метоксифеніл, (3,4,5-триметоксифеніл)-)-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх тіопохідних Анотація   PDF
Yu. G. Samelyuk, A. G. Kaplaushenko
 
№ 3 (2017) Гостра токсичність S-похідних 4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-тріазолів Анотація   PDF
O. A. Suhak, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh
 
№ 2 (2017) Гостра токсичність і залежність «структура-дія» 4-(R-бензиліденаміно)-5-метил-4H-1,2,4-тріазол-3-тіонів Анотація   PDF
T. V. Kravchenko, Ye. S. Pruglo, O. I. Panasenko, E. G. Knysh
 
№ 2 (2015) Гостра токсичність похідних 5-тіозаміщених 3-(5-бромфуран-2-іл)-4-етил-(4н)-1,2,4-тріазолу Анотація   PDF
E. S. Pruglo, A. I. Panasenko, E. G. Knysh
 
№ 1 (2018) Діагностична значущість новітніх біомаркерів прогресування стеатозу у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, що поєднана з неалкогольною жировою хворобою печінки Анотація   PDF
I. I. Vakalyuk, N. G. Virstyuk
 
№ 3 (2015) Діуретична активність 3-(5-бромфуран-2-іл)-4-R-(4Н)-1,2,4-тріазол-5-тіонів, їх S-похідних та 2-(5-бромфуран-2-іл)-5-R´-тіазоло[3,2-b][1,2,4]тріазол-6(5Н)-онів Анотація   PDF
Ye. S. Pruglo, A. S. Gotsulya, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh.
 
№ 3 (2016) Деякі аспекти синтезу нових естерів 2-((5-фуран-2-іл, 2-метилфуран-3-іл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот Анотація   PDF
D. M. Danilchenko
 
№ 1 (2014) Деякі елементи когнітивної технології навчання у викладанні дитячих інфекційних хвороб на V курсі Анотація   PDF
T. N. Paholchuk, H. V. Usachova
 
№ 3 (2015) Динаміка змін інфекції сечових шляхів за останнє десятиріччя Анотація   PDF (Русский)
G. V. Bachurin
 
№ 1 (2014) Дистанційно-освітні технології в організації самостійної роботи студентів Анотація   PDF
O. O. Furik, T. E. Onishchenko, O. V. Ryabokon, B. G. Tutunshchikov, V. G. Savelev, A. G. Glaktionov
 
№ 2 (2015) Доменні особливості когнітивних порушень у хворих на первинний і вторинний мозковий ішемічний півкульовий інсульт у найгострішому періоді захворювання Анотація   PDF (Русский)
A. A. Kozyolkin, L. V. Novikova
 
51 - 75 з 297 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>