Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2014) Синтез і дослідження антиоксидантної дії [(1-арил-5-форміл-1Н-імідазол-4-іл)тіо]пропанових кислот Анотація   PDF
A. O. Palamar, A. M. Grozav, V. O. Chornous, I. M. Yaremiy, M. V. Vovk
 
№ 1 (2014) Синтез і дослідження властивостей 3-тіосульфонілпохідних 4-(2-метоксифеніл)-5-алкіл(арил)-1,2,4-тріазолу Анотація   PDF
Yu. M. Kucheryavij, A. S. Gotsulya, O. O. Mikolasyuk, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh, O. M. Achkasova
 
№ 2 (2018) Синтез і дослідження властивостей біс((4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)алканів Анотація   PDF
O. A. Suhak, O. I. Panasenko, Ye. H. Knysh
 
№ 1 (2016) Синтез і дослідження властивостей солей 2-(4-етил-5-((3'-метилксантин-7'-іл)метил)-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти Анотація   PDF (English)
A. S. Gotsulya
 
№ 1 (2018) Синтез і дослідження фізико-хімічних властивостей солей 2-(5-(2-бромфеніл)-4-аміно-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти Анотація   PDF
Ye. S. Pruglo
 
№ 3 (2016) Синтез і дослідження фізико-хімічних властивостей солей 2-(5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти Анотація   PDF (English)
A. S. Gotsulya
 
№ 1 (2015) Синтез і протимікробні властивості 8-бензиліденгідразино-1-н-пропілтеобромінів Анотація   PDF
D. G. Ivanchenko, M. I. Romanenko, T. A. Sharapova, K. V. Aleksandrova, A. M. Kamyshny, N. M. Polishchuk
 
№ 3 (2014) Синтез і фізико-хімічні властивості 2-((4-R-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)ацетатних кислот Анотація   PDF
R. О. Shcherbyna, O. I. Panasenko, Ye. H. Knysh, B. О. Varynskyy
 
№ 2 (2016) Синтез і фізико-хімічні властивості 2-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатних (пропанових), 2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіометил)-бензойних кислот та їх солей Анотація   PDF
Y. S. Hulina, A. G. Kaplaushenko
 
№ 1 (2016) Синтез і фізико-хімічні властивості 3-(4-(трет-бутил)феніл)-5-(R-ілтіо)-4Н-1,2,4-тріазол-4-амінів Анотація   PDF
I. I. Aksyonova, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh
 
№ 3 (2016) Синтез і фізико-хімічні властивості 3-((5-(гідрокси(феніл)метин)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нітрилів Анотація   PDF
А. M. Rud, A. G. Kaplaushenko, Yu. M. Kucheryavyi
 
№ 2 (2016) Синтез і фізико-хімічні властивості 3-арил(аралкіл)-8-гідразинометилксантинів та їх N-заміщених похідних Анотація   PDF (English)
K. V. Аleksandrova, S. V. Levich, Ye. K. Mikhalchenko, D. M. Sinchenko
 
№ 2 (2015) Синтез і фізико-хімічні властивості 3-бензил-8-(5-меркапто-4-феніл-[1,2,4]-тріазол-3-ілметилтіометил)-ксантину та його s-заміщених похідних Анотація   PDF
K. V. Аleksandrova, A. S. Shkoda, S. V. Levich, M. V. Dyachkov, D. M. Yurchenko
 
№ 2 (2015) Синтез і фізико-хімічні властивості 3-бензил-8-(5-меркапто-4-феніл-[1,2,4]-тріазол-3-ілметилтіометил)-ксантину та його s-заміщених похідних Анотація
K. V. Аleksandrova, A. S. Shkoda, S. V. Levich, M. V. Dyachkov, D. M. Yurchenko
 
№ 1 (2017) Синтез і фізико-хімічні властивості 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти та її похідних Анотація   PDF (English)
E. K. Mikhalchenko, K. V. Аleksandrova, S. V. Levich, D. M. Sinchenko
 
№ 1 (2016) Синтез і фізико-хімічні властивості 3-бензил-8-пропілксантину та його водорозчинних солей Анотація   PDF
E. K. Mikhal’chenko, K. V. Аleksandrova, S. V. Levich
 
№ 3 (2014) Синтез і фізико-хімічні властивості 8-аміно-7-(2-гідрокси-3-і-пропоксипропіл-1)-3-метилксантинів Анотація   PDF
M. I. Romanenko, M. V. Nazarenko, D. G. Ivanchenko, O. A. Pakhomova, A. Yu. Cherchesova
 
№ 1 (2015) Синтез і фізико-хімічні властивості водорозчинних похідних 3-бензилксантину Анотація   PDF
K. V. Аleksandrova, S. V. Levich, O. S. Shkoda, D. M. Yurchenko
 
№ 3 (2017) Синтез і фізико-хімічні властивості естерів 2-((5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)етанових i 3-(((5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил)бензойних кислот Анотація   PDF
А. M. Rud, A. G. Kaplaushenko, Yu. M. Kucheryavyi, Fadi Al Zedan
 
№ 3 (2014) Синтез і фізико-хімічні властивості похідних 8-бензиліденгідразино-1-(4-фторобензил)теоброміну Анотація   PDF
D. G. Ivanchenko, M. I. Romanenko, E. V. Alexandrova, A. S. Korjova
 
№ 2 (2017) Синтез і фізико-хімічні властивості функціональних похідних 3-бензил-8-пропілксантиніл-7-ацетатної кислоти Анотація   PDF
E. K. Mikhal’chenko, K. V. Аleksandrova, S. V. Levich, A. S. Korzhova
 
№ 2 (2016) Синтез і фізико-хімічні дослідження алкіл- та гетерилпохідних 7'-((4-етил-5-тіо-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)теофіліну Анотація   PDF (English)
A. S. Gotsulya
 
№ 2 (2015) Синтез іліденпохідних 4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу Анотація   PDF
I. I. Aksionova, O. I. Panasenko, E. G. Knysh
 
№ 3 (2017) Синтез, будова та властивості N-R-амідів і гідразидів 2-[4-R-5-(теофілін-7'-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатної кислоти Анотація   PDF (English)
A. S. Gotsulya
 
№ 1 (2015) Синтез двохізомерів 3-аміно-7α-12α-дигідрокси-5β-холанової кислоти Анотація   PDF (English)
D. O. Barsuk, S. M. Kovalenko
 
226 - 250 з 317 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>