№ 3 (2020)

Зміст

Оригінальні дослідження

Синтез і властивості деяких піразолпохідних 1,2,4-тріазол-3-тіолу PDF (English)
A. S. Hotsulia, S. M. Kulish
Рідиннофазне окиснення 2-хлортолуену озоном до 2-хлорбензойної кислоти – напівпродукту для виробництва натрій диклофенаку PDF
A. S. Bushuiev, A. H. Halstian, V. V. Kotova
Синтeз і властивості 2-((4-фeніл-5-(((5-фeніламіно-1,3,4-тіадіазол-2-іл)тіо)мeтил)-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)eтанової кислоти та її солeй PDF (English)
A. S. Hotsulia, S. O. Fedotov
Дослідження накопичення нітратів у траві Thymus pulegioides L. флори України PDF (English)
Ya. M. Steshenko, O. V. Mazulin
Дослідження хімічного складу айланту найвищого (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) PDF
O. I. Panasenko, I. I. Aksonova, O. M. Denysenko, V. I. Mozul, V. V. Holovkin
Вивчення протимікробної та фунгіцидної активності тіотріазоліну та декаметоксину як потенційно нової модельної суміші для застосування при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота PDF (English)
L. I. Kucherenko, I. F. Bielenichev, O. О. Chonka, Z. B. Moriak, O. O. Portna
Протимікробна та протигрибкова активність нових 4-(5-(((5-(алкілтіо)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1H-1,2,4-тріазол-3-іл)піридинів PDF
Ye. O. Karpun, N. M. Polishchuk
Дослідження протимікробної та протигрибкової активності 2-((5-(2-бромфеніл)-4-заміщених-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатів PDF (English)
A. A. Safonov, A. V. Nevmyvaka
Дослідження актопротекторної активності похідних 3-(тіофен-2-ілметил)-1H-1,2,4-тріазол-5-тіолу PDF (English)
A. A. Safonov
Визначення термодинамічних параметрів морфоліній 2-(5-(піридиніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетату та його домішок в умовах оберненофазової хроматографії PDF
B. O. Varynskyi
Щoдo стaндaртизaцiї глiцину та тiотріазолiну в мoдeльнiй сумiшi методом висoкoефективної рiдиннoї хроматографiї PDF
O. V. Khromylova, M. О. Avramenko, H. R. Nimenko, E. Yu. Hura
Розробка методики стандартизації очних крапель Ангіолін PDF
I. A. Mazur, R. R. Akopian, L. Н. Cherkovska, I. V. Pavliuk, D. Yu. Skoryna
Національний ринок діагностичних тестів і тест-систем PDF (English)
T. S. Brytanova, A. V. Samko, Ye. H. Knysh
Теорія систем як інструмент пошуку нових наукових напрямів і проблемних аспектів фармації в контексті соціальної відповідальності PDF
N. O. Tkachenko, O. A. Ryzhov, B. Р. Hromovyk
Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів для антибіотикотерапії хронічного обструктивного захворювання легень фармацевтичного ринку України та Франції PDF
L. I. Budniak, N. P. Darzuli
Моніторинг асортиментної структури та динаміки цінових показників гепатопротекторів на сучасному фармацевтичному ринку України PDF
I. O. Pukhalska, Аdaba Мukhamed, О. P. Hudzenko, О. L. Drozdov
Донор монооксиду вуглецю (CORM-2) впливає на рівень імуноглобулінів сироватки крові та стан кісткового мозку в умовах імунної відповіді в мишей PDF (English)
S. P. Beschasnyi, O. M. Hasiuk
Вплив обструктивних порушень функції зовнішнього дихання на якість життя кардіохірургічних пацієнтів перед операцією та фізичною терапією PDF
V. V. Vitomskyi, K. M. Al-Hawamdeh
Оцінювання ефективності комплексної програми фізичної терапії в пацієнтів після хірургічного лікування розриву ахіллового сухожилля PDF
E. Yu. Doroshenko, O. K. Nikanorov, І. М. Liakhova, O. Ye. Chernenko, A. M. Hurieieva, V. I. Hlukhykh, S. H. Polskyi, I. O. Sazanova, M. M. Syromiatnykov

Огляди

Множинна мієлома та кардіоваскулярний ризик (огляд літератури) PDF
B. B. Samura, M. O. Panasenko, S. Ya. Dotsenko