№ 1 (2015)

№ 1, січень-квітень 2015 р.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Синтез біологічно активних сполук

Синтез, фізико-хімічні властивості 3-арил-2-((3-(3-фторфеніл)-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)-проп-2-ен-1-олів PDF
O. A. Bigdan, O. I. Panasenko, Ye. H. Knysh
Властивості нових солей 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот у тесті толерантності до глюкози PDF
V. M. Odyntsova, Ye. S. Pruhlo, O. I. Panasenko, Ye. H. Knysh
Теоретичне обґрунтування базових структур для цілеспрямованого синтезу потенційних спазмолітиків PDF
A. І. Abu Shark, P. O. Bezugly, G. O. Burian
Протипухлинна активність молекулярних комплексів заміщених 1,1-біс-(піримідин-2,4-діон-1-іл)-2-бромо-2-хлороетиленів і бактерійного лектину PDF
E. V. Welchinska
Синтез двохізомерів 3-аміно-7α-12α-дигідрокси-5β-холанової кислоти PDF (English)
D. O. Barsuk, S. M. Kovalenko

Аналіз та стандартизація біологічно активних сполук та лікарських форм

Розробка методики ідентифікації та кількісного визначення ефірних олій м’яти і куркуми в багатокомпонентному лікарському засобі рослинного походження PDF
O. G. Smalyuh
Спектрофотометричне визначення аторвастатину кальцію в таблетках PDF
O. Yu. Myronova, S. O. Vasjuk
Використання 2,3-дихлор-1,4-нафтохінону для спектрофотометричного визначення ацетилцистеїну в лікарських препаратах PDF
A. O. Donchenko, S. O. Vasyuk, K. P. Portna

Технологія виробництва ліків

Oптимізація складу та технології таблеток екстракту кори осики PDF
O. I. Onуshkiv
Термогравіметричні дослідження вагінальних супозиторіїв з ефірною олією чебрецю PDF (Русский)
N. V. Melnikova, V. V. Gladishev, B. S. Burlaka
Перспективи створення нового інтраназального лікарського засобу на основі природної сировини для комплексної терапії алергічних ринітів PDF
B. S. Burlaka

Фармакогнозія та хімія природних сполук

Синтез і протимікробні властивості 8-бензиліденгідразино-1-н-пропілтеобромінів PDF
D. G. Ivanchenko, M. I. Romanenko, T. A. Sharapova, K. V. Aleksandrova, A. M. Kamyshny, N. M. Polishchuk
Амінокислотний склад трави Polygonum hydropiper L. та Polygonum persicaria L. флори України PDF
I. A. Lukina, O. V. Mazulin, H. P. Smoilovska, H. V. Mazulin, I. N. Shevchenko
Синтез і фізико-хімічні властивості водорозчинних похідних 3-бензилксантину PDF
K. V. Аleksandrova, S. V. Levich, O. S. Shkoda, D. M. Yurchenko
Комп’ютерний прогноз біологічної активності похідних 2-метил(феніл)-6,9-епоксибензо[g]хіноліну-4,5,10-тріону та 5-метил-(1,2,4-тріазоло[4,3-а]хіноліну) PDF
Yu. V. Karpenko, O. A. Brazhko, L. O. Omelyanchik

Експериментальна та клінічна фармакологія

Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на стан діастолічної функції лівого шлуночка у спокої та після фізичного навантаження у хворих на артеріальну гіпертензію PDF
M. Yu. Kolesnyk
Особливості динаміки показників окислювальної модифікації білків та активності каталази у плазмі крові в нащадків самиць з експериментальним гестаційним діабетом залежно від статі, віку та рівня базальної глікемії PDF (Русский)
O. V. Gancheva
Оцінка взаємозв’язку ендотеліальної функції та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих із доброю компенсацією цукрового діабету 2 типу та артеріальною гіпертонією PDF
N. O. Pertseva
Дослідження гіпоглікемічної активності похідних 3-бензил-8-метилксантину PDF
I. М. Bilay, K. V. Aleksandrova, S. V. Levich, O. S. Shkoda, E. O. Michayluk, D. M. Yurchenko, D. M. Danilchenko

Оригінальні дослідження

Патогістологічні та імуногістохімічні особливості прогресії хронічного вірусного гепатиту В PDF
M. A. Shishkin
Правова освіта та правове виховання провізорів у контексті демократизації суспільства та європейських стандартів освіти в Україні PDF
I. M. Alieksieieva

Огляди

Хімічні властивості аміно- і тіозаміщених 1,2,4-тріазолів PDF
A. G. Kaplaushenko
Про рідкі лікарські форми антисептичної дії PDF
O. I. Mykhalyk